Referat fra arr. mødet 17. august 2015

Deltagere: Helga Roesgaard (HR), Kenneth Hamilton (KH, Martha Thomsen (MT), Ole Andersen (OA) ordstyrer - og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

John Jensen (JJ) vikar under KHs fravær – afbud

KH er væk 2 x 3 uger i januar - februar

 

Kommende møder:  5. oktober og 9. november. Mandage kl. 9-12 på Nygård (er booket i kalenderen)

KH er væk 2 x 3 uger i januar - februar

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et syng sammen-arrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser:  Normalt 40 kr. for kaffe og kage
40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende.

Foredragsholdere anmodes om dels at bruge vores højttaleranlæg dels at tale langsomt af hensyn til Nygårds normale målgruppe, der har vanskeligt ved at høre foredragsholdere, der taler lavt og hurtigt.

OBS: Enighed om at lave forsøg med tilmelding – billetter skal afhentes senest et kvarter før. Vi lader tilmeldingen gå på skift.

Ved dyrere arrangementer skal billetterne være betalt.  1. Evaluering af afholdte arrangementer siden sidste møde

Søndag 21. juni 2015:  Operakoncerten
Tilbagemelding til kommunen er udarbejdet og indsendt inkl. regnskab med alle bilag.
Denne tilbagemelding og regnskab er sendt til Linak A/S (Lene Jensen) og alle operafrivillige, FU og arrangementsgruppen.

Fra Lene Jensen, Linak A/S har vi fået dette svar:

Mange tak for det tilsendte materiale. Det var et virkeligt flot arrangement.

LINAK kan desværre ikke allerede nu give tilsagn om at støtte opera arrangementet i 2017. Udfaldet vil være afhængig af, hvilket ”Load” der er på vores kultur sponsorpulje på tidspunkt for jeres ansøgning. Vi oplever p.t. et stigende antal ansøgningen indenfor netop dette fokusområde. Det vil derfor være en rigtig god ide, om I ansøgte øvrige fonde i Sønderborg / Als området om sponsormidler til arrangementeti 2017. Med flere sponsorer vil foreningen blive mindre sårbare med hensyn til økonomien ;-)”

Vi afventer nu kommunens reaktion på vores tilbagemelding, som de har modtaget.

Omsamling af ideer til en evt. anden gang:

Betydelig færre musikere, f.eks. 3– musikere direkte på græsplænen -måske amfi-teateropbygning – flere sponsorer.

Tirsdag 23. juni 2015: Sankt Hans-fest 

Regnskabet for Sankt Hans viste at udgifter og indtægter næsten på øre gik lige op.

Indtægter:
Salg af kaffe, kage, ringridere, øl, vand:                                                    3864,00
(Solgt ca 3-4 pladekager, 120 ringridere, 20 øl, 40 vand, vin 35 glas)

Udgifter:
Ringriderpølser (731+389,50+300):                              1420,50
Kaffe:                                                                                                                     125,00
Pølsebrød:                                                                                                            104,85
Sennep, ketchup m.m.                                                                                    130,78
Kager:                                                                                                                                                300,00
Engangsservice, servietter m.m.                                                                200,00
Vin:                                                                                                                         400,00
Gaver musikere: (7x 70kr)                                                                             490,00
Vingave Kitty:                                                                                                     300,00
Grillkul:                                                                                                                   50,00
Annoncering i Vor Egen+Svenst.                                                                300,00
------------------------------------------------------------  Ialt:                   3821,13 

KH har meldt tilbage, at Ib Jensen nævnte, at hvis man havde haft pølsesalg på stranden ville flere måske ha købt.

Samarbejdspartnerne har fået regnskabet til orientering. Agnes Nielsen fra E Svenstruplaug har svaret ”tak for orienteringen og en dejlig aften”

Forslag til næste år: overveje at arrangere os arrangere med en bil med bagklap med øl/vand og pølser til salg ved bålet.

2    Kommende arrangementer – Sæson 2015 (X= fastlagt

3    Efterår 2015


X Lørdag 5. september 2015 kl. 15: SWE-Dames - eftermiddagskoncert med med fællessang

Koret har lejet Nygård denne weekend og står for fællessangen på Alsion samme lørdag.
Vi giver 1700 kr. til dirigenten – og lader dem stå for fællessangen.

SaxAppeal spiller fra kl. 14 og under kaffen, som starter kl. 14

Entre 20 kr. – byttepenge Birgitte.

Forløb se opslag (Ole sender til Asta til hjemmeside + medlemmer)

Hjælpere: Helga, Martha og Kenneth (Ole optræder) - + 2 hjælpere, som Asta sørger for


X Mandag 14. september 2015 René Rasmussen: Udefronten i 1. verdenskrig

Hjælpere: Ole, Kenneth, Asta + 3 hjælpere

Møde 17.30

X Mandag 21. september 2015 Inge Adriansen: Hjemmefronten i 1. verdenskrig

Hjælpere: Ole, Martha, Asta + 3 hjælpere

Møde 17.30

FOF-foredrag er aftalt med Brit Enna. FOF-s katalog er udsendt her i august. Her ses foredragene som nt. 6032 og 6033. Herudover har vi fået løbeseddel/plakat fra Britt Enna (vedhæftet som fil) – som skriver, at Biblioteket i Nordborg har fået.

Søndag 6. december kl. 10 – 13  Julearrangement med Naturskolenfra Sønderborg Kommunes naturkalender 2015:

Hjælpere: - aftales på næste møde

4   Forår 2016

Febr./ marts? Fællessangs-arrangement med Helle Damkjær – evt. lørdag 5. marts – alternativt lørdag 6. februar (blokeret i kalenderen) – Ole aftaler

24. – 28. marts 2016 : Påskeudstillling

Helga vil gerne have 5-6 billeder fra sidste år til udsendelse til kunstnerne

Fugletur -  udskudt fra 2015 (dvs. vi forsøger at have en tur hvert andet år)

Helga spørger Gert Feilberg – mulige datoer 9. eller 10. april, 28. eller 29. maj samt 4. eller 5. juni (blokeret foreløbig i kalenderen)

23. juni 2016 Sankthansfest

Charlotte Engelbrecht er årets taler.

Evt. overveje at arrangere os arrangere med en bil med bagklap med øl/vand og pølser til salg ved bålet.

Højskoledag – forår – efterår?

Tema: Udkantsmyten

Forslag fra HR på baggrund af læsning af Kåre Dybvads bog= Udkantsmyten.
Det er en myte, at udviklingen væk fra udkanten er en naturlov, det er tværtimod en bevidst samfundsstyret retning. Kan denne styring vende om igen?
Problemet er især arbejdspladser, men også rigtig mange andre faktorer, som vi kom vidt rundt om i vores diskussion om temaet.

Tvivl om, hvorvidt Kåre Dybvad vil kunne trække nok personer til – evt. som et FOF arrangement (evt. problem – er der politisk slagside)

Ove Korsgård blev også drøftet – ud fra hans bog ”Solskin for det sorte muld”

Arrangementsgruppen har til opgave at finde forskellige tilgange til emnet til næste møde – som netop kunne være flere vinkler, som præsenteres på en højskoledag.

Jan Callesen, nyvalgt folketingsmedlem fra Nordals for DF, kunne være et muligt bidrag.

Hvordan får vi de unge med i debatten – så vi ikke kun sidder og bliver enige med vores egen generation??

5.  Efterår 2016

Leo Vindahl?

6. Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

Naturarrangementer:

Svampetur? AA har oplyst følgende navne på svampekyndige:

Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole

Anneli Gerden Broderup

Birgitte Marcussen Mjels

Anker Hansen Sønderborg

Irmelin Muller Egetofte Naturskole

Temaer til overvejelse

-          Stress – samfundsskabt eller selvskabt?

-          Motion – at løbe for livet – løbe livet af sig?

-          Sport – fodbold – som tema – bagsiden heraf

7.  Praktiske forhold - intet

8.    Evt.:

Poul Erik Nørgaard med i adhoc-gruppen