Kontingentsatser

  kr.
Enkeltmedlemmer 150
Husstands- / familiemedlemskab 200
Foreninger, firmaer og institutioner 200

 

 

Kontingentet  indbetales på foreningens bankonto 8013 - 1015077 


 Bestemmelser vedrørende kontingent i Foreningen Nygårds vedtægter

§ 5 stk. 1 Alle interesserede personer, foreninger, firmaer og institutioner, som tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent, er medlem af foreningen.
§ 5 stk. 2 Medlemskab, og dermed kontingentbetaling, er obligatorisk for alle, der ønsker at leje Nygård.
§ 5 stk. 3 For nye medlemmer, der indmelder sig efter 1. november, gælder medlemskabet også for det efterfølgende år.

 

§ 6 stk. 1 Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen og opkræves umiddelbart derefter til betaling inden en måned efter modtagelsen af opkrævningen.

§ 6 stk. 2 Kontingent til foreningen forfalder til betaling senest samtidig med betaling af depositum ved indgåelse af lejekontrakt.

 

§ 9 stk. 2 Stemmeret har medlemmer, der har betalt kontingent senest 31. december i regnskabsåret forud for generalforsamlingen