Forretningsudvalgets medlemmer 2022-23

Arne H. Blom (valgt på generalforsamlingen 2022)

Asta Broesby-Olsen (genvalgt af generalforsamlingen 2022 og formand) 

Christian Fischlein (genvalgt af generalforsamlingen 2021)

 

Herudover deltager suppleanter fast i møderne
Gudrun Løkke (valgt som suppleant 2021) 
Inge Matzen (genvalgt som suppelant 2022) fast i møderne. 

NB: I følge vedtægterne har alle interesserede medlemmer mulighed for at deltage i FU-møderne.