Dagsorden til Påskeudstillingsmødet 2. maj 2023

Deltagere:
Christian Fischlein, Helga Roesgaard, Inge Matzen, John Jensen og Asta Broesby-Olsen
Birthe og Morten Flytkjær

De ovenfor nævnte udgør den overordnede Påskeudstillingsgruppe, som mødes 1-2 gange årligt
Kunstgruppen: Helga og Asta
Handymangruppen: Christian, John og Morten
Forsyningstropperne: Birte og Inge (John har kontakten til bagegruppen)

Næste møde:

Dagsorden
Mødet starter umiddelbart efter evalueringsmødet for alle der har været involveret i påskeudstillingen 2023 – alt 24 personer var inviteret (heraf 18 vagthavende – 7 havde bagt (heraf 5 vagthavende).
12 har tilmeldt sig mødet (inkl. os 7) – 11 har meldt afbud og 1 ikke meldt tilbage.


1.Påskeudstilling 2023 / 6. april – 10. april 2023

Opsamling på skriftlig og mundtlig evaluering.

Påskeudstillingsmanualen 2023 vedhæftet

2. Påskeudstilling 2024 / 28. marts – 1. april 2024

Helga havde onsdag 26. januar denne kunstner på besøg på Nygård for at se lokalerne for at se, om hun kunne være interesseret.
Hun melder tilbage, om hun er interesseret. Vil evt. gerne udstille alene til væggene med malerier, sort/hvide billeder.

Else Pia Erz http://www.galerie-erz.dk/ https://www.facebook.com/GalerieERZ/

EPE foreslår til gulvet Jytte Lysgaard – keramiker https://www.jyttelysgaard.dk/


Om evt. musikalsk indslag:
Besked fra Thorstein Hemmet: Jeg er gået på efterløn, så jeg er ikke længere i Musikskolen.
Hvis I fremover ønsker musik til eller at få lavet reklame for udstillingen, skal I bare skrive eller ringe til Allan Ørslev (musikskoleleder).

Overnatning: Praksis fremover: Kunstnerne + en ledsager tilbydes ophold på Nygård med frist en måned før udstillingen.

3. Henvendelse fra Rønshoved Højskole v. Nina Buch Kjærhus, forstander
NBK talte med Birthe en af udstillingsdagene 2023 og henvendte sig efterfølgende pr. tlf. til mig. Jeg bad hende sende mig en mail, idet jeg pointerede, at jeg jo ikke kunne garantere 100 %, at der er en udstilling næste år.

Kære Asta Vi talte sammen i telefon om en kunstformiddag hos jer Skærtorsdag næste år.

Jeg har nu fået naturvejledning på plads ved Nygård i Nørreskoven Skærtorsdag den 28/3-24. Dvs. vi har nu gjort klar til, at vi kan dele vores 60 mands gruppe i to, så gruppe 1 får kunst og kaffe/kage fra 

Kl. 10.00 – 10.45, mens gruppe 2 er hos naturvejlederne og får fortælling om naturen i Nørreskoven, fortidsminder, Nygård og arealerne rundt om.

Kl. 11.00 – 11.45 Her bytter grupperne, dvs. gruppe 2 til kunst, og gruppe 1 hos naturvejlederne.

Jeg ved godt, at du sagde, at I jeg ikke kan få et 100% tilsagn fra jer endnu, før I har jeres kunstaftaler på plads. Det er helt ok. 

Nu har du også min email, så vi kan skrive sammen.

Bedste hilsner og møjn fra alsingeren fra Østerholm

Nina Buch Kjærhus


4. Evt.