Referat fra arr. mødet 13. april 2015

Deltagere:  Helga Roesgaard (HR), Martha Thomsen (MT), John Jensen (JJ), Ole Andersen (OA) ordstyrer - og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

KH fraværende fra ultimo februar til medio juni– John Jensen er vikar

 

Kommende møder:  Mødet 11. maj flyttes frem til 4. maj. Næste møde  8. juni.  Mandage kl. 9-12 på Nygård (er booket i kalenderen)

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et syng sammen-arrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser:  Normalt 40 kr. for kaffe og kage
40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende.

Foredragsholdere anmodes om dels at bruge vores højttaleranlæg dels at tale langsomt af hensyn til Nygårds normale målgruppe, der har vanskeligt ved at høre foredragsholdere, der taler lavt og hurtigt.

OBS: Enighed om at lave forsøg med tilmelding – billetter skal afhentes senest et kvarter før. Vi lader tilmeldingen gå på skift.

Ved dyrere arrangementer skal billetterne være betalt.

 1. Operakoncerten – starte med Huskat særligt bilag
 1. Evaluering af afholdte arrangementer siden sidste møde

Torsdag 2. april – mandag 6. april 2015: Påskeudstillling

Rigtig fin udstilling – men der dukker altid noget op ved ophængningen – vigtigt at bemandingen er mindst 3 på vagt alle dage og i spidstbelastningen skærtorsdag (hele eftermiddagen) og påskesøndag 4. (kl. 14 – 16)

Regnskabet taget til efterretning.

Vi er enige om også fremover at servere brødtorter alle påskedage som en del af det vi gerne vil være kendt for.

                                                         

 1. Kommende arrangementer – Sæson 2015 (X= fastlagt)

X Fredag 8. maj 2015 om aftenen: folkBaltica koncert

Referat fra mødet på Nygård d. 04.03 udarbejdet af Hanna Lee Malling

Markedsføring:

Materiale til hjemmesiden sendes af Stine. Det bliver efter d. 16.03 når Stine fra ferie. Priserne er sat til:

Forsalg: Almindelige billetter 150 - Unge u25/pensionister 75

Døren: Almindelige billetter 170 - Unge u25/pensionister 90

Den 17.03 kommer en fra CFK ud med programmer, fysiske billetter 20 stk. og plakater.

Vi tager plakater med til at hænge op på koncertdagen.

 

Skilte: Jeg kører en tur inden og vurderer hvor mange skilte der skal sætte op og tager dem med på dagen og sætter dem op. Jeg ser i vores kælder om vi har træpæle til formålet og vender retur til Nygård.

Jeg sætter P-skilte op.

Skilte til dørene indenfor:

1 toiletskilt til 1. salen

2 ”ingen adgang” skilte

Eventuelt skilte til priser på kagerne/drikkevarerne – Hvis I ønsker det

Lyd og teknik

Podier sørger vi for. Jeg har sendt en mail til Harald og Søren og afventer svar mht. målene mv.

Lys ved PA Syd bestilt.

Levering og afhentning 1815 + moms

Levering og vi selv leverer retur 1.110 + moms (kan være i en stor st. car).

Forplejning:

Vand, sodavand, kaffe og the samt små snacks indkøbes af Nygård. Står klar i de 2 backstagerum når der er get-in.

Nygård bestiller aftensmad. Jeg har sendt en mail til Harald om præcis antal og eventuelle hensyn der skal tages.

Inden koncerten og i pausen serveres der kage, kaffe, the, vand, sodavand, vin og øl. Nygård handler ind og står for salget og får fortjenesten.

Billetter:

Der sættes 60 i alt til salg fordelt som nedenstående:

Nygård 20 fysiske billetter udleveres

10 til Recervix

30 til Billetten

Vi medbringer pengekasse til cd salg og billet salg.

Vi sørger for at der er en til at kunne stå for ovenstående salg.

(Diverse: Søren Knudsen scenemester 40680102 (podier)

Efterfølgende er det afklaret, at folkBaltica afholder alle udgifterne til selve koncerten inkl. lys og forplejning til deltagerne.

Nygårds del er:

- vi stiller bygning/ lokaler til rådighed

- vi sørger for opstilling af stole mv. og rydder væk igen

- vi sørger for rengøring

- til solisterne bestiller vi aftensmaden og køber ind til traktement samt drikkevarer (afregner efterfølgende med HLM - evt. samme aften)

- vi retter an, serverer og rydder op efter måltiderne for solisterne

Referat:  Vi serverer rød- og hvidvin, øl og vand samt kaffe og the. Vi sælger kun glas (papvin). +  chipsposer

NB: Vi har modtaget plakater og programmer, har været lagt frem i forbindelse med påskeudstillingen– ligger i hvilerummet i kælderen

X Søndag 21. juni 2015:  Operakoncerten

 

X Tirsdag 23. juni 2015: Sankt Hans-fest 

Årets taler Kitty Hovgaard – Ken har fået bekræftelse – Kitty får 2 flasker rødvin

Orkester? Kjeld Dam har sagt fra - Ole spørger Iben Broholm, om hun kan synge – I givet fald, vil orkesteret også fungere uden Kjeld.

Ole aftaler forløbet med Nørherred spillemændene.

1 times musik – starter senere end hidtil – spillemændene spiller til folkedanserne.

Ole kontakter folkedanserne.

Flytte bålet ca. et kvarter, så vi først går fra Nygård kl. 20.30.

 1. Efterår 2015


Flagermus- arrangementet er droppet i år – da det ikke kunne afholdes på Nygård på det ønskede tidspunkt.

X Lørdag 5. september 2015 kl. 15: SWE-Dames - eftermiddagskoncert med med fællessang

Koret har lejet Nygård denne weekend og står for fællessangen på Alsion samme lørdag.
Vi giver 1700 kr. til dirigenten – og lader dem stå for fællessangen.

Ide? Folk kan komme lidt før, og så kunne SaxAppeal spille under kaffen.


X Mandag 14. september 2015 René Rasmussen: Udefronten i 1. verdenkrig

X Mandag 21. september 2015 Inge Adriansen: Hjemmefronten i 1. verdenskrig

FOF-foredrag er aftalt med Brit Enna

 ”Vi finder på nogle mere fængende titler, når FOF henvender sig. ”

- Julearrangement med Naturskolen – dato? Asta aftaler med Andreas H.

 1. Forår 2016

 

Fugletur har vi aftalt at afholde hvert andet år – udskudt fra 2015 – vi venter med at afklare hvilket natur-arrangement vi vil afholde i 2016 til senere.

 

Hans Peter Thams- arrangementet er droppet

Debataften: ”Fremtidens natur i Sønderborg Kommune”  - forår 2016??

Danmarks Naturfredningsforening Afdeling Sønderborg har udgivet et skrift ”Fremtidens natur i Sønderborg Kommune” se det her: http://issuu.com/trykpartner/docs/1378134_fremtidens_natur_29.9.2014_/0?e=1159082/9619048

Ideen er at lave debataftenen med udgangspunkt i skriftet.

Panel? En fra Naturfredningsforeningen (formanden?), Frode Sørensen, formand for Teknik og Miljøudvalget, en repræsentant fra landbruget lokalt

Vigtigt med en dygtig og kontant ordstyrer.

Mulig skitse for forløb:

Naturfredningsforeningen fremlægger hovedideerne - 15 min – evt. ud fra stillede spørgsmål (ved ordstyrer eller en anden)

Indlæg fra kommunens repræsentant og landbrugets repræsentant – 10 min. hver.

Debat mellem paneldeltagerne.

Pause

Spørgsmål fra tilhørerne - debat.

Helga spørger Naturfredningsforeningen om DNs medvirken i arrangementet – hvis ikke der er interesse, dropper vi det.

Naturarrangementer:

Svampetur? AA har oplyst følgende:
Navne på Svampekyndige:

Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole

Anneli Gerden Broderup

Birgitte Marcussen Mjels

Anker Hansen Sønderborg

Irmelin Muller Egetofte Naturskole.

 1. Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

En højskoledag??

`

 1. Praktiske forhold
  Nygårds kalender:
  Vi skal forhåndsbooke lørdage/ søndage til egne arrangementer i 2016
 1. Møde med Svenstrup-folkene omkring Svenstrup Forsamlingshus?

Emner kunne være:

- Koordinering af planlægning af arrangementer. Udveksle arrangementsplaner.

Der er 2 fora:

Foredragsforeningen: http://svenstruparkiv.dk/pages/sognets-fordragsforeing.php

Bestyrelsen for Forsamlinghuset: http://svenstrup-als.dk/forsamlingshuset