Udskriv

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB) - afbud


Møder mv. i 2017:

FU-møder i 1. halvår 2017
14. juni – kl. 9-11 (er lagt i kalenderen)

Datoer 2. halvår 2017 (er lagt i kalenderen):
23. august, 27. september, 25. oktober, 22. november, 13. december – alle onsdag kl. 9-11

Arbejdsdage i 2017: (alle datoer er lagt ind i kalenderen)

Mandag 15. maj kl. 14 – 19

Mandag 19. juni kl. 14 – 19 (klargøring til Sankt Hans)

Fredag 25. august kl. 9 – 15

Lørdag 9. september kl. 9 – 15

Lørdag 7. oktober kl. 9 – 15   dagen er reserveret til et fællessangsarrangement

Referat:


  Til siden sidst :
  

2 af vores sølv lysestager er forsvundet (gave fra indvielsen).

Gulvene er tydeligvis ikke vasket efter denne weekend, hvor vi har haft rengøringsfirma. Birgitte aftaler med firmaet, at der altid skal vaskes gulv.

Vi skal huske at minde ugevagterne om, at de skal tjekke affaldssorteringen. Der var igen fejl med sorteringen efter denne weekend.

Der var blevet malet på fliserne. Det lod sig fjerne med stenmel og en klods samt noget vand.

Mobilepay. Vi venter stadig

1. Arbejdsdage – udsendt til medlemmer pr. mail 2. maj

Mandag 15. maj kl. 14 – 19

kl. 14 Kaffe

kl. 14.30 - 18 Arbejde
kl. 18-19 Middag + aktuel orientering

Derefter oprydning.

Pt. 13 (11) tilmeldte.
Inge sørger for kaffe og kage fra fryseren og Birgitte køber aftensmad hos slagter Nielsen

Arbejdsdagen mandag 19. juni kl. 14 – 19 – flyttes til en udvidet tirsdagsarbejdsdag 20. juni,  f.eks. 9 – 15. Afbud hele den uge fra Christian og Inge.

2. Økonomi (Birgitte).
Intet at bemærke til regnskabet.

Pris på maling af stue og køkken og vinduer indvendig på alle 3 etager ønskes. Christian aftaler møde med Jan for at se på opgaverne, herunder undersøges, hvad der kan gøre ved lydisoleringen, der er snavset. Evt. kontakte Alstømrerne, som har leveret pladerne.

2 af rullegardinerne i skråvinduerne er slidte og skiftes.

Inge anskaffes håndstøvsuger, som installeres i samarbejde med Christian.

Vi dropper anskaffelse af vaskemaskine, da arbejdsgangen vil blive uhensigtsmæssig. Inge undersøger priser på vask af dyner og puder.  Samt om der er mulighed for aflevering og hentning.

3. Evt.

Ovenpå i den nyrenoverede værelse sætter vi ikke gardiner op, før nogen klager over for meget lys i de lyse værelser.

Det vi i så fald gør er at sætte den tidligere gardinstang op med lette lyse gardiner til at trække for – som i bagehuset.

Et ønske fra Bodil om holdere til ekstra toiletruller imødekommes ikke. Vi ønsker ikke flere ting placeret på gulvet.

Udskiftningsliste:

Inge holder øje med nyt hensigtsmæssigt køleskab.

Støvsugere udskiftes.

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer:

Opgaver med udskiftning af trædel ved dinduet i pillefyrrummet, som Leif har lovet at ordne er pt. endnu ikke udført. Christian rykker ham og fortæller, at vi har arbejdsdag, hvor han er velkommen. Sker der stadig ikke noget orden Christian det.

Havetrappen: Der mures et trin under trappen og lægges murstengulv. Christian vil udføre arbejdet næste forår. Trappetrinene afvaskes med algefjerne, så vi forhåbentlig undgår de sorte striber på siderne fremover.
Christian er i gang med opgaven.

Forslag til børnevenlige tiltag: Annelene har nogle ideer, som er blevet præsenteret for FU og bestyrelsen i april 2017. Igangsættes muligvis forår 2018.

Stengang fra huset til lysthuset af flade store sten laves. Der er fundet flade sten til formålet. Planlagt til etablering, når græsset er groet op.

Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75

Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.  

Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

- Lysdæmpning af lysene i spisestuen. Pris: kr. 1.360,00 + moms = 1700

Er bestilt hos Glenn, men ikke udført endnu. ABO har haft møde med Glenn om opgaven. Det var en misforståelse: han troede, at det var i salen, hvor der er lysdæmning.

Opgaven udføres i næste uge.

"Københavnerbænk " i vogngrøn anskaffes til bagehuset– afventer besked fra Martin.

Asta rykker.

Trappen til stranden – Christian have været på en udflugt, hvor han havde set en fin model til trappen til stranden. Asta får billeder og sender dem til Inge Gillesberg for at for grønt lys for opgaven samt accept af at skoven betaler materialer, dvs. stenmel og dug til at lægge under.