Bestyrelsen 2024 - 2025

Anne-Marie Jensen AMJ (kasserer, valgt 2024 for 1 år)
Arne H. Blom AB (medlem af FU, valgt 2024)
Asta Broesby-Olsen ABO (valgt som næstformand 2024 for 1 år )
Christian Fischlein CF (medlem af FU genvalgt 2023)
Åse Ditlefsen Ferrão (valgt som formand 2024)

Gudrun Løkke GL (medlem af FU som suppleant genvalgt 2023)
Inge Matzen IM (medlem af FU som suppleant genvalgt 2024)

Elisabeth Vestergaard EV (udpeget af bestyrelsen 2018)
Hanne Risgaard HR (udpeget af bestyrelsen 2016) – afløses af Marie Louise Risgaard
Tamira Mariann Jørgensen TMJ (Sønderborg provsti 2021)
Tanja Zeba Horst TZH  (udpeget af bestyrelsen 2022)

Inge Gillesberg IG (observatør, Naturstyrelsen)

Birgitte Romme BR, fast medlem som foreningen Nygårds bookingansvarlige