Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:
Arne H. Blom AB (medlem af FU som suppleant nyvalgt 2017)
Birgitte Romme BR, foreningen Nygårds kasserer og ordstyrer
Christian Fischlein, CF (medlem af FU nyvalgt 2017)
Ebbe Enøe EE (udpeget af bestyrelsen)
Hanne Risgaard HR (udpeget af bestyrelsen)
Henrik Skrydstrup (genvalgt af generalforsamlingen 2016, medlem af FU)
Inge Adriansen IA (Museum Sønderjylland, Syddansk Universitet) - afbud
Inge Matzen IM (medlem af FU som suppleant valgt 2016)
Inge Gillesberg IG (Skov- og Naturstyrelsen)
Kitty Hovgaard Jensen KHJ (Sønderborg provsti)
Asta Broesby-Olsen ABO (genvalgt af generalforsamlingen 2016, medlem af FU og formand 2010-16) – mødeindkalder og referent                         

Dagsorden

Næste møde:  Forslag: mandag 9. april 2018 kl. 16.30 – 18.00

Generalforsamling mandag 26. marts 2018 kl. 19

Meddelelse:
Inge Adriansen har meddelt mig, at hun melder afbud til dette møde, samt at hun grundet sygdom udtræder af bestyrelsen.

Orientering om, hvad der er sket siden sidste bestyrelsesmøde 03.04.17:

Meddelelse fra Inge Gillesberg 28. august: ”Så er det så vidt, at Egon Christensen har opsagt sin stilling i Naturstyrelsen pr. 10. december 2017. Da vi i sin tid indgik aftalen om, at Egon kunne hjælpe på Nygård, var det med den forudsætning, at Naturstyrelsen kun kunne stille ressourcer til rådighed, så længe Egon var ansat i fleksjob. ”
EC har igennem årene taget sig af 2 store arbejdsopgaver: fyring med træfyret (op til flere gange dagligt) samt græsslåning i hele voksesæsonen.

Planlægningen af, hvad der skal ske, når Egon stopper er igangsat. Egon forventer selv at fortsætte som frivillig ved Nygård i et vist omfang.

Karsten Romme fratrådt ved udgangen af august måned. Karsten er nu gået på pension. Foreningen Nygårds vegne har takket ham for et forbilledligt samarbejde gennem årene.

F
orstfuldmægtig Rune Juelsborg Karsten er Karstens efterfølger. RJK og ABO har haft et møde på Nygård, hvor RJK blev vist rundt og hørte om det hidtidige virke.

1,Byggesager /forbedringer /vedligeholdelse og anskaffelser

Beplantning af arealet syd for ladebygningen med jagtstuen. Fin dialog mellem Andreas Hermann og Annelene Christensen fra Nygårds havegruppe, således at både Naturskolens og Nygårds interesser blev forenet i det nuværende anlæg og beplantning.

Renovering af trappen til stranden er i fuld gang under Christian Fischleins kyndige ledelse. Christian har den direkte kontakt til Klaus Sloth fra Naturstyrelsen, som har sagt god for projektet, hvor naturstyrelsen betaler materialer og vi udfører arbejdet.
NB: Hvis der er tid til det, foreslås det, at bestyrelsen går ned og ser på trappen gerne inden mødet.

Ny benzindrevet buskrydder anskaffet

Rullegardiner i 2 af skråvinduerne er udskiftet

Nyt og større køleskab anskaffet

Gelænder ved trappen ved hovedindgangen sat op

Lysdæmpning af belysningen i spisestuen

Nøgleboks opsat Efter igennem alle årene at have brugt en postkasse på adressen Nørreskovvej 35, har vi nu besluttet at anvende nøgleboks i stedet. Nøglen vil kun befinde sig i boksen lige op til et lejemål.

2.Planlagte projekter / opgaver

Maling af køkken og spisestue er bestilt til uge 48. Forventet udgift 10.000 kr.

Planlagt maling af vinduer indvendig er efter samråd med maleren udsat indtil det kan ske samtidig med de udvendige vinduer
Maling af udvendige vinduer er særdeles påkrævet, da kittet mange steder er faldet ud, så vinduespudseren tager forbehold over for at pudse dem. Men der er pt. ikke økonomi i Naturstyrelsen til at det kan ske i indeværende år

Renovering af loftsetagen fortsætter i januar 2018, hvor badeværelset istandsættes. Det er det, der trænger mest. Gøres for egne midler. Martin Trier Mørk har udarbejdet et forslag, hvor f.eks. genbrug af skabene indgår. Forventet udgift 40.000 kr.

Naturbænke: Etter forespørgsel hos Inge Gillesberg har Nygård fået stillet nogle egeplanker til rådighed. De ligger nu klar til at blive lavet i løbet af foråret. Havegruppen gøres klar til det allerede nu med anbringelse af ”fødderne” og udjævning af jorden.

Legeredskaber for børn af træ. Forventes udført i løbet af 2018

3.Aktiviteter på Nygård

Udlejningen går fortsat fint. Der er pt. 23 kontrakter til 2018, men vores hidtidig bedste lejere Lars & Lars har meldt, at de leder efter et sted på Fyn til deres kurser, da de gerne vil finde et mere centralt sted (de har i år aflyst en del kurser)

Arrangementer

Afholdte siden sidste møde:

13. april til 17. april 2017:  Påskeudstilling med i alt 514 besøgende. Der blev spist i alt 17 brødtærter.

Fredag 23. juni 2017: Sankt Hans-fest. Peter Grønløkke var årets båltaler. Festen blev igen i år holdt ved Nygård, men der er en tydelig tendens til at der kommer færre mennesker især ved Nygård, men også ved bålet. Samtidig er det sværere at skaffe frivillige netop denne aften.

Det er derfor besluttet, at vi fremover laver et arrangement koncentreret omkring bålet.
2018: Inge Gillesberg er båltaler i jubilæumsåret 2018.

Søndag d. 27. august kl. 14: Sensommertur om planter og træer. Vellykket tur med ca. 40 deltagere

Onsdag 27. september 2017 kl. 19 – 21:FOF- foredrag med Karsten Skov ”Knacker”. Under 20 deltagere. Samme foredrag i samme uge på Dybbøl Bibliotek med gratis adgang.

Lørdag 7. oktober 2017 Fælles sangs arrangement med Kitty Hovgaard Jensen. Særdeles vellykket eftermiddag med 5o glade deltagere, der sang af hjertens lyst.

Kommende:

Det planlagte FOF-foredraget ”Mad og mennesker på Als og Sundeved”, hvor Inge Adriansen skulle have holdt foredrag aflyses pga. sygdom og erstattes i stedet af dette, arrangeret af Foreningen Nygård:              

Mad, mennesker og måltider på Als og Sundeved-  foredragsaften 14. november 2017 kl. 19-21.  Om ringriderpølser, fællesspisning, gode råvarer, brødtærter og meget, meget mere…

Denne aften vil 5 af de personer, der medvirker i Inge Adriansens nye bog om emnet, give hver deres bidrag til den spændende fortælling om måltider og madkultur i Sønderborg Kommune.

  • Steen Esben Jørgensen (kendt fra Historiecenter Dybbøl Banke) vil fortælle om fællesspisning i Lysabild, laugsmiddage på Dybbøl og fremstilling af ringriderpølser
  • Marie Louise Risgaard (Skærtoft) vil fortælle om Skærtoft Mølle, Skærtoft Brødakademi og arbejdet med at fremstille kvalitetsråvarer
  • Åse Ditlefsen Ferrão

Og sidst men ikke mindst vil der være mulighed for at nyde Inge Matzens og Martha Thomsens brødtærter som serveres til kaffen i pausen.  De vil begge præsentere deres opskrifter.

I aftenens løb vil der blive vist billeder fra bogen taget af fotograf Torben Ulrik Nielsen.
Pris:                  80 kr. inkl. kaffe og brødtærte

Søndag 3. december 2017 kl. 10 – 13: Juletur i samarbejde med Naturskolen

4.Arbejdet i arbejdsgrupperne:

De faste arbejdsgrupper er forsat:

-          Brændegruppen

-          Havegruppen

-          Driftsgruppen

-          Ugevagtsgruppen

-          Arrangementsgruppen – delt i natur/kulturgruppen og musikgruppen

-          Bagegruppen

-          Ad hoc – gruppen

-          Bookinggruppen

Der har været afholdt 4 arbejdsdage siden sidste møde – mandage 14 – 19 og fredage 9 – 14

Der har været efterlyst regler for frivillige ved arrangementer – hvornår betaler man?

FU har besluttet: at de personer, der er indkaldt til at hjælpe ikke skal betale – normalt 4. Øvrige skal betale både entre og kaffe + kage.


5.Aktiviteter /tiltag for de frivillige

Turen til Nordfriesland den 22. april fik et rigtig fint forløb under Henriks kyndige

FU har besluttet, at udflugt kun sker hvert andet år fremover -  I 2019 evt.  en sejltur på Kielerkanalen

6.Økonomi ved Birgitte Romme

FU har foreløbig opgivet at etablere MobilePay 
 det er for dyrt og for besværligt. Vi bruger formandens MobilePay til betaling ved arrangementer. Foreløbig har behovet ikke været stort.

 

7. Jubllæumaåret 2017/18 

FU besluttede at jubilæet fejres ved

-Festlig sammenkomst på indvielsesdagen 17. maj 2018 kl. 17 – 21.30
invitere tidligere aktive gamle medlemmer med.
Lidt nostalgi – snitter – øl/vand

-Højskoledagen 15. – eller 22. september 2018

 

8. Evt.

Søg