Referat fra arrangementsmødet 6. oktober 2015

Deltagere: Helga Roesgaard (HR), John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), Martha Thomsen (MT), Ole Andersen (OA) ordstyrer - og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

KH er væk 2 x 3 uger i januar - februar

 

Kommende møder:  9. november. Mandage kl. 10-12 på Nygård (er booket i kalenderen)

KH er væk 2 x 3 uger i januar – februar – derfor er det aftalt med John, at han fortsætter i arrangementsgruppen som vikar

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et syng sammen-arrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser:  Normalt 40 kr. for kaffe og kage
40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende.

Foredragsholdere anmodes om dels at bruge vores højttaleranlæg dels at tale langsomt af hensyn til Nygårds normale målgruppe, der har vanskeligt ved at høre foredragsholdere, der taler lavt og hurtigt.

OBS: Enighed om at lave forsøg med tilmelding – billetter skal afhentes senest et kvarter før. Vi lader tilmeldingen gå på skift.

Ved dyrere arrangementer skal billetterne være betalt.  1. Evaluering af afholdte arrangementer siden sidste møde

X Lørdag 5. september 2015 kl. 15: SWE-Dames - eftermiddagskoncert med  fællessang

Ca. 20 deltagere – fantastisk fællessang

Næste gang må de selv finde samarbejdspartner.

X Mandag 14. september 2015 René Rasmussen: Udefronten i 1. verdenskrig

X Mandag 21. september 2015 Inge Adriansen: Hjemmefronten i 1. verdenskrig

Ca. 12 betalende til begge aftener – foredragene har været holdt i Sønderborg-området det sidste års tid. Det er FOF, der bestemmer om foredragene gennemføres – og Britt aflyser normalt ikke.

Vi ønsker at fortsætte samarbejdet med FOF.

  1. Kommende arrangementer – Sæson 2015 (X= fastlagt)


Vi har siden sidste møde fået tilbudt et arrangement (fra Hans Skov / Olferts Venner):

BARBRA STREISANDS LIV OG SANGE

Annemette Hess, sang - Bjørn Elkjær, klaver - Per Wium, fortæller

Konklusionen på vores mailkommunikation herom blev en tilbagemelding til Hans om, at vi ikke mente, vi havde publikum til dette arrangement.

Fortsat enighed om konklusionen.

  1. Efterår 2015

X Søndag 6. december kl. 10 – 13  Julearrangement med Naturskolenfra Sønderborg Kommunes naturkalender 2015:

Hvem kan hjælpe? John

Asta efterlyser hjælpere inden næste møde

  1. Forår 2016

X Søndag 28. februar kl. 16? Folkemusikgruppen ”Himmerland”

Ole er tovholder på arrangementet.

“Himmerland” et multikulturelt band. Vi kan som udgangspunkt få dem for billetindtægten. De ved, at vi ikke kan garantere en fuld sal.

“Himmerland” kan evt. overnatte fra søndag til mandag såfremt der er behov derfor?

Nygård er lejet ud indtil kl. 14.

Se: http://www.himmerland.it/

OA kontakter Hans Skov Petersen om evt. samarbejde.

X 24. – 28. marts 2016 : Påskeudstillling

Helga: Gitte Buch har sagt ja til at udstille på Nygård i påsken, selv om hun skal være på Langeland det meste af påsken til åbne værksteds arrangementer.

Hun foreslår at udstille sammen med Kirsten Schrøder fra Haderslev. En dejlig maler, som jeg gik på kunstskolen sammen med. Jeg forsøgte at få hende til at udstille i påsken 2009; men da sagde hun, at hun slet ikke følte sig i stand til det.

Se. http://www.gittebuch.dk/

Se: www.facebook.com/kirsten.schroder

HR fra påskeudstillingsgruppen: Ønkse om at åbningstiden generelt forlænges til at være 11-17.

Vi besluttede, at vores åbningstid nu er fastlagt til at være alle påskedage 11- 17

– bemandingen 2 de første timer og 3 om eftermiddagen.

 Vi fastholder, at vores udstilling skal være præget af kvalitet.

Praktiske aftaler laves senere-

X torsdag 28. april 2015 folkBALTICA-koncert – tidspunkt?

Festivalen finder i 2016 sted fra 23. april til 1. maj

Fredag den 18. september var Hanna Lee Malling fra Center for Kultur på besøg sammen med Harald Haugaard, som er folkBalticas kunstneriske leder og Juliana Maria Thun som er forretningsfører (tysk) på besøg på Nygård.
De er fortsat meget begejstrede for Nygård. Vi er det mindste spillested.
Datoen for koncerten på Nygård ligger fast, mens musikerne endnu ikke er fastlagt. Programmet forventes klar til 1. december.

X 29. maj  kl. 6  Fugletur
Helga har fået denne besked fra Gert Fahlberg:

”Jeg har kigget i kalenderen, og vil gerne være turleder for en tur omkring Nygård søndag den 29. maj.

Sidste gang syntes jeg ikke, at deltagerantallet var større, end jeg godt kunne overskue mængden, som jeg vil ikke mene, det er nødvendigt, at være to ledere.”

Vi er indstillet på at følge GFs indstilling om kun at have en leder i 2016 – og vil så efterfølgende evaluere.

Helga aftaler, at turen blev lidt kortere end den i år. 

X 23. juni 2016 Sankthansfest

Charlotte Engelbrecht er årets taler.

Evt. overveje at arrangere os arrangere med en bil med bagklap med øl/vand og pølser til salg ved bålet.

8 oktober 2016 : Temadag

Titel? ”Hvem sagde Udkantsdanmark?” – HR foreslår ”Udkantsmyten”

Undertitel? Nordals – udvikling eller afvikling

Forslag fra HR på baggrund af læsning af Kåre Dybvads bog= Udkantsmyten.
Det er en myte, at udviklingen væk fra udkanten er en naturlov, det er tværtimod en bevidst samfundsstyret retning. Kan denne styring vende om igen?
Problemet er især arbejdspladser, men også rigtig mange andre faktorer, som vi er kommet vidt rundt om i vores diskussion om temaet ved både sidste møde og dette.

Vi forestiller os en lørdag fra f.eks. kl. 10 til kl. 15 /16?

Kl. 10 – 11:  Foredragsholder om temaet generelt

Kl. 11 – 11.30: Spørgsmål 

Kl. 11.30 – 12.30: Frokostpause – bl.a. med grillpølser??

Kl. 12.30 – 13.45: Panel med indlæg fra 5 repræsentanter for vores område. 10 minutter til hver + 5 min. til korte opklarende spørgsmål.

Kl. 13.45 – 14.15: Spørgsmål / svar mellem paneldeltagerne

Kl. 14.15 – 14.45: Kaffepause

Kl. 14.45 – 15. 30: Åben debat.

Forslag til foredragsholder:

Vi har drøftet følgende

-          Kåre Dybvad se https://da.wikipedia.org/wiki/Kaare_Dybvad

-          Ove Korsgård – ud fra hans bog ”Solskin for det sorte muld” – men han er ikke så god mundtlig som skriftlig, så han er ikke oplagt

-          Finn Slumstrup  se http://www.finnslumstrup.dk/Foredrag.html

Helga undersøger pris hos Slumstrup og Dybvad

Forslag til panel:

-          Poul Erik Nørgaard – sogneforening – Ole kontakter

-          Anders Brandt – byråd / Enhedslisten – Asta kontakter

-          Jan Callesen – nyvalgt lokalt folketingsmedlem / Dansk Folkeparti – Ken kontakter

-          Bent Jensen – erhvervslivet – Ole kontakter

-          Jan Bossen – Initiativgruppen Nordals / Hvidbogen – Asta kontakter

+ evt. en præst?

Spørgsmål fra sidst, vi ikke fik vendt:

Hvordan får vi de unge med i debatten – så vi ikke kun sidder og bliver enige med vores egen generation?

  1. Efterår 2016

Fællessangs-arrangement med Helle Damkjær – Ole aftaler

Flyttet fra foråret

Lørdag 12. ,19.  eller 26. november er er ledig pt. i kalenderen

Leo Vindahl? – tidspunkt – en søndag formiddag?

Søndag 18. september er pt. ledig?

FOF- foredrag – aftales med Inge Adriansen og Britt Enna

Hidtil har vi holdt os til mandag aftener

  1. Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

Naturarrangementer:

Svampetur? AA har oplyst følgende navne på svampekyndige:

Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole

Anneli Gerden Broderup

Birgitte Marcussen Mjels

Anker Hansen Sønderborg

Irmelin Muller Egetofte Naturskole

Temaer til overvejelse

-          Stress – samfundsskabt eller selvskabt?

-          Motion – at løbe for livet – løbe livet af sig?

-          Sport – fodbold – som tema – bagsiden heraf

4        Praktiske forhold

5        Evt.: