Udskriv

 Planlægning

Før arrangementet

40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter
Normalt 40 kr. for kaffe og kage.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende.

Under arrangementet

Efter arrangementet

16.11.2009/abo – revideret 090418 - reverderet 6.11.19 /abo