Referat fra arr. mødet 8. juni 2015

Deltagere: Helga Roesgaard (HR), John Jensen (JJ), Martha Thomsen (MT), Ole Andersen (OA) ordstyrer - og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

KH fraværende fra ultimo februar til medio juni– John Jensen er vikar

 

Kommende møder:  8. juni.  + 17. august (- John) + 5. oktober og 9. november. Mandage kl. 9-12 på Nygård (er booket i kalenderen)

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et syng sammen-arrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser:  Normalt 40 kr. for kaffe og kage
40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende.

Foredragsholdere anmodes om dels at bruge vores højttaleranlæg dels at tale langsomt af hensyn til Nygårds normale målgruppe, der har vanskeligt ved at høre foredragsholdere, der taler lavt og hurtigt.

OBS: Enighed om at lave forsøg med tilmelding – billetter skal afhentes senest et kvarter før. Vi lader tilmeldingen gå på skift.

Ved dyrere arrangementer skal billetterne være betalt.

 1. Operakoncerten – starte med Huskat særligt bilag
  Opstillingsdag foreløbig fastlagt til lørdag den 20. juni
  – NB: vi skal have aftale med hjælpere hertil
 1. Evaluering af afholdte arrangementer siden sidste møde:  ingen siden sidste møde
 1. Kommende arrangementer – Sæson 2015 (X= fastlagt)

X Fredag 8. maj 2015 om aftenen: folkBaltica koncert

Markedsføring:

Vi har fra Hanne Lee Malling fået:

-          Plakater og foldere om folkBALTICA

-          Materiale i digital form til hjemmesiden

-          20 fysiske billetter til salg (Birgitte)

Dette har vi selv gjort

-          Hjemmeside: Er på forsiden af vores hjemmeside – se her http://www.nygaard-als.dk/

-          Mail om arrangementet er sendt ud til alle Nygårds medlemmer med opfordring til at sende videre

-          Nygårds facebookside – i denne form sendt personligt ud til 135 https://www.facebook.com/events/930879273640887/ kan herudover også  ses på selve facebooksiden – scroll lidt ned - https://www.facebook.com/pages/Nyg%C3%A5rd-i-N%C3%B8rreskoven-Als/115439161811650?fref=ts

-          Nygårds Google+-side se her https://plus.google.com/u/1/+Nyg%C3%A5rdN%C3%B8rreskovenAls/posts

Hanne og Stine gør følgende: tager plakater med til at hænge op på koncertdagen.

Skilte: Jeg (Hanna)kører en tur inden og vurderer hvor mange skilte der skal sætte op og tager dem med på dagen og sætter dem op. Jeg ser i vores kælder om vi har træpæle til formålet og vender retur til Nygård.

Jeg sætter P-skilte op. Skilte til dørene indenfor:1 toiletskilt til 1. salen, 2 ”ingen adgang” skilte

Lyd og teknik

Podier sørger vi for. Jeg har sendt en mail til Harald og Søren og afventer svar mht. målene mv.

Lys ved PA Syd bestilt. Levering og afhentning 1815 + moms. Levering og vi selv leverer retur 1.110 + moms (kan være i en stor st. car).

Billetter:

Priserne er sat til:

Forsalg: Almindelige billetter 150 - Unge u25/pensionister 75

Døren: Almindelige billetter 170 - Unge u25/pensionister 90

 

Der sættes 60 i alt til salg fordelt som nedenstående:

Nygård 20 fysiske billetter udleveres, 10 til Recervix,30 til Billetten

Vi medbringer pengekasse til cd salg og billet salg.

Vi sørger for at der er en til at kunne stå for ovenstående salg.

folkBaltica afholder alle udgifterne til selve koncerten inkl. lys og forplejning til deltagerne.

 

Nygård gør følgende:

- vi stiller bygning/ lokaler til rådighed

- vi sørger for opstilling af stole mv. og rydder væk igen

- vi sørger for rengøring

- vi sørger for forplejning til solisterne (5 personer): Vand, sodavand, kaffe og the samt små snacks indkøbes af Nygård. Står klar i de 2 backstagerum når der er get-in.

Vi bestiller aftensmaden til dem og køber ind til traktement samt drikkevarer (afregner efterfølgende med HLM - evt. samme aften)

- vi retter an, serverer og rydder op efter måltiderne for solisterne

- sørger for forplejning til publikum

Inden koncerten og i pausen serveres der kage, kaffe, the, vand, sodavand, vin og øl. Nygård handler ind og står for salget og får fortjenesten.

Vi aftalte på sidste møde, at vi sælger rød- og hvidvin i glas fra papkartoner, som Ole køber. Samt vand og kaffe og the samt poser med chips.

Aftalen er faktisk med kommunen også kage - skal vi holde fast i kun poser?

 

Eventuelt skilte til priser på kagerne/drikkevarer vil Hanna gerne lave for os – vi skal have fastlagt priserne?

Et glas vin:       20 kr.

Øl:                       20 kr.

Vand:                 10 kr.

Chips:                10/20 kr.?

Kaffe:                 20 kr. med påfyldning og småkage

Ole tager imod lyd mv. – tidspunkt?

Stole sættes op mellem kl. 18 -19 Ole og John

Borde og servering gøres klar af Helga og Asta kl. 17.30

Borde sørger Ole og John for inden.

Inge og Martha sørger for servering.

Birgitte sørger for vekselpenge

Jeg sørger for skiltet

Sidste nyt: Vi får inden længe en drejebog omfattende alt det praktiske for dagen fra Hanna.

X Søndag 21. juni 2015:  Operakoncerten

 

X Tirsdag 23. juni 2015: Sankt Hans-fest 

Årets taler Kitty Hovgaard – Ken har fået bekræftelse – Kitty får 2 flasker rødvin

Orkester? Kjeld Dam har sagt fra - Ole spørger Iben Broholm, om hun kan synge – I givet fald, vil orkesteret også fungere uden Kjeld.

Ole aftaler forløbet med Nørherred spillemændene.

1 times musik – starter senere end hidtil – spillemændene spiller til folkedanserne.

Ole kontakter folkedanserne.

Flytte bålet ca. et kvarter, så vi først går fra Nygård kl. 20.30.

Orienteringsløb starte lidt senere.

Boder åbnes 18.30 – musik fra kl. 19

Orienteringsløb starter kl. 18

 1. Efterår 2015


Flagermus- arrangementet er droppet i år – da det ikke kunne afholdes på Nygård på det ønskede tidspunkt.

X Lørdag 5. september 2015 kl. 15: SWE-Dames - eftermiddagskoncert med med fællessang

Koret har lejet Nygård denne weekend og står for fællessangen på Alsion samme lørdag.
Vi giver 1700 kr. til dirigenten – og lader dem stå for fællessangen.

Ide? Folk kan komme lidt før, og så kunne SaxAppeal spille under kaffen.

Entre 20 kr.


X Mandag 14. september 2015 René Rasmussen: Udefronten i 1. verdenkrig

X Mandag 21. september 2015 Inge Adriansen: Hjemmefronten i 1. verdenskrig

FOF-foredrag er aftalt med Brit Enna

 ”Vi finder på nogle mere fængende titler, når FOF henvender sig. ”

Søndag 6. december kl. 10 – 13  Julearrangement med Naturskolenfra Sønderborg Kommunes naturkalender 2015:

 1. OBS OBS Nygårds kalender: Vi skal forhåndsbooke lørdage/ søndage til egne arrangementer i 2016
 2. Forår 2016

 

Fugletur har vi aftalt at afholde hvert andet år – udskudt fra 2015 – vi venter med at afklare hvilket natur-arrangement vi vil afholde i 2016 til senere.

 

Debataften: ”Fremtidens natur i Sønderborg Kommune”  - forår 2016??

Ønsker DN at medvirke aktivt? (HN?)

Danmarks Naturfredningsforening Afdeling Sønderborg har udgivet et skrift ”Fremtidens natur i Sønderborg Kommune” se det her: http://issuu.com/trykpartner/docs/1378134_fremtidens_natur_29.9.2014_/0?e=1159082/9619048

Ideen er at lave debataftenen med udgangspunkt i skriftet.

Panel? En fra Naturfredningsforeningen (formanden?), Frode Sørensen, formand for Teknik og Miljøudvalget, en repræsentant fra landbruget lokalt.

-          Vigtigt med en dygtig og kontant ordstyrer.

Mulig skitse for forløb: Naturfredningsforeningen fremlægger hovedideerne - 15 min – evt. ud fra stillede spørgsmål (ved ordstyrer eller en anden)

Indlæg fra kommunens repræsentant og landbrugets repræsentant – 10 min. hver.

Debat mellem paneldeltagerne.

Pause

Spørgsmål fra tilhørerne - debat.

Naturarrangementer:

Svampetur? AA har oplyst følgende:
Navne på Svampekyndige:

Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole

Anneli Gerden Broderup

Birgitte Marcussen Mjels

Anker Hansen Sønderborg

Irmelin Muller Egetofte Naturskole.

 1. Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

En højskoledag??

`

 1. Praktiske forhold

 2. Møde med Svenstrup-folkene omkring Svenstrup Forsamlingshus?

Emner kunne være:

- Koordinering af planlægning af arrangementer. Udveksle arrangementsplaner.

Der er 2 fora:

Foredragsforeningen: http://svenstruparkiv.dk/pages/sognets-fordragsforeing.php

Bestyrelsen for Forsamlinghuset: http://svenstrup-als.dk/forsamlingshuset