Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

1) Som ordstyrer vælges Ole Andersen, som referent Birgitte Romme.

    Stemmetællere: Henrik Skrydstrup og Inge Matzen

2) Beretning for året 2014 v/ Asta. Beretningen godkendes.

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014. Dette godkendes.

4) Indkomne forslag: FU foreslår en valgrunde for FU-medlemmer og en for suppleanter særskilt.

    Dette vedtages.

5) Fastlæggelse af budget og medlemskontingent. FU foreslår uændret medlemskontingent. Dette

    vedtages. 200 kr for en forening eller familie. 150 kr for enkeltperson.

6) Valg af FU-medlem: Dines er på valg. Genvælges.

     Som 1.suppleant vælges Christian Fischlein.

7) Evt. : Bemanding af påskedagene på Nygård

Referent Birgitte Romme

18.3.2015

Søg