Udskriv

Referat af ”bordet rundt”, som afsluttede mødet. 

Deltagere: Martha, Sonja, Kaj, Maren, Peter, Erik, Anneke, Detlef, Kirsten, Helga, Birger, Gunnar, Ulla, Asta, Thomas, Ole, Birgitte, Annette, Annelene, Asta. 

                      Anneke Beltman, et af vores nye medlemmer præsenterede sig selv.

                      Asta informerede om, at der er kommet afslag fra Mærsk-fonden i dag på vores ansøgning om støtte til opførelse af bagehuset. Endvidere, at FU forbereder en ansøgning til LAG-fonden (Landdistrikternes aktions gruppe).

                      Birger påpeger, at strømforsyningen, en forbedring heraf vel er meget vigtig at få på plads før bagehuset indrettes.

                      Maren Grønlykke nævner, at hun, når hun er ophørt med sit arbejde, kunne tænke sig at tilbyde et foredrag på Nygård med emnet ”Landskabsmaleriet”, som er en del af hendes uddannelse, kunsthistorie. Og gerne, at dette kombineredes med fællessang. Overskuddet vil blive doneret til Nygård.

                      Birgitte nævner, at vask af sengelinned efter kursister indimellem er ved at blive for stor en opgave. Anneke tilbyder at hjælpe med det . Ligeså vil vi undersøge, hvad det koster at få det gjort ”ude i byen”.

 

Referent: Birgitte Romme