Referat fra natur/kulturmødet 21. august 2017

Deltagere: Ellis Bech Christiansen (EBC), Helga Roesgaard (HR), John Jensen (JJ) - afbud, Kenneth Hamilton (KH), Martha Thomsen (MT) og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

NB: Lars Ole er på Nygård, så vi holder mødet i underetagen. Asta sørger for at medbringe kaffe, brød osv.

Møder i 2017

Efterårets mødedatoer: mandag den 30.oktober kl. 10 (er lagt i kalenderen)

Forårets mødedatoer: 8. januar + 5. marts + 23. april (er lagt i kalenderen)

Der udveksles dagsordener og referater mellem grupperne, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et syng sammen-arrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser:  Normalt 40 kr. for kaffe og kage
40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende.

Foredragsholdere anmodes om dels at bruge vores højttaleranlæg dels at tale langsomt af hensyn til Nygårds normale målgruppe, der har vanskeligt ved at høre foredragsholdere, der taler lavt og hurtigt.

OBS: Enighed om at lave forsøg med tilmelding – billetter skal afhentes senest et kvarter før. Vi lader tilmeldingen gå på skift.

Ved dyrere arrangementer laves forsalg af billetter.

1 Siden sidst
Musikgruppen har afholdt møde 14. august. Der henvises til referatet herfra (er udsendt).

2 Evaluering af afholdte arrangementer siden sidste møde - Sankt Hans er evalueret i musikgruppen- se referat.

3. Efterårets arrangementer

X Søndag d. 27. august kl. 14: Sensommertur om planter og træer. Turleder Andreas. Tovholder: Helga

ABO og Ken har sørget for PR i pressen og til medlemmer. Opslag sendt ud til alle kommunens biblioteker.

Hjælpere: Hvem kommer ud over Helga. Asta regner med at deltage – kan vi evt. forberede kaffe/kage-bord inden turen.
Husk vekselpenge  - Asta aftaler med Birgitte.

Martha sørger for brød, som sættes i køleskabet i underetagen på fredag.

Nygård er udlejet til kl. 14. Asta forespørger lejeren, om vi kan komme ind og klargøre kl. 13. Alternativt må vi forberede hjemmefra. Asta giver Helga besked om resultatet.

X Onsdag 27. september 2017 kl. 19 – 21: Karsten Skov ”Knacker” - et foredrag om hans bog se her Tovholder: Asta
http://www.knacker.dk/index.html

Bogen danner grundlag for den kommende storfilm om Sønderjyderne og 1. verdenskrig.

Se http://www.jv.dk/soenderborg/Storfilm-paa-vej-om-soenderjyderne-og-1-verdenskrig/artikel/2480453

1. del: Om bogen "Knacker"

Pause med salg af kaffe og kage

2. del: Om filmplanerne samt spørgsmål

FOF katalogen er udkommet og jeg har fået plakat fra Henning Larsen, som jeg sætter på hjemmesiden, når vi har haft Sensommerturen – og sender ud til de samme kanaler som sidst.

Henning har lavet det som en fælles plakat med vores to arrangementer – og det kan fint bruges i nogle sammenhænge (vedhæftes dagsordenen som fil).

Martha, Helga, Ken (pengekasse) og Asta. OBS vi mødes kl. 18.Martha sørger for brød. Husk vekselpenge.

X Lørdag 7. oktober 2017: Fællessangseftermiddag med Kitty Hovgaard– planlægges i musikgruppen

X Tirsdag 14. november 2017 kl. 19 – ca. 21 : FOF- foredrag med Inge Adriansen: ”Mad og mennesker på Als og Sundeved – en fortælling om fødevarer, spisesteder og gode måltider

Her fortælles om måltider og madkultur i Sønderborg Kommune ud fra besøg på gode spisesteder og samtaler med producenter og specialister om gode råvarer og glæden ved at fremstille og bruge kvalitetsprodukter. På Als og Sundeved er der mange begivenheder i årets løb, der involverer mad, f.eks. romregatta om foråret, ringriderfester om sommeren, æblefestival i Gråsten og krondyrjagt om efteråret samt salg af karper i Gråsten før jul.” 
Bogen skulle udkomme til Bogforum i 2017. IA vil vise billeder fra bogen og fortælle ud fra dem.

Bogen er afleveret til trykning og forventes at udkomme midt i oktober.

Ellis (pengekasse), Martha og Asta. Yderligere skaffes 1 hjælper – (stole).Husk vekselpenge

X Søndag 3. december 2017 kl. 10 – 13: Juletur i samarbejde med Naturskolen – er sat i kalenderen

John vil gerne være ankermand igen. Vi bruger samme model som tidligere.

Hjælpere efterlyses allerede nu.

4.Kommende arrangementer – Sæson 2018 (X= fastlagt)

OBS Det er vigtig at få booket/blokeret nogle datoer i kalenderen

Forårshalvåret 2018

Fredag 26. januar 2018 Medlemsarrangement - i FU-regi:   

Tema: Grønland – godkendt af FU – der pointerer at maden ikke må være for speciel.

Martha og Ellis har været på Grønland og har begge stor viden og også kontakter– Martha har billeder

Grønland i dag, historisk, natur osv. Temaet kunne hedde Grønlandske smagsprøver

Martha og Ellis undersøger mulighederne for madindkøb og priser. Forslag til menu: Grønlandsk suppe –

Suaussat http://www.dk-kogebogen.dk/opskrifter/visopskrift.php?id=1

helleflynder / hellefisk/ helleflynder – tilbehør sortebær ( hvis nogen skal på tur i hedeområder her i efteråret opfordres de til at samle sortebær til fryseren)– rensdyrkølle –

mattak (hvalhud  i tern) http://sermitsiaq.ag/mattak-groenland-top-10

Musikgruppens bidrag: Der er mange grønlandske sange i højskolesangbogen, som kan bruges- bl.a. med omkvæd der let kan læres. Måske tostemmige.

Tim Hansen har været på Grønland. Ken undersøger dels om Tim er interesseret og kan denne dato, dels har noget at byde ind med til et 20 min.s indslag samt i givet fald, hvad han skal have for det.
Tim har måske også billeder, han kan bidrage med.

Grønlandsk kor i Sønderborg?

Alternativt kunne Linda Lassen bidrage med et indslag om sin bog om Gertrud Rask  (Hans Egedes hustru)se https://www.gucca.dk/haabets-aar-bog-p169653?pla=1&gclid=EAIaIQobChMI-deNq_LY1QIVB-AbCh09ugwcEAQYBCABEgKA9PD_BwE

Grønlænder-quiz – spørge Ole, om han vil lave en af sine gode quizzer. Gevinst?

Udstilling af grønlandske ting. Både Ellis, Martha og Ken kunne bidrage hertil.

  • ·Folkemusikarrangement i foråret : musikgruppen – se referat

  • ·Linda Lassen foredrag i 1. halvdel af marts evt. torsdag FOF? (alternativt først til efteråret) primært om bogen ”Men sko skal der til” og om forfatterskabet i øvrigt.

29. marts til 2. april 2018:  Påskeudstilling

Helga 23. juni: Nu har jeg aftalt med Birgit Marie Kjær, Else Duedahl, Ulla Gerd ("Maleri" og "Collage") og Ulla Lampe, at de udstiller hos os påsken 2018. De har kendskab til de andre udstillere og deres hjemmesider, så de kan sikkert udvælge værker, der passer sammen og til stedet. Det er kun Birgit Marie, der er "fremmed"; men hun har en god hjemmeside.

X Søndag 6. maj 2018 kl. 6 Fugletur dato er aftalt med Gert Fahlberg og reserveret i kalenderen.

23. juni 2018  Sankt Hans – musikgruppen – se referat

Efterårshalvåret 2018

  • ·FOF-foredrag ?  - en mulighed – tema Litteratur – en forfatter?

  • ·Naturture i samarbejde med Naturfredningsforeningen, f.eks. flagermusetur – evt.- en

Hverdagsaften – flagermus er meget sårbart mht. vejrliget.

Svampetur. Helga undersøger evt. forhøre sig hos Andreas Andersen.

Svampetur? AA har oplyst tidligere følgende navne på svampekyndige:

Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole

Anneli Gerden Broderup

Birgitte Marcussen Mjels

Anker Hansen Sønderborg

Irmelin Muller Egetofte Naturskole

Evt. Leo Vindahl med en efterårstur

  • ·Højskoledag med sang og musik i september - jubilæumsarrangement- musikgruppen
  • ·Juletur

 6. Jubilæumsår 2017 /2018 blev ikke behandlet på mødet 21.08.17
Dette tema sættes på dagsordenen i diverse fora for at få så mange ideer på bordet som muligt

Der er flere datoer at markereJ

Gruppen mener at indvielsesdagen bør markeres. Dog evt. vælge en lørdag (nærmeste weekend er dels pinse, dels optaget på Nygård) evt. vælge weekenden 25. - 27. maj (weekenden er foreløbig reserveret i kalenderen

Hvordan skal vi markere det?

-          For offentligheden? For os selv? – både og - fælles om eftermiddagen og lukket middag om aftenen

-          Alle 3 temaer: natur – kultur og fordybelse

-          Noget om Nygårds historie fremstillet til dagen.

Gruppens tanker forelægges på FU-mødet 23. august.

5.Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

Litteratur – forfatter – vi vil gerne finde en mulighed for et arrangement med dette tema.

Filosofi – Søltoft / Kierkegaard  -- eks. Døden

  • ·The Reader – ide fra Ellis http://www.thereader.org.uk/er det en ide, vi kunne bruge på Nygård. Ellis laver et oplæg til næste gang om hvordan vi kunne afprøve vores model af denne ide.
  • ·Temaet ny teknologi og hvad den gør ved os – spilleregler? – ikke drøftet

Ide: Formiddags / Eftermiddagsarrangementer på hverdage?

 6.Praktiske forhold 

7. Evt.:

Regler for frivillige ved arrangementer – hvornår betaler man? Tages med på FU 23. august