Tre år i proces / v. Peter Ruge

 

Det begyndte i  september 2005. Skovrider Inge Gillesberg havde over nogen tid sonderet mulighederne  for at finde en partner, der ville overtage lejemålet på Nygård, og sammen med Skov- og Naturstyrelsen være med til at gøre dette dejlige stykke Danmark til et offentligt tilgængeligt sted.

Styrelsens interesse er at skabe oplevelser for befolkningen, og en base som Nygård midt i en af landets dejligste bøgeskove forekom ideel.

Vi var en lille gruppe mennesker med tilknytning til Svenstrup Kirke, som i første omgang tog imod tilbudet fra Skov- og Naturstyrelsen. Vi mødtes første gang omkring Projekt Nygård i mødelokalet ved Svenstrup Præstegård. Af  referatet fremgår det, at vi har skønnet 2-2 1/2 år inden projektet ville være realiseret. Vi syntes dengang, at det var umådelig lang tid at vente på at skulle realisere de mange spændende ideer, som begyndte at boble op. Og vi kunne ikke helt se den store visdom i at Skoven satte et 2-årigt privat lejemål ind, nu hvor vi i grunden mente at være parate til at gå i gang. Huset stod der jo! 

Det er gået forbløffende let at holde dampen oppe i de forløbne tre år. Først et års tid med visioner og ideer. Derefter et års tid med forhandlinger, som ledte frem til forståelse af projektet som et partnerskab med Skov og Naturstyrelsen, og etablering af en økonomi baseret på A.P.Møllers store gave samt på en meget favorabel huslejefastsættelse fra Skov- og Naturstyrelsens side. Og endelig det sidste halve års målrettede arbejde med renovering af huset, med indretning og med at begynde at få forretningen til at køre.

Nygård er allerede taget i brug - og et kapitel er ved at være afsluttet. Men foran os ligger stadig realiseringen af de drømme, som fra begyndelsen bar vores lyst til at lægge kræfter i projektet. Visioner og drømme om hvad disse smukke rammer skal rumme - et nyt kapitel med lige så mange blanke sider, som da vi tog fat på det foregående kapitel for tre år siden.

Peter Ruge, Formand for Foreningen Nygård