Referat fra arr.møde 16. marts 2015

Deltagere: Kenneth Hamilton (KH), Helga Roesgaard (HR), Martha Thomsen (MT), Ole Andersen (OA) ordstyrer - og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

KH fraværende fra ultimo februar til medio juni– skal vi have en vikar? John Jensen spørges

 

Kommende møder:  13. april, 11. maj og 8. juni.
Alle mandage kl. 9-12 på Nygård (er booket i kalenderen)

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et syng sammen-arrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser:  Normalt 40 kr. for kaffe og kage
40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende.

Foredragsholdere anmodes om dels at bruge vores højttaleranlæg dels at tale langsomt af hensyn til Nygårds normale målgruppe, der har vanskeligt ved at høre foredragsholdere, der taler lavt og hurtigt.

OBS: Enighed om at lave forsøg med tilmelding – billetter skal afhentes senest et kvarter før. Vi lader tilmeldingen gå på skift.

Ved dyrere arrangementer skal billetterne være betalt.

 1. Operakoncerten

Ole kontakter Brandværnet   Leif.
Asta kontakter ASF samariterne + tilladelser

 1. Evaluering af afholdte arrangementer siden sidste møde

21. februar 2015: Naturvandring med Leo Vindahl.

25-30 deltagere – fin tur med en veloplagt LV.

 1. Kommende arrangementer – Sæson 2015 (X= fastlagt)

X Torsdag 2. april – mandag 6. april 2015: Påskeudstillling

Helga holder ferniseringstalen

Ole har aftalt musik med Thorstein – et musikalsk indslag ved Sønderborg Musikskole

Helga har aftaler med følgende billedkunstnere:

Per Christoffersen: http://www.perchristoffersen.dk/?page_id=1272

Inge Kjær: http://www.inge-kjaer.dk/index.php?/galleri/kim/

Inge Kjær laver også keramik, og hendes askekrukker udstilles.

Kontrakten med kunstnerne er blevet revideret af Helga og Asta.

Praktisk:
Printning af prislister for kunstnerne – laves onsdag og sendes til Asta, der printer og laminerer.

Aftale rydning af lokalerne for inventar + tilbagesætning med brændegruppen tirsdagen før og efter påske.

Husk at vi skal have brødtorter hver dag. Bage i god tid og fylde i fryseren. Størrelse på stykker af kage

Overnatning: kunstnerne- Helga spørger – derefter spørger ABO de frivillige

Christoffersen og hustru er her hele ugen – hvis ikke sover Helga (og måske Inge) her

Helga sørger for at ophængningstingene er i orden.

Vi har fået12 A3 plakater - som er klargjort.

Ferniseringen kl. 15:

Traktement: chips og kagetern MT – Ole har købt 12 flasker lambrusco

Ole undersøger hvem der spiller – afhængig heraf købes gaven til den/de optrædende

Busserne får specialservice: kagetern + juice – vi får 300 kr. til dette. Den ene bus kommer før ferniseringen, den anden efter.

Rugbrødslagkager: Martha sørger for at der rugbrødslagkager til alle dagene (i fryseren) 0g aftaler opskæring.

Herudover også pladekager.

Vagtfordeling:

Torsdag: Helga + Martha til kl. 16 ? + Asta (- Ole og Birgitte måske et par timer) + 2 ?

Fredag: (Helga) + Birgitte og Ole + Ulla + Gunnar + Emilie

Lørdag: Helga + Martha + 1?

Søndag: Helga + Birgitte og Ole + Martha

Mandag: Helga + Asta+ 3?

Rengøring om morgenen tirsdag og derefter sættes ting på plads.

X Fredag 8. maj 2015 om aftenen: folkBaltica koncert

Der har været afholdt møde 17. september med kulturkonsulent Helle Barsøe, Sønderborg Kommune og folkBalticas kunstneriske leder Harald Haugaard, http://www.haraldh.dk/, samt Helga, Martha og Asta.

De, Harald og Helle, var meget begejstrede for Nygård, og vi blev godkendt som deres mindste spillested.

Der vil blive behov for en lille scene, som fB vil sørge for. I det hele taget sørger fB for alt det praktiske mht. kunstneren, PR, lyd og lys mv. samt billetsalg – og får også indtægten.

Vi skal sørge for opstilling af stole, forplejning af solist mv. samt traktement til publikum, som vi får indtægten fra.

- planlægning venter – Ole og Helga vil gerne involveres

Asta har kontaktet Helle 13. februar for at høre om der er noget nyt om vores koncert. Tilbagemelding: ”Hej, ja vi har haft 2 møder i denne uge, så vi er næsten klar. Du bliver kontaktet meget snart af min kollega Hanna Lee Malling, som er ansvarlig for den praktiske gennemførelse. Mange hilsener Helle”

X Søndag 21. juni 2015:  Operakoncert

 

Links til sangerne mv:

Elsebeth Dreisig:http://www.elsebethdreisig.dk/

Anne Mette Balling: http://www.klassiskkoncert.dk/index.php?id=40

Trine Bastrup Møller: http://www.trinebastrupmoller.dk/

Lars Møller: http://www.nordicartistsmanagement.com/lars-moller-baritone

Jakob Næslund Madsen: http://www.dacapo-records.dk/da/artist-jakob-n%C3%A6slund-madsen.aspx

Lars Ole Mathiassen: http://esbjerg.lokalavisen.dk/fornem-pris-til-den-ny-operas-chef-/20131003/ARTIKLER/710018889/2014

Den ny Opera: http://www.dennyopera.dk/

Aftale med Naturskolen om toiletvogn.

Til næste møde skal alt pr-materialet være klar.

Huskat-listen fra koncerten i 2013 ajourføres i 2015-verison ved næste møde.

X Tirsdag 23. juni 2015: Sankt Hans-fest 

Årets taler Kitty Hovgaard – Ken har fået bekræftelse – Kitty får 2 flasker rødvin

Orkester? Kjeld Dam har sagt fra - Ole spørger Iben Broholm, om hun kan synge – I givet fald, vil orkesteret også fungere uden Kjeld.

Ole aftaler forløbet med Nørherred spillemændene.

1 times musik – starter senere end hidtil – spillemændene spiller til folkedanserne.

Ole kontakter folkedanserne.

Flytte bålet ca. et kvarter, så vi først går fra Nygård kl. 20.30.

 1. Efterår 2015


29. eller 30. august 2015: Flagermusearrangement i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

Baggrunden er dette forslag fra Andreas Andersen på baggrund af Helgas henvendelse ”Fint med en flagermustur i august. Vi har en tur til Nordborg sø’ Mandag d.17. august kl.20.30-21.30.
Jeg foreslår derfor at arrangementet evt. kunne holdes29 eller 30 August 2015. Det er disse datoer Eurobats holder den19thInternational Bat Night, og det kunne jo passende være ved Nygaard. Det er en lørdag eller søndag, men kan det gå an ift. Nygaard?  Hvis der er konflikter kan vi tage en af dagen i ugen efter, eller måske også i begyndelsen af august.
Fint at der holdes et info møde først, hvor der kan vises slides, stilles spørgsmål og efterfølgende gå en tur i området med detektorer og lygter.

Da Nygård er udlejet på disse datoer, har vi spurgt Andreas Hermann, om vi kan leje jagtstuen – men pt. ikke modtaget svar.

Asta aftaler nærmere med Andreas på bestyrelsesmødet 16. februar.

X Lørdag 5. september 2015 kl. 15: SWE-Dames - eftermiddagskoncert med dem med fællessang

Koret har lejet Nygård denne weekend og står for fællessangen på Alsion samme lørdag.
Vi giver 1700 kr. til dirigenten – og lader dem stå for fællessangen.

Ide? Folk kan komme lidt før, og så kunne SaxAppeal spille under kaffen.


X Mandag 14. september 2015 René Rasmussen: Udefronten i 1. verdenkrig

X Mandag 21. september 2015 Inge Adriansen: Hjemmefronten i 1. verdenskrig

FOF-foredrag er aftalt med Brit Enna

 ”Vi finder på nogle mere fængende titler, når FOF henvender sig. ”

- Julearrangement med Naturskolen – dato? Asta aftaler med Andreas H.

 1. Forår 2016

  Fugletur har vi aftalt at afholde hvert andet år
  – udskudt fra 2015 – vi venter med at afklare hvilket natur-arrangement vi vil afholde i 2016 til senere.

 

Ide fra Birger Jønsson: Hans Peter Thams (59436468 / 22389098) foredragsholder, der fortæller om sin egen og to søskendes flugt til Danmark fra Østtyskland hen mod slutningen af krigen.
Har hørt om ham fra hans bror, som Birger kender.

Betaling: transport + en falske gammel dansk

Vi lader dette arrangement stå lidt i vente-posistion

Debataften: ”Fremtidens natur i Sønderborg Kommune”

Danmarks Naturfredningsforening Afdeling Sønderborg har udgivet et skrift ”Fremtidens natur i Sønderborg Kommune” se det her: http://issuu.com/trykpartner/docs/1378134_fremtidens_natur_29.9.2014_/0?e=1159082/9619048

Ideen er at lave debataftenen med udgangspunkt i skriftet.

Panel? En fra Naturfredningsforeningen (formanden?), Frode Sørensen, formand for Teknik og Miljøudvalget, en repræsentant fra landbruget lokalt

Vigtigt med en dygtig og kontant ordstyrer.

Mulig skitse for forløb:

Naturfredningsforeningen fremlægger hovedideerne - 15 min – evt. ud fra stillede spørgsmål (ved ordstyrer eller en anden)

Indlæg fra kommunens repræsentant og landbrugets repræsentant – 10 min. hver.

Debat mellem paneldeltagerne.

Pause

Spørgsmål fra tilhørerne - debat.

Helga spørger Naturfredningsforeningen om DNs medvirken i arrangementet, som vi flytter til foråret 2016 – Asta følger op herpå med Andreas A. ved bestyrelsesmødet


Naturarrangementer:

Yderligere drøftedes muligheden for en svampetur.

AA har oplyst følgende:
Navne på Svampekyndige:

Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole

Anneli Gerden Broderup

Birgitte Marcussen Mjels

Anker Hansen Sønderborg

Irmelin Muller Egetofte Naturskole.

 

 1. Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

En højskoledag??

`

 1. Praktiske forhold
 1. Møde med Svenstrup-folkene omkring Svenstrup Forsamlingshus?

Emner kunne være:

- Koordinering af planlægning af arrangementer. Udveksle arrangementsplaner.

Der er 2 fora:

Foredragsforeningen: http://svenstruparkiv.dk/pages/sognets-fordragsforeing.php

Bestyrelsen for Forsamlinghuset: http://svenstrup-als.dk/forsamlingshuset