Forretningsudvalgets medlemmer 2024-25

Anne-Marie Jensen AMJ (kasserer, valgt 2024 for 1 år)
Arne H. Blom AB (medlem af FU, valgt 2024)
Asta Broesby-Olsen ABO (valgt som næstformand 2024 for 1 år )
Christian Fischlein CF (medlem af FU genvalgt 2023)
Åse Ditlefsen Ferrão (valgt som formand 2024)

Herudover deltager suppleanter fast i møderne

Gudrun Løkke GL (medlem af FU som suppleant genvalgt 2023)
Inge Matzen IM (medlem af FU som suppleant genvalgt 2024)

NB: I følge vedtægterne har alle interesserede medlemmer mulighed for at overvære  FU-møderne.