Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:
Andreas Andersen AA (Danmarks Naturfredningsforening)
Birgitte Romme BR, foreningen Nygårds kasserer
Christian Fischlein, CF (medlem af FU som suppleant valgt 2015)
Dines Nordtorp DN (genvalgt af generalforsamlingen 2015, medlem af FU)
Ebbe Enøe EE (udpeget af bestyrelsen)
Henrik Skrydstrup (genvalgt af generalforsamlingen 2014, medlem af FU)
Inge Adriansen IA (Museum Sønderjylland, Syddansk Universitet)
Inge Gillesberg IG (Skov- og Naturstyrelsen)
Peter Grønlykke PG (Sønderborg provsti)
Asta Broesby-Olsen ABO (genvalgt af generalforsamlingen 2014, medlem af FU og formand) – ordstyrer og referent    

Dagosrden

Næste mødetidspunkt: mandag  xx oktober 2016 kl. 16.30 – 18

-        Generalforsamling afholdes 21. marts 2016 kl. 1

1. Orientering om, hvad der er sket siden sidst:

1.1.Byggesager /forbedringer /vedligeholdelse og anskaffelser

1.1.2 FyretMandag 18. januar gik fyret igen i stykker. Så nu var tidspunktet kommet, hvor beslutningen om at bekoste et nyt træfyr var kommet. Så det besluttede vi og efter diverse møder, mails og samtaler er planen at installere det nye fyr i uge 4 – så det skulle gerne være i funktion, når vi holder vores møde.

        Vi var nødt til at bestille 700 liter fyringsolie for at holde oliefyret kørende. Fyret bruger her da det er koldt 100 liter om dagen. Så det er derfor vigtigt, at det nye fyr kommer op.

1.1.3 Isolering af loft i fyrrum sker undervejs og efter opsætning af de nye fyr.

1.1.4 Pillefyr Aftalen med Naturstyrelsen er, at styrelsen bekoster opsætning af pillefyr. Således at vi fortsat har alternativ mulig opvarmning. Dette er nu aftalt til at ske i forlængelse af installationen af brændefyret.

        Først skal oliefyret og olietanken demonteres og fjernes og hele rummet ryddet, da loftet også her skal isoleres, sandsynligvis vil loftet skulle sænkes, så det vil kræve udskiftning af elinstallation også.

1.1.5 Renoveringen af Trier Mørks lysthus fortsætter hen i foråret med, hvor pladsen foran og stensætningen renoveres ligesom pergolaen med klematissen fornys (den væltede som næsten planlagt ;-) her under den sidste storm)

1.1.6 Maling af vægge i bibliotek, værelse, toilet og gang skete i uge 5

1.1.7 Affugter – det har vist sig nødvendigt ind imellem at bruge affugter i bagehuset, da huset simpelthen er for tæt ved store temperaturskift.
Der er anskaffet to affugtere, den ene er placeret i bagehuset, den anden i det bageste rum i underetagen, hvor der også er tendens til fugt

1.1.8 Genbrugsbeholder – anskaffet 2 stk. i stedet for en med delt rum

1.1.9 Tagskade: Stormen først i december løftede en tung plade af skorstenen og væltede den ned over taget, hvor den slog hul. Da det samtidig med styrtregnede, var der behov for hurtig assistance for at lappe hullet. Det sørgede Klaus Witte for. For at få en ny plade lagt på skorstenen skal der bruges en lift, så det afventer vi, at der kommer en lejlighed til – forhåbentlig inden alt for længe.

1.2 Planlagte projekter / opgaver   

1.2. 1 Renovering af loftsetagen 

 1. Forretningsudvalgets beslutning 11. december på grundlag af forslagene fra Martin Trier Mørk:
 • Trægulv i alle soverum, hvor det er muligt.
 • Tæppe i fællesrummet + evt. de værelser, hvor trægulv ikke er muligt. Vi ønsker et tæppe der hverken er for lyst eller for mørkt – som i farverne passer til farvesætning på dørene – brun-grå meleret.
 • Nuværende linoleum i trapperum bevares
 • Den foreslåede farvesætning med fyldninger på alle døre. Lyse karme, fodlister, vinduer etc.
 • Vægge: vi ønsker lyse ensfarvede vægge – gamle tapeter fjernes – væggene må godt have lidt struktur – farve lys – brækket hvid, svagt lys grå el.lign. – Vi ønsker ikke tapeter
 • Lamper: Sengelamper: Jacobsen AJ Mat hvid med trykknap. Der etableres nye vægudtag til sengelamperne – pt. er der løse ledninger.
  Pendel over borde: Jacobsen Plus Caravaggio Mat hvid.
  (FU havde drøftet de samme lamper som i bagehuset –men ifølge Martin er der her valgt en meget lille lampetype af hensyn til de små rum. De vil virke for små på første salen).
  NB: Der ønskes i alle rum en loftslampe (flad – af hensyn til loftshøjden) til almen rum belysning.

Vi forventer selv at kunne klargøre rummene til håndværkerne – dvs. fjerne gulvtæpper, tapeter(?),  lemmene i skråvæggen i det ene værelse, samt reparere vægge lofter, hvor det er nødvendigt.
Loftslem etableres i fællesrum (nuværende er meget ringe).

Inventar: når rummene er færdige, indkøbes borde, stole, spejle og knagerækker magen til dem i bagehuset.

Tidsplan og økonomi: Renoveringen af de to skovrum planlægges til at finde sted i januar 2017 – hvor Nygårds kalender blokeres for udlejning.
Økonomi: Nygårds egne midler = 100.000 kr.

Planen er at starte med disse to rum – og bruge dem til at motivere sponsorer til at give støtte til renovering af de øvrige rum + badeværelset.

Udskiftningen af fyret vil sandsynligvis betyde en udskydelse tidsmæssigt af dette projekt af økonomiske årsager.

1.2.2Legeredskaber for børn af træ – planlægges at skulle anbringes på den side af vejen, hvor blodbøgen står og fra blodbøgen ud mod skoven.

Dette projekt vil også blive udskudt.

Vi er blevet gjort opmærksom på de strenge regler der er for frit tilgængelige legeredskaber. 

Ved at anskaffe redskaber fra et anerkendt firma.

2. Aktiviteter på Nygård

2.1. Udlejningen – da vintermånederne ikke er så besat, har det givet tid til f.eks. maling af vægge

2.2 Arrangementer

Afholdte:

Søndag 6. december
Julearrangement med Naturskolen. Der deltog 52 i turen og ca. halvdelen besøgte Nygård, hvor de kunne købe gløgg/saftevand og æbleskiver.
Arrangementet er blevet en tradition. Deltagerantal afhænger en del af vejret.

Fredag 22. januar: Den årlige medlemsaften – tema Amerika. 50 deltagere – primært frivillige med ægtefæller. Forrygende aften med høj stemning – med dias om drømmen om Amerika, en udfordrende quiz, fantastisk oldtime band og lækre – store – burgere, budweiser, cola og amerikanske kager m.m.

Kommende:

Søndag 28. februar kl. 16 Folkemusikgruppen ”Himmerland”

24. – 28. marts 2016 : Påskeudstillling  
Deltagerne i påskeudstillingen på plads: Gitte Buch, Kirsten Schrøder  og Trine Bach Jacobsen.
I år er åbningstiderne alle 5 dage 11-17 (tidl: 13 -17)

19. april 2016: Introduktion til operaen Don Juan, som opføres af Den Ny Opera i Esbjerg sidst i august ved Lars Ole Mathiasen og Jakob Næslund, hvor foreningen vil arrangerer fælles kørsel.

Torsdag 28. april 2015 folkBALTICA-koncert: Nye horisonter – kl. 20

Søndag 29. maj  kl. 6  Fugletur

Torsdag 23. juni 2016 Sankthansfest  Charlotte Engelbrecht er årets taler.

Søndag 18. september 2016 kl. 13 – 15 Leo Vindahl Ole har aftale på plads – er i kalenderen

 Lørdag  12. november 2016 kl. 15 – 17  Fællessangs-arrangement med Helle Damkjær

Herudover arbejder vi med planer om en temadag lørdag 8. oktober – Tema økologi lokalt

2,3,Arbejdet i arbejdsgrupperne: Brændegruppen er efter en pause i gang igen – mens havegruppen pt. har vinterpause. Arrangementsgruppen arbejder løbende på planlægning og ved arrangementerne fås hjælp fra dels ad-hoc-gruppen dels fra de andre grupper.Så alt kører planmæssigt.

2.4 Aktiviteter /tiltag for de frivillige

Tirsdag 1. december afholdtes der julefrokost for aktive medlemmer, som startede kl.9 med at alle der havde lyst var i skoven og arbejde med træ et par timer, hvorefter frokosten startede kl. 11 – 20 deltagere.

Tur til Korsbæk 18. marts 2016 for de frivillige + ægtefæller
I finansieringen af turen indgår hædersgaven på 9000 kr. til Nygård fra H.V.Clausen og Johan Ottosens Legat til danskhedens fremme i Sønderjylland

Der har meldt sig over 40 deltagere til turen, hvor Martin Trier Mørk vil være vores guide i Korsbæk.


I 2017 planlægger vi en bustur til Nordtyskland for frivillige + ægtefæller.

3. Økonomi ( ved Birgitte Romme)
Regnskabet for 2015 er revideret internt og sendt til revisor. Det er ret omfattende, da det ud over den almindelige drift omfatter det afsluttede regnskab for bagehus-renoveringen samt regnsakb for operakoncerten 2015.

4. Generalforsamlingen 21. marts

I lige år vælges 2 til bestyrelsen og 1 suppleant:På valg er Henrik Skrydstrup og Asta Broesby-Olsen samt Martha Thomsen som suppleant

5. Bestyrelsens input til Nygårds fremtidige aktiviteter og drift.

6. Evt.


Søg