Nygård skal være til glæde for mange

 

Nygårds arrangementsansvarlige har til opgave at afholde offentlige arrangementer, der falder indenfor de 3 nøglebegreber: natur, kultur og fordybelse.

Arrangementsgruppen planlægger og tilrettelægger arrangementer og møder på Nygård – enten som enearrangør eller som medarrangør sammen med foreninger, institutioner og enkeltpersoner.  

Opgaven er primært at afholde arrangementer, som bidrager til at udvide kendskabet til Nygård og de muligheder der er for andre for at afholde arrangementer på Nygård, således at andre arrangører bidrager til Nygårds vision om at være et åbent sted for hele befolkningen for natur, kultur og fordybelse.

Derfor er det vigtigt, at Nygårds arrangementer har appel til en potentiel større gruppe mennesker – forskellige målgrupper – og ikke har karakter af at være smalle arrangementer (medens vi selvfølgelig er interesserede i, at andre afholder evt. smalle arrangementer).