Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

 

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS) -afbud
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR) 

Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM) -
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

 

Møder mv. i 2019

 

Mødedatoer i efteråret: 25. september, 30. oktober samt 27. november. Alle onsdage kl. 9 – 11

 

Dagsorden:

Siden  sidst :   

Vej-situationen / Nørreskovvej og Holmvej - adgangsvejene til Nygård.
Asta har 6.maj skrevet til  Jette Bork, Sønderborg Kommune og bedt om et evalueringsmøde. Intet svar pt.

Asta har skrevet igen 25. august

Haveplan MTM udarbejder den endelige haveplan i A# størrelse og farvelægger den. Havegruppen står for at få trykt planen i A3 format – indrammet den. Hvorefter vi finder et passende sted til den.

På forespørgsel har Martin svaret, at han har den færdige haveplan med, når han kommer til Nygård i forbindelse med et lejemål fra 4. september.

Værelsesnavne på dørene samt billeder af træerne.

Når dørene på2.sal skal males navnene på dørene. Samtidig med også navne på værelserne i bagehuset. Her overvejes det at male navnene på væggen lige ved siden af døren.

Arne aftaler videre med Signe Moos om opsætning af hendes tegninger til billeder i A4 format til 2. salen og i A5 format til bagehuset (her ophænges de under navnene på væggen. Skrives ud på godt papir og sættes i billedrammer med passepartout med smal sort kant.
Pt. intet nyt fra Signe ifølge Arne.

Børnehøjen er færdig, men jorden skal sætte sig, før der sås græs. Indtil videre vil området være afspærret og må ikke bruges før afspærringen er fjernet.

Påskeudstillingen 2020: Der arrangeres opstartsmøde for den nye påskeudstillingsgruppe først i september.

 

Udflugten til Kieler-kanalen 13. juni 2019 blev afviklet med succes. Fin tur


 1. Ulovligt affald henstillet ved og fyldt i Nygårds affaldsbeholdere

Jes og Asta har begge observeret, at der er anbragt affald ved og i vores beholdere. Inge har tidligere gjort opmærksom på en gammel grille og indpakning fra en ny har været anbragt her i august. Inge botrskaffede affaldet.

 

De sidste ting er anbragt mellem torsdag kl. 14 (hvor der i følge Birger ikke var noget) og fredag formiddag (hvor weekendens lejere bemærkede det, da de ankom).

 

2.Badebro

Der er i FU enighed om at fastholde badebrosprojektet. Broen forvente ikke at ville tiltrække et stort publikum, da der ikke direkte kørsel til den.

Birgitte nævnte, at Poul Erik Nørgaard har viden om brotyper mv. Christian har ideer til hvordan den vil kunne laves.

Der skal allerførst søges om tilladelse til opførelse af broen.

Hvem vil stå for projektet? Hvem vil lave ansøgning?

 1. Økonomi (Birgitte/Anne-Marie)).
  Kassererskiftet er nu endelig på plads. Birgitte og Anne-Marie har mødtes om det praktiske i denne uge.
 1. Forslag til tema for de næste års medlemsaften
  Musikgruppen foreslår i 2020: Tyskland og 2021: Sverige

Tyskland: Henrik har nogle ideer til en kobling mellem musik og historie

5: Evt.  

Anne-Marie vil gerne være ugevagt – næste ugevagtsmøde 7. august 15.30. Glemt?

 

Booking: Birgitte og Asta drøfter ændret arbejdsdeling, således at Birgitte overtager hovedansvaret, kontakten til lejerne, udarbejdelse af kontrakter, således at Asta bevarer ansvaret for booking i kalender m.m.

 

Nyt skab

 

Huskeliste

 

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

Maling af døren i bagehuset. Opgave vi selv påtager os, når der er en der har tid og lyst. Vi har malingen.

 

Fortsat istandsættelse af 2. salen

Næste step: Planen er at fortsætte med et renovere et rum af gangen så vidt vores egen økonomi rækker.  Vi mangler:

 • Ny tæppebelægning i forrum og resterende værelser- 2020
 • Anskaffelse af nye møbler (borde – stole – spejle), nye lamper (forslag til sengelamper foreligger fra Martin, vi foretrækker model nr. 3 i grå farve)
 • Nyt elektronisk brandalarmsystem (se nedenfor)
 • Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
  - nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
  På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75
 • Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.
 • Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

 Udflugt hvert andet år (ulige år) Forslag:

Århus – Den gamle by – Aros – Moesgård- Dok1

Hamborg f.eks. Elbphilharmonie.  Eftermiddagsforestillling?


Arne undersøger

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård.

Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44.

ABO har spurgt SR på sms, om det er ok, at vi sætter et skilt op på en af laderne med hans navn og telefonnummer. Pt. endnu ikke svar.

Vi sætter også et op inden for på Nygård.

Søg