Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

 

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR)

+ Suppleant Inge Matzen (IM) -
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

Samt Anne Marie Jensen (AMJ) – kommende kasserer

 

Møder mv. i 2019

 

Mødedatoer i foråret: 24. april, 22. maj og 12.juni 2019 (OBS flyttet fra 19. juni pga, lejemål)

Udflugt til Kielerkanalen: 13. juni 2019

Dagsorden:

 

Siden sidst :  

Vej-situationen / Nørreskovvej og Holmvej - adgangsvejene til Nygård.

Brænde- og havegruppen opfordres til at huske opfyldning af huller på bakken samt ved parkeringspladsen.

Nyt møde med Sønderborg kommune forventes her i foråret. Pt intet nyt.

Haveplan Arne har på havegruppens vegne sendt et udspil til Martin Trier Mørk, som netop har meddelt Asta, at han ser på udspillet i morgen.

1.Generalforsamling 2019 18. marts 2019 kl. 19

 

Opfølgning på generalforsamlingen

Konkurrence: Give vores værelser navne

 

 

 1. Økonomi (Birgitte).
  Vi har aftalt at fortsætte renoveringen ovenpå i januar 2020 og 2021. (Nygård bookes hertil).

2020 og 2021: Det sidste værelse males. Ligeså gang. Gang og værelser får nye tæpper ud fra Martins beskrivelse.

Vi kigger på nye møbler mv. Vi afprøver inventaret fra bagehuset på 1. salen. Umiddelbart er der flertal for at vi anskaffer inventar magen til.

Lamper?

Brandalarm?

 

 1. Udflugt 2019: Sejltur på Kielerkanalen. Henrik er tovholder.

Datoen: torsdag 13. juni 2019

Tilmeldingsfrist med GF 11. april. Vores fristen internt er 8. april. Minimum 25 deltagere

Indbydelsen er udsendt 9 marts. Status 17. marts 24 tilmeldte

 1. Forslag til tema for de næste års medlemsaften
  Musikgruppen foreslår i 2020: Tyskland og 2021: Sverige

 

5: Evt.

 

Nyt skab

Huskeliste

 

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

Badebro

 

Indrette det høje skab i pillefyrrummet til værktøjs skab - Finn og Birgitte
Forslag fra Inge om at værktøjsskabet indrettes i den venstre del af skabet lige ved siden af skuffedariet.

 

Fortsat istandsættelse af 2. salen

Næste step: Planen er at fortsætte med et renovere et rum af gangen så vidt vores egen økonomi rækker. Herudover mangler:

 • Reetablering af trægulve/ slibning samt ny tæppebelægning - 2020
 • Anskaffelse af nye møbler (borde – stole – spejle), nye lamper (forslag til sengelamper foreligger fra Martin, vi foretrækker model nr. 3 i grå farve)
 • Nye gardiner
 • Nyt elektronisk brandalarmsystem (se opsamlingslisten)

Projekt: Børnevenlige tiltag: Igangsat sidst på året 2018. Det er aftalt med Naturstyrelsen, at vi kan få udpeget stammer, der kan bruges til projektet.

Den lille høj, der er lidt bagved kirsebærtræet er forhøjet og der anbringes nogle pæle, ca 30 cm i dm. Desuden store sten, Begge dele kan børnene hoppe på. Vedligeholdelse: græsset skal ikke slås ugentligt, men klippes x 2-3 i sæsonen med buskrydder.

Udjævning af græsplænen: En stor del af arbejdet udført på arbejdsdagen 23. oktober. Der er leveret en ny jordbunke til at færdiggøre udjævningen i løbet vinter/forår 2019

X Udflugt kun hvert andet år

 

X Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75

Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.

Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

X Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

X Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård.

Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44.

ABO har spurgt SR på sms, om det er ok, at vi sætter et skilt op på en af laderne med hans navn og telefonnummer. Pt. endnu ikke svar.

Vi sætter også et op inden for på Nygård.

Søg