Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

H. V. Clausens og Johan Ottosens Legat til danskhedens fremme i Sønderjylland har i 2015 tildelt Foreningen Nygård en æresgave på 9.000 kr.

Legat-Nygård

Prisen blev motiveret og overrakt ved en uformel og hyggelig sammenkomst i Vojens den 16. januar 2015.

 

Malene Bendix, medlem af legatbestyrelsen og efterkommer efter legatstifteren Georg S. Bendix, sagde blandt andet følgende:

"I år har bestyrelsen besluttet sig for at hylde fællesskaber. Vi fik ideen, da vi læste om Nygård - og alt det I har opbygget på Nygård i fællesskab."
Herefter opridsede hun foreningens Nygårds opståen og idegrundlag, samt foreningens hidtidige resultater: renoveringen af stedet, de mange og mangeartede arrangementer samt udlejningsvirksomheden.
" Det er utroligt, hvad mennesker kan i fællesskab. Foreningens frivillige står for den daglige drift og organisering. En gruppe står for at leje stedet ud, en holder haven, en sørger for brænde - eller står for arbejdet med at vedligeholde og forbedre Nygård....
 Det er utroligt, hvad mennesker kan i fællesskab. H.V.Clausens og JOhan Ottosens legat til fremme af danskheden i Sønderjylland bliver givet til en mand eller kvinde, som har udført fortjenstfuldt arbejde for danskhedens sag i Sønderjylland. Det har I i foreningen Nygård gjort i fællesskab - og derfor er detmig en glæde på bestyrelsens vegne at overrække hædersgaven til jer. Til lykke".

 

Legatbestyrelsen består af Malene Bendix (Hvalsø), Nis Skau (Maugstrup) og Karl Posselt (Vojens)

Nygård var repræsenteret ved Birgitte Romme (kasserer) og Asta Broesby-Olsen (formand)

 

Der blev uddelt 2 æresgaver. Den anden blev tildelt VisVocal - en rytmisk vokalgruppe fra Bredebro.

 

Søg