Referat fra arrangementsmødet 9. november 2015

Deltagere: Helga Roesgaard (HR), John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), Martha Thomsen (MT), Ole Andersen (OA) ordstyrer - og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

 

Kommende møder

KH er væk 2 x 3 uger i januar – februar – derfor er det aftalt med John, at han fortsætter i arrangementsgruppen som vikar

Møder 1. halvår 2016:
11. januar, 1. februar, 7. marts, 11. april, 2. maj og 6. juni – alle mandage 13 - 15 (er sat i Nygårds kalender)
 

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et syng sammen-arrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser:  Normalt 40 kr. for kaffe og kage
40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende.

Foredragsholdere anmodes om dels at bruge vores højttaleranlæg dels at tale langsomt af hensyn til Nygårds normale målgruppe, der har vanskeligt ved at høre foredragsholdere, der taler lavt og hurtigt.

OBS: Enighed om at lave forsøg med tilmelding – billetter skal afhentes senest et kvarter før. Vi lader tilmeldingen gå på skift.

Ved dyrere arrangementer skal billetterne være betalt.  1. Evaluering af afholdte arrangementer siden sidste møde:  Ingen arrangementer

  2. Kommende arrangementer – Sæson 2015 (X= fastlagt)

X Søndag 6. december kl. 10 – 13  Julearrangement med Naturskolenfra Sønderborg Kommunes naturkalender 2015:

John er tovholder

Hjælpere: Inge, Annelie og Tage, Ulla og Gunnar

John har huskeseddel fra sidste år med indkøb mv.

Vi serverer ikke i jagtstuen i år.

 

Forår 2016

X Fredag 23. januar 2016 kl. 18 – 22: Medlemsarrangement fastlagt af FU:

Vi ændrede temaet fra Amerika til ” Syriske flygtninge”

Vi tager kontakt til Asylcenteret og til Røde Kors

Spørgsmål som udgangspunkt for en redegørelse fra en eller flere medarbejdere:

Hvilke grupper kommer hertil- hvordan sker fordelingen

Daglig dagen i flygtningecenteret? – hvilke problemer er der – f.eks. religiøse?

Hvordan med sprogundervisning?

Hvilke muligheder er der for at komme i arbejde – praktik?

Hvad sker der derefter? Hvordan sker fordelingen?

Hvem bliver i Sønderborg?

Hvordan er de frivillige organiseret?

Hvilken hjælp er der brug?

Vi forsøger, om vi kan få et indledende møde med dem 14. december kl. 13 på Kasernen?

Menu: Syrisk mad.

Martha og John vil gerne medvirke – Ole også.

X Søndag 28. februar kl. 16? Folkemusikgruppen ”Himmerland”

Ole er tovholder på arrangementet.

“Himmerland” et multikulturelt band. Vi kan som udgangspunkt få dem for billetindtægten. De ved, at vi ikke kan garantere en fuld sal.

“Himmerland” kan evt. overnatte fra søndag til mandag såfremt der er behov derfor?

Nygård er lejet ud indtil kl. 14.

Se: http://www.himmerland.it/

OA har kontaktet Hans Skov Petersen, som gerne vi medvirke ved at sende ud til sine kontakter.

X 24. – 28. marts 2016 : Påskeudstillling

Helga: Nu er deltagerne i påskeudstillingen på plads. Gitte Buch, Kirsten Schrøder (ingen hjemmeside) og Trine Bach Jacobsen

Se. http://www.gittebuch.dk/

Se: www.facebook.com/kirsten.schroder

Se: www.trinebach.dk

Vores åbningstid har vi i 2016 fastlagt til at være alle påskedage 11- 17

– bemandingen 2 de første timer og 3 om eftermiddagen.

Praktiske aftaler laves senere

Klargøring tirsdag

X torsdag 28. april 2015 folkBALTICA-koncert – tidspunkt?

Festivalen finder i 2016 sted fra 23. april til 1. maj

Datoen for koncerten på Nygård ligger fast, mens musikerne endnu ikke er fastlagt. Programmet forventes klar til 1. december.

Praktiske aftaler laves senere

X 29. maj  kl. 6  Fugletur
Helga har fået denne besked fra Gert Fahlberg:

”Jeg har kigget i kalenderen, og vil gerne være turleder for en tur omkring Nygård søndag den 29. maj.

Sidste gang syntes jeg ikke, at deltagerantallet var større, end jeg godt kunne overskue mængden, som jeg vil ikke mene, det er nødvendigt, at være to ledere.”

Vi er indstillet på at følge GFs indstilling om kun at have en leder i 2016 – og vil så efterfølgende evaluere.

Helga aftaler, at turen blev lidt kortere end den i år. 

X 23. juni 2016 Sankthansfest

Charlotte Engelbrecht er årets taler.

Evt. overveje at arrangere os arrangere med en bil med bagklap med øl/vand og pølser til salg ved bålet.

8 oktober 2016 : Temadag

Titel? ”Hvem sagde Udkantsdanmark?” – HR foreslår ”Udkantsmyten”

Undertitel? Nordals – udvikling eller afvikling

Forslag fra HR på baggrund af læsning af Kåre Dybvads bog= Udkantsmyten.

-          Kåre Dybvad se https://da.wikipedia.org/wiki/Kaare_Dybvad


Det er en myte, at udviklingen væk fra udkanten er en naturlov, det er tværtimod en bevidst samfundsstyret retning. Kan denne styring vende om igen?
Problemet er især arbejdspladser, men også rigtig mange andre faktorer, som vi er kommet vidt rundt om i vores diskussion om temaet ved både sidste møde og dette.

Enige om at alle læser Dybvads bog.

Ole kontakter Dybvad for at få en aftale 8. oktober eller 19. november – begge dage er res. i Nygårds kalender.

Vi starter med det overordnede og principielle – Dyvad – men panelets udgangspunkt er primært det lokale

Vi forestiller os en lørdag fra f.eks. kl. 10 til kl. 15 /16?

Kl. 10 – 11:  Foredragsholder om temaet generelt

Kl. 11 – 11.30: Spørgsmål 

Kl. 11.30 – 12.30: Frokostpause – bl.a. med grillpølser??

Kl. 12.30 – 13.45: Panel med indlæg fra 5 repræsentanter for vores område. 10 minutter til hver + 5 min. til korte opklarende spørgsmål.

Kl. 13.45 – 14.15: Spørgsmål / svar mellem paneldeltagerne

Kl. 14.15 – 14.45: Kaffepause

Kl. 14.45 – 15. 30: Åben debat.

Forslag til panel:

-          Poul Erik Nørgaard – sogneforening – Ole kontakter

-          Anders Brandt – byråd / Enhedslisten – Asta kontakter – ikke sket endnu

-          Jan Callesen – nyvalgt lokalt folketingsmedlem / Dansk Folkeparti – Ken kontakter

-          Bent Jensen – erhvervslivet – Ole kontakter

-          Jan Bossen – Initiativgruppen Nordals / Hvidbogen – Asta kontakter – ikke sket endnu

Vi venter med at kontakte til datoen er på plads.

 

Efterår 2016

X  Søndag 18. september 2016 kl. 13 – 15 Leo Vindahl Ole har aftale på plads – er i kalenderen

X Lørdag  12. november 2016 kl. 15 – 17  Fællessangs-arrangement med Helle Damkjær – Ole har aftale på plads – er i kalenderen

FOF- foredrag – aftales med Inge Adriansen og Britt Enna

Hidtil har vi holdt os til mandag aftener – afventer besked

  1. Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

Naturarrangementer:

Svampetur? AA har oplyst følgende navne på svampekyndige:

Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole

Anneli Gerden Broderup

Birgitte Marcussen Mjels

Anker Hansen Sønderborg

Irmelin Muller Egetofte Naturskole

Temaer til overvejelse

-          Stress – samfundsskabt eller selvskabt?

-          Motion – at løbe for livet – løbe livet af sig?

-          Sport – fodbold – som tema – bagsiden heraf

4        Praktiske forhold

5        Evt.: