Featured

Holder du af havearbejde og natur? Prøv havegruppen

 

 2018 06 20 01.05.54

Har du glæde ved have og natur og lyst til at være med ved

et livgivende og energiskabende arbejde i haven ved Nygård, kontakt venligst:

 

Gudrun Løkke, tovholder

Mail:Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mobil:  2175 7598


Ansvars- og opgavefordeling i haven

Mødestruktur:

 • Vi mødes om tirsdagen fra 9 til 11 og afslutter med frokost som hidtil. Af hensyn til køkkenet vil det være praktisk, hvis I sender afbud dagen i forvejen til alle, der så samtidig orienteres om, hvilket hold der stilles. Det er vigtigt at vi holder fast i vores sociale fællesskab og vores hyggelige snakke.

Hvis I ikke kan møde om tirsdagen, og der er noget som trænger sig på i jeres ansvarsområde, så må I meget gerne ordne det på en anden dag, men tjek lige om Nygaard er optaget.

Husk: vi er frivillige og har lov til at holde fri.

 • Vi holder 4 ugers sommerpause i juli/august, i år begynder vi igen 2. august og vinterpause i år fra ca. 2. november til marts alt efter vejret.

Sommer- og vinterpause indledes med en lille udvidet frokost, sådan som det også har været før. (Man må godt holde julefrokost i november)

Arbejdsopgaverne i løbet af vinteren ordner jeg, evt. med hjælp fra andre.

 • Ved vores første arbejdsdag efter vinterpausen, og før vores sommerpause holder vi et lille havemøde for at få styr på evt. hængepartier og kommende ekstra arbejdsopgaver.

Ansvarsområder:

Annelene:

 • Stien rundt om søen udgår atter af havens arbejdsopgaver. Opgaven opstod som et beskæftigelsesprojekt, som Annelene påtager sig at holde vedlige.
 • Hjertetræet, det gl. æbletræ og den gl akaciestamme
 • Sumpbedet fra gunnera ned til søen og rododendronbedet
 • Hjælper i staudebedet, hvis der er brug for hjælp
 • Markerer de områder i haven, hvor græsset ikke skal klippes, og i stedet bliver slået af anlægsgartner 2 gange årligt.
 • Indtil videre kontakt til anlægsgartneren

Arne:

 • Arne og Jes Peder har ansvaret for buskrydderne, opladning og påfyldning af fedt
 1. instruksbog
 • Arne sørger for brændstof til den benzindrevne buskrydder
 • buskrydning sammen med Jes Peder – aftaler det med hinanden
 • Ansvar for området omkring brændeskur, pergola, lysthus m.v.(pagodeområdet):
 • beskæring med den langbenede hæksaks af bunddækket mor-og-barn af afblomstrede blomsterstængler og lidt mere af de øverste blade i juni.
 • klematis, både den blå ved første stolpe ned til 30 cm i dvale ved sidste havedag i november, den lyserøde og den hvide evt. i juni lige efter afblomstring i juni
 • Rensning af brosten i lysthus og stenbænk, samt holde trappen og indgangen op til området
 • Beskæring af roserne i rosenburet efter behov og oprydning i undervæksterne ca. 2 gange om året
 • Beskæring af taksen og pæretræet
 • Buskrydning under magnoliebusken på toppen (juni/juli). Bemærk, at her står nogle martagonliljer som ikke skal klippes. 2 gange om året – sidst i efteråret for anden gang

Birgitte og Ole:

 • Lugning omkring og foran baghuset og anlægget omkring gårdpumpen
 • Hjørnet med rosenbusk bl.a. på modsatte side af indkørslen til gårdspladsen. 

Birger:

 • Slår græsplænen, så vidt muligt i øverste hul, foran huset måske i næstøverste hul, og med så langt interval, som muligt til fordel for en blomstrende plæne.
 • Desuden klippes langs stensætningen langs indkørslen ned til parkeringspladsen, en sti op til baronens høj, en sti bag om det store magnolietræ, ca en ½ bredde langs kanten af vejen nede fra baronens høj, op forbi bagehuset og videre langs vejen ned gennem haven. Hestehovene i vejrabatten ind til birketræerne på højre side af vejen langs med søen forsøges holdt nede med græsslåmaskinen. Alt i øverste hul. Bedst for dyr og planter.
 • Undgå at køre op ad balancehøjen, det forværrer de skader, mosegrise har forårsaget i den ene side af højen og forstyrrer helhedsindtrykket. Følg i stedet afslutningen af højen i en halvcirkel i plæneniveau
 • Sørger for brændstof til traktoren
 • Samarbejder med Herluf om muldvarpeskuddene

Herluf:

 • Kører plænen over med tromlen
 • Servicerer havetraktoren/plæneklipperen, skifter olie, sliber knivene og reparerer.
 • Tynder ud i buske og træer i haven og skovbrynet med motorsav
 • Samarbejder med Birger om muldvarpeskuddene og tid til servicering

Inge:

 • Ordner fliser ved indgangen og terrasser
 • Vasker havebordene evt. med hjælp fra Louise elle Bodil

Jes Peder:

 • Ansvar for buskrydderne sammen med Arne
 • Aftaler buskrydning evt. med Arne eller John
 • Buskrydder under rødbøgen ned til brombærkrattet overfor rododendron 1 til 2 gange årligt i ca 10 cms højde.
 • Buskrydder skrænten ned mod Naturskolen 1 gang tidligt forår, rundt om stenene, langs de vilde bede, stien mod p-pladsen på højre og venstre side ??, området langs Naturskolen fra vejen gennem haven og ind til buskene ned mod Naturskolen og hen under paradistræet og magnolietræet - efter behov i 5-10 cm’s højde, diverse vilde blomster så som rejnfan og hvid snerre må gerne blive stående, skråningen mod bagehuset, blomstrende pomeranshøgeurt og andre blomster bliver stående, mellem hestehovene langs søen.

Der ryddes efter behov, måske hver anden eller tredje/fjerde uge, afhængig af ressourcer og grokraft.

John:

 • Buskrydder ved p-pladsen, 2 til 3 gange om året og ca. en billængde på begge sider af indgangen til den lukkede vej ned til Nørreskovvej.
 • Stengærdet langs p-pladsen holdes fri for uønsket bevoksning 1 til 2 gange årligt. Mos på stenene fredes selvfølgelig og der buskryddes om nødvendigt samtidig ca. ½ m på begge sider af stengærdet, så det fremstår frit.
 • Efter behov: Skiltet på Nørreskovvej, der viser ind til Nygårds p-plads, holdes fri for bevoksning omkring 10 m til hver side.
 • Oprydning af portrummet og redskabsrummet
 • Hjælper til med buskrydning og evt. fliser

Louise og Bodil - og alle øvrige, hvis der ikke har opgaver i eget ansvarsområde:

Hjælper med ad hoc-opgaver som:

 • Klippe visne blomster af pæoner og løvefødder, nippe afblomstrede narcisser, hive afblomstrede hyacints-scilla, etc.
 • Hjælper i staudebedet med fjerne skvalderkål, burre, snerler og syre.
 • Hjælper med af fjerne/holde nede :burresnerre, snerler, syre, brombær og guldnælder ved stengærdet mod skoven og i de vilde bede.

Kirsten og Gudrun:

 • Har hovedansvar for staudebedene rund om huset og aftaler fra gang til gang hvad der skal laves, jævnfør med havekalenderen, og alt efter de ressourcer vi har til rådighed fra gang til gang.

Første prioritet har bedene på begge sider af hoveddøren og fra hoveddøren om til havetrappen, de skal se ”ordentlig” ud, da de er en del af Nygaards visitkort. Alle andre bede/områder er sekundære.

 • Aftaler evt. også forandringer/fornyelser i bedene.
 • Beder evt. Louise og Bodil om hjælp med at løse opgaverne
 • Gudrun rydder stensætningen langs indkørslen for bregner ca. hver 3. uge, klipper lavendlerne i august og april. Klipper juleroserne og klematis ved stakittet ved terrassen i december/januar.