Udskriv

Deltagere: Annelene, Inge, Susanne, Randi. Kaj og Sonja Ohlsen, Birger, Peter, Frank. Bent, Trine, Anton, Helga, Maja, Birgitte, Leif, Martha, Finn    

PUNKT 1 - RAPPORT FRA ARBEDJSGRUPPER

Generelt. Flere arbejdsgrupper har organiseret med en fast kerne: 1-3 personer og med en gruppe løsere tilknyttet, som kan tilkaldes pr mail til konkrete opgaver. Det ser ud til at være en anvendelig struktur.Det ser videre ud til at hjemmesiden kan bruges mere effektivt til at annoncere arbejdsopgaver og holde arbejdsgrupperne orienteret. Det kræver muligvis en opdeling i to niveauer: En åben del og en del kun for medlemmer. 

HAVEGRUPPEN Der er fire faser i processen: oprydning, afskalningsfasen, opbygningsfasen og vedligeholdelse.

 1. Oprydningsfasen i haven er stort set afsluttet.
 2. Afskalningsfasen, mangler at fjerne brombær, samt at klare lettere beskæring.
 3. Opbygningsfasen: omlægning af terrassen, renovering af pergola og pagode, anlæg af bede, renovering af stendige.
 4. Vedligeholdelsesfase: ligger ind i efteråret.

 Havens idé

 Sommeropgaver

Havegruppen har tre niveauer af organisering.Tovholder: Annelene. Arbejdskraft: bl.a. Inge Matzen, Birger, Birgitte, Egon , Ib, Martha, Susanne, Randi, Finn, Asta, Cornelia, Thomas, Trine, Bent. Konkrete arbejdsopgaver: Enkeltpersoner tager konkrete opgaver i egen rytme. Fordrer loyalitet overfor den overordnede haveplan, som fastlægges af havegruppen.  

ØKONOMIGRUPPEN Vi har 350.000 kr. og nogle udestående håndværkerregningerDer er stigende interesse for booking. Men det er ikke muligt at sige med sikkerhed, hvornår der kommer overskud på driften.Birgitte er alene i økonomigruppen 

PR-GRUPPEN Trine og Bent og Frank vil gerne være medlemmer Vi har brug for at gøre mere reklame for dagtimerne på Nygård Firmaer og institutioner vil nu og da foretrække at deltagerne ikke kan køre hjem og overnatte. Det giver os en målgruppe med virksomheder og institutioner i hele Sønderjylland. 

BRÆNDEGRUPPEN Tovholder: Ole  - er ansvarlig for kløvning og opsavning.Der er brug for assistance til at stabling. Ole samler folk pr mail. NB: Kaj Ohlsen - vil gerne assistere.  Vi har 30 rummeter brænde. Regner med at købe ekstra.Mandskabsbemanding er OK 

BYGNINGSGRUPPEN - DRIFTSGRUPPE I FREMTIDEN Gruppen har

 1. en viceværtrolle og
 2. ansvar for større opgaver i husets vedligeholdelse

Tovholder Finn - I øvrigt: Leif, Ebbe, Frank,  - Egon Christensen har dagligt tilsyn. Mandskabsbemanding er OK 

ARRANGEMENTSGRUPPENAsta er tovholder I øvrigt: Martha, Ole, Helga Roesgaard.Indkalder forslag til arrangementer. Hjemmesideforslag: Lave en rubrik med offentlige arrangementer arrangeret af Nygård. 

UGEVAGTGRUPPENTovholder: BirgitteBestår af ti personer. Står for kontakt til lejere: nøgle, ekstra sengetøj, viskestykker, karklude, mm.Ti personer har givet tilsagn om indtil videre at tage rengøring samt vask af sengetøj - indtjening går til Nygård. Andet vask tages forsøgsvis af ugevagten 

PUNKT 2: BILLARDRUMMETS FREMTID 

Brainstorm:

 

 Medlemsmødets indspil til bestyrelsen

Listen er blevet til på mødet som enkeltpersoners refleksion af den opgave at afklare,

hvor egne aktuelle behov mødes med Nygårds formål.

 

Med andre ord: hvad er vigtigt her og nu

 

AKTIVITETER

 • Fordybelsesdage – og sindsro-perioder. Vigtigt at reservere perioder i Nygård-kalenderen
 • Mange forskellige aktiviteter, aldersgrupper,
 • Flere naturarrangementer og naturvidenskabsarrangementer – i Nygårds regi – evt. i samarbejde med andre.
 • Afgrænsning til private fester

 

MEDLEMMER

 • Forhøjet informationsniveau til medlemmer og offentlighed
 • Årlig/halvårlig evaluering i organisationen og i arbejdsgrupperne – f.eks. i forb. m generalforsamling
 • Fællesskabet – at være i det og yde og udveksle – et personligt netværk – glæde for andre og for en selv.
 • Huset er vores og vi har som medlemmer ret til at komme og nyde og tage imod og lade op.
 • En kilde til energi. Billede: vi er værter og har gæster vs. udlejer og kunder.
 • Vi tjener ikke penge. Vi skal have det til at løbe rundt. Stedet skal være bæredygtigt for alle implicerede
 • Netværk omkring fordybelsespraksis over flere dage – på ledige dage.
 • Fortsatte legepladsaktiviteter
 • Tiltrække frivillige – ex håndplukning ex. Arbejde x antal timer mod fri overnatning.
 • Hvad gør man for de passive medlemmer – hvorfor er de passive overhovedet medlemmer?

 

NABOER, PARTNERE OG GÆSTER

 • Åbenhed på Nygård for ikke-brugere
 • Relation til lokalsamfund og naboer. Omgivelsernes syn på os – ex logeagtig, religiøs gruppe.
 • Forhøjet informationsniveau til medlemmer og offentlighed
 • Sikre evaluering fra brugerne -
 • At bevare Nygård åben for offentlighed
 • Handicapadgang – nye veje for ansøgning.
 • Anvise adgangsveje for nye medlemmer, nye frivillige, nye brugere.

 

BYGNINGEN

 • Overveje prof rengøringshjælp
 • Bevare høj rengøringsstandard
 • Handicapadgang – nye veje for ansøgning.

 

HELHEDEN

 • Anvendelse af foreningens forventelige overskud. F.eks. Legater, og nyt tag, og nye overnatningsfasciliteter.
 • Udpege de kommende års projektmuligheder – nye visioner og drømme – for fortsatte aktiviteter

 

 

ref. Peter Ruge