Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:
Arne H. Blom AB (medlem af FU som suppleant nyvalgt 2017)
Birgitte Romme BR, foreningen Nygårds kasserer og ordstyrer
Christian Fischlein, CF (medlem af FU nyvalgt 2017)
Ebbe Enøe EE (udpeget af bestyrelsen)
Hanne Risgaard HR (udpeget af bestyrelsen)
Henrik Skrydstrup (genvalgt af generalforsamlingen 2016, medlem af FU)
Inge Adriansen IA (Museum Sønderjylland, Syddansk Universitet)
Inge Matzen IM (medlem af FU som suppleant valgt 2016)
Inge Gillesberg IG (Skov- og Naturstyrelsen)
Kitty Hovgaard Jensen KHJ (Sønderborg provsti)
Asta Broesby-Olsen ABO (genvalgt af generalforsamlingen 2016, medlem af FU og formand 2010-16) – mødeindkalder og referent                         

Dagsorden

Næste møde: mandag 30. oktober 2017 kl. 16.30 – 18.00

1.Konstitution ifølge vedtægterne

  • Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde efter den ordinære generalforsamling med en formand. Mødet afholdes senest en måned efter generalforsamling.

Bestyrelsen består efter generalforsamlingen 20. marts 2017 af følgende:
De 3 medlemmer valgt på Foreningen Nygårds generalforsamling, som udgør forretningsudvalget

-          Christian Fischlein

-          Henrik Skrydstrup

-          Asta Broesby-Olsen

FU-suppleanter:

-          Arne H. Blom

-          Inge Matzen

Medlemmer repræsenterende institutioner med relation til natur, kultur og fordybelse:

-          Inge Adriansen

-          Kitty Hovgaard Jensen

Medlemmer udpeget af bestyrelsen:

-          Ebbe Enøe

-          Hanne Risgaard

Samt

Inge Gillesberg, fast medlem som observatør for Naturstyrelsen

Birgitte Romme, foreningens kasserer

 2.Orientering om, hvad der er sket siden sidste bestyrelsesmøde 31.10.16:

 a.Byggesager /forbedringer /vedligeholdelse og anskaffelser

- Gavlværelset ud mod skoven.

- Området omkring lysthuset Græsarealet er blevet gjort klar til græssåning og såningen er påbegyndt.

- Naturskolens område syd for gårdspladsen blev ryddet for pil og andre bevoksninger først i december måned. Det har givet et smukt udblik fra Nygård. Naturskolen har planlagt at plante æbletræer i området.

b. Planlagte projekter / opgaver

- Renovering af loftsetagen. FU har planlagt at gå videre med renovering af badeværelset (som trænger mest) samt det andet gavlværelse ud mod skoven.

Pga. udlejning er Nygård optaget, således at FU skønner, at dette arbejde først kan ske i januar 2018.

Drøftelse af sponsormidler til renoveringen ved sidste bestyrelsesmøde førte til, at vi søgte SE Vækstpulje, hvorfra vi modtog dette svar:

Vi må desværre meddele, at bestyrelsen for SE Vækstpulje på sit møde den 1. december 2016 besluttede at give afslag på ansøgningen til ovennævnte projekt. 

Som udgangspunkt er det bestyrelsens vurdering, at ansøgningen ligger inden for rammerne af formålet for SE Vækstpulje, men ud fra en samlet vurdering af de mange ansøgninger, vi har modtaget, og med udgangspunkt i den økonomiske ramme, der er til rådighed, kan vi desværre ikke imødekomme jeres ansøgning i denne omgang.

Det er planen at prøve at søge på ny til fristen 1.6. (IA og ABO).

- Vi har også forespurgt hos Uwe Wolffs fond, som har oplyst, at fonden kun støtter aktiviteter.

Inventar: når rummene er færdige, indkøbes borde, stole, spejle og knagerækker af samme kvalitet som dem i bagehuset.

 - Naturbænke Vi har gemt træstammer fra det fældede lærketræ, som vi vil anvende som bænke ved at få lavet træsæder og rygstød af træplanker.

- Legeredskaber for børn af træ planlægges at skulle anbringes på den side af vejen, hvor blodbøgen står og fra blodbøgen ud mod skoven.

3. Aktiviteter på Nygård

Udlejningen
Udlejning

Arrangementer

Afholdte siden sidste møde:

Mandag 7. november 2016 kl. 19 – 21: FOF foredrag med Carsten Porskrog Rasmussen: ”Nordals som storgods – om hertuger, herregårde, bønder, husmænd, hoveri og meget andet på Nordals mellem Hans den Yngre og landboreformerne. ” 37 deltagere

Lørdag 12. november 2016 kl. 15 – 17: Fællessangs-arrangement med Helle Damkjær
60 deltagere

Søndag 27. november 2016 kl. 10 – 13: Juletur i samarbejde med Nordals Naturskole
50 købte gløgg og æbleskiver ud af 120 deltagere

Medlemsaftenen fredag 20. januar 2017 Lutherske godbidder – med 44 deltagere heraf 35 frivillige

Søndag 12. marts 2017 kl. 15 Koncert med “FromseierHockings”
Herlig folkemusikeftermiddag med 70 deltagere

Kommende:

13. - 17. april 2017 Påskeudstillling. Daglig 13 - 17 

Fredag 23. juni 2017: Sankt Hans-fest

Søndag d. 27. august kl. 14: Sensommertur om planter og træer.

Onsdag 27. september 2017 kl. 19 – 21:FOF- foredrag med Karsten Skov ”Knacker”

Lørdag 7. oktober 2017 Fælles sangs arrangement

Onsdag 8. november 2017 kl. 19 – ca. 21 : FOF- foredrag med Inge Adriansen: ”Mad og mennesker på Als og Sundeved – en fortælling om fødevarer, spisesteder og gode måltider

Søndag 3. december 2017 kl. 10 – 13: Juletur i samarbejde med Naturskolen


 - Arbejdet i arbejdsgrupperne:  De faste arbejdsgrupper er:

-          Brændegruppen

-          Havegruppen

-          Driftsgruppen

-          Ugevagtsgruppen

-          Arrangementsgruppen

-          Bagegruppen

-          Ad hoc – gruppen

-          Bookinggruppen

 - Aktiviteter /tiltag for de frivillige 

Tur til Nordfriesland for frivillige og medlemmer 22. april 2017
pt. er der 25 tilmeldte


Frivilliglejemål: Siden april 2011 har det været muligt for Nygård frivillige at leje Nygård på favorable vilkår på ikke-udlejede dage inden for de kommende 14 dage, fra 2016 inden for den løbende måned.  Der har i alt været 41 lejemål af denne type.

Herudover har de aktive frivillige mulighed for at låne foreningens højskolesangbøger o.a. efter aftale med FU.

 

4. Økonomi ved Birgitte Romm

Til orientering for bestyrelsen et overblik over økonomien siden Nygårds start:

 Økonomioversigt

Lejepriserne er i 2017 uændret
- 1200 kr. for dagsleje og 600 kr. for halvdagsleje
- 250 kr. for en overnatning
Kontingentet er 200 kr. for en familie/husstand/forening og 150 kr. for en enkeltperson.

 5. Jubilæumsår 2017 /18

Der er flere datoer at markere:
1.november 2007: Nygårds lejemål starter
1. maj 2008: første udlejning
17. maj 2008: Nygårds indvielse

Hvordan skal vi markere det?
-          for offentligheden?
-          for os selv?

Brainstorming                    

 6.Bestyrelsens input til Nygårds fremtidige aktiviteter og drift.

7. Evt.

Søg