Referat fra natur/kulturmødet 30. oktober 2017

Deltagere: Ellis Bech Christiansen (EBC), Helga Roesgaard (HR), John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), Martha Thomsen (MT) og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

Møder i 2018

Forårets mødedatoer: 8. januar (afbud Ken) + 5. marts + 23. april (er lagt i kalenderen)

Ken fraværende 2,3 og 4 + 7 og 8 samt 11 og 12

Der udveksles dagsordener og referater mellem grupperne, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et syng sammen-arrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser:  Normalt 40 kr. for kaffe og kage
40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende.

Foredragsholdere anmodes om dels at bruge vores højttaleranlæg dels at tale langsomt af hensyn til Nygårds normale målgruppe, der har vanskeligt ved at høre foredragsholdere, der taler lavt og hurtigt.

OBS: Enighed om at lave forsøg med tilmelding – billetter skal afhentes senest et kvarter før. Vi lader tilmeldingen gå på skift.

Ved dyrere arrangementer laves forsalg af billetter.

1 Siden sidst
Musikgruppen har afholdt møde 14. august. Der henvises til referatet herfra (er udsendt). Næste møde afholdes 6. november.

2 Evaluering af afholdte arrangementer siden sidste møde

Sensommerturen 27. august. Turleder Andreas. Tovholder: Helga
Vellykket naturvandring i fint vejr. Der var knapt 40 deltagere, og 16 betalende gæster til kaffe bagefter. Det eneste minus var, som forudset, at Andreas efterhånden glemte at tale tydeligt ud mod deltagerne.

Vi drøftede, hvordan vi kunne tackle Andreas’ problem, men fandt ikke umiddelbart en løsning.

OBS: til januarmødet: naturtur – hvem? Mhp. Naturkalenderen. Evt. spørge Leo Vindahl? Selve arrangementet skal være gratis for at komme med i kalenderen.

Karsten Skov ”Knacker” 27. september. Tovholder: Asta
Foredraget kom til at handle mest om den kommende film, hvilket ikke var specielt interessant at høre på. I det hele taget var KS ikke den fødte foredragsholder f. eks. Tale han flere gange væk fra publikum (vi skal nok huske at bruge headsettet og højtaleranlægget). Nogle gik i pausen.

Der var i alt knap 20 deltagere, hvilket måske skyldtes, at KS havde holdt det samme foredrag på Dybbøl Bibliotek med gratis adgang inden for samme uge. Gjorde KS opmærksom herpå, hvilket resulterede i, at han tilbød at komme næste år og fortælle om sin nye bog uden beregning.

Enighed om, at vi ikke ønsker ham som foredragsholder igen.

Fællessangseftermiddag med Kitty Hovgaard 7. oktober: evalueres i musikgruppen

3. Efterårets arrangementer

X Tirsdag 14. november 2017 kl. 19 – ca. 21 FOF-foredraget ”Mad og mennesker på Als og Sundeved”, hvor Inge Adriansen skulle have holdt foredrag er aflyst og erstattet med dette, arrangeret af Foreningen Nygård:

Mad, mennesker og måltider på Als og Sundeved

Om ringriderpølser, fællesspisning, gode råvarer, brødtærter og meget, meget mere…

Foredragsaften 14. november 2017 kl. 19-21

Denne aften vil 5 af de personer, der medvirker i Inge Adriansens nye bog om emnet, give hver deres bidrag til den spændende fortælling om måltider og madkultur i Sønderborg Kommune.

  • Steen Esben Jørgensen (kendt fra Historiecenter Dybbøl Banke) vil fortælle om fællesspisning i Lysabild, laugsmiddage på Dybbøl og fremstilling af ringriderpølser
  • Marie Louise Risgaard (Skærtoft) vil fortælle om Skærtoft Mølle, Skærtoft Brødakademi og arbejdet med at fremstille kvalitetsråvarer
  • Åse Ditlefsen Ferrão

Og sidst men ikke mindst vil der være mulighed for at nyde Inge Matzens og Martha Thomsens brødtærter som serveres til kaffen i pausen.  De vil begge præsentere deres opskrifter.

I aftenens løb vil der blive vist billeder fra bogen taget af fotograf Torben Ulrik Nielsen.

Sted:  Nygård, Nørreskovvej 41, 6430 Nordborg

Tid:    tirsdag 14. november 2017 kl. 19 -21

Pris:  80 kr. inkl. kaffe og brødtærte

Ellis (pengekasse), Martha og Asta. Yderligere skaffes 1 hjælper (Ellen Thier) – (stole). Husk vekselpenge

Vi bliver denne aften flere hjælpere, da Inge og Martha jo også skal optræde. John og Marigt har tilbudt at hjælpe og Finn vil stå for lysbilledshowet.

X Søndag 3. december 2017 kl. 10 – 13: Juletur i samarbejde med Naturskolen – er sat i kalenderen

John vil gerne være ankermand igen. Vi bruger samme model som tidligere.

Hjælpere efterlyses allerede nu – 4 hjælpere ønskes – klar til 20. november

Martha hjælper.

4.Kommende arrangementer – Sæson 2018 (X= fastlagt)

OBS Det er vigtig at få booket/blokeret nogle datoer i kalenderen

Forårshalvåret 2018

Fredag 26. januar 2018 ”Grønlandske smagsprøver” – vores årlige medlemsaften - i FU-regi:   

Temaet er godkendt af FU, der pointerer at maden ikke må være for speciel.

Forslag til menu: Grønlandsk suppe –Suaussat http://www.dk-ogebogen.dk/opskrifter/visopskrift.php?id=1

-helleflynder / hellefisk/ helleflynder – tilbehør sortebær ( hvis nogen skal på tur i hedeområder her i efteråret opfordres de til at samle sortebær til fryseren)– rensdyrkølle –

mattak (hvalhud  i tern) http://sermitsiaq.ag/mattak-groenland-top-10

Musikgruppens bidrag: Grønlandske sange i højskolesangbogen kan bruges- bl.a. med omkvæd der let kan læres. Måske tostemmige.

Tim Hansen. Ken har undersøgt, hvad Tim ville kunne bidrage med og priser. Vi syntes det blev for dyrt og dropper det.

Alternativt kunne Linda Lassen bidrage med et indslag om sin bog om Gertrud Rask (Hans Egedes hustru)se https://www.gucca.dk/haabets-aar-bog-p169653?pla=1&gclid=EAIaIQobChMI-deNq_LY1QIVB-AbCh09ugwcEAQYBCABEgKA9PD_BwE
Asta har forespurgt Linda om muligheden for at hun kunne bidrage med et kort indslag (20.  min.)

Grønlænder-quiz – Ole har sagt ja til at lave en af sine gode quizzer. Gevinst?

Udstilling af grønlandske ting. Både Ellis, Martha og Ken kunne bidrage hertil.

Lis Nygård, som ABO kender fra Kirkens Korshær har også arbejdet en del år på Grønland og har en stor samling af grønlandske ting. Hun vil måske gerne medvirke, og vi er velkomne til nogle stykker at mødes hos hende og se hendes samling.
Lis er bort rejst i sidste halvdel af november

Martha og Ellis mødes 13. november og aftaler nærmere omkring maden, udstilling og program.

29. marts til 2. april 2018:  Påskeudstilling

Aftale er på plads med disse udstillere:

Påskeudstillingsgruppen ændres til at være en forening ”Nordborg Kunstinitiativ”, som holdt stiftende generalforsamling 2. november. Asta skulle have deltaget, men meldte afbud pga. sygdom. Melding fra Viggo Nielsen: ”Det gik udmærket, foreningen er en realitet og der blev rettet lidt hist og her

i vedtægterne og vi fik besat de forskellige poster. 

Karsten Dykær var dirigent og har nedskrevet beslutningerne, som jeg forventer kommer ud til alle udstillingsstederne. 

Det væsentlige var at få lavet en forening, så vi har bedre mulighed for at skaffe sponsorpenge. Foreningen var ikke en nødvendighed for fortsat at lave påskeudstilling. ”

Helga repræsenterer også fremover Nygård i denne sammenhæng.

X Søndag 6. maj 2018 kl. 6 Fugletur dato er aftalt med Gert Fahlberg og reserveret i kalenderen.

  • ·Folkemusikarrangement i foråret : musikgruppen planlægger koncert med en folkemusikgruppe søndag den 6. maj, hvor vi også har fugletur.

23. juni 2018  Sankt Hans – musikgruppen – se referat

Efterårshalvåret 2018

  • ·FOF-foredrag?  - en mulighed – tema Litteratur – en forfatter?

Finn Slumstrup – Udkants-Danmark – Asta har forespugt, om det er en mulighed at lave det sammen med FOF.

Linda Lassen foredrag FOF?  primært om bogen ”Men sko skal der til” og om forfatterskabet i øvrigt.

Stress – finde en egnet forfatter – afklare målgruppen

Hvem er vi? – identitet – afklare målgruppen

  • ·Naturture i samarbejde med Naturfredningsforeningen, f.eks. flagermusetur – evt.- en

Hverdagsaften – flagermus er meget sårbart mht. vejrliget.

Svampetur. Helga undersøger evt. forhøre sig hos Andreas Andersen.

Svampetur? AA har oplyst tidligere følgende navne på svampekyndige:

Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole

Anneli Gerden Broderup

Birgitte Marcussen Mjels

Anker Hansen Sønderborg

Irmelin Muller Egetofte Naturskole

Evt. Leo Vindahl med en efterårstur

  • · - jubilæumsarrangement- musikgruppen
  • ·Juletur

 6. Jubilæumsår 2017 /2018

FU har besluttet, at jubilæet fejres ved

-Festlig sammenkomst på indvielsesdagen 17. maj 2018 kl. 17 – 21.30
invitere tidligere aktive gamle medlemmer med.
Lidt nostalgi – snitter – øl/vand

-Højskoledagen 15. september 2018 – Jørgen Carlsen

5.Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

Ellis’ oplæg (vedhæftet som fil) blev drøftet. Prøve at søge tilskud til den model, vi finder frem til at ville afprøve.

Ide: Formiddags / Eftermiddagsarrangementer på hverdage?

Forslag fra bestyrelsen:

Hanne Risgaard foreslog, at vi afholdt en temaudstilling- f.eks. fugle i kunsten- på baggrund af en udstilling hun havde set på Johannes Larsen –museet i Kerteminde – se http://www.johanneslarsenmuseet.dk/planlaeg-besoeg/kalender/2016/fugl/

Det drøftedes, at det var en mulighed f.eks. i januar måned 2018, hvor der er lukket for booking pga. renovering af loftsetagen

En uges udstilling vil være svært at dække med frivillige. Måske kan vi godt få nogle til at overnatte på Nygård og have opsyn med udstillingen generelt. Men at få dækket en daglig åbningstid fra f.eks. 13 - 17 med 3 personer vil være svært. Og hvilken åbningstid vil der være tale om – der vil nok primært komme besøgende i weekenden.

 6.Praktiske forhold 

Regler for frivillige ved arrangementer er blevet efterlyst – hvornår betaler man?

Fus beslutning på mødet 23. august: De personer, der er indkaldt til at hjælpe skal ikke betale – normalt 4. Øvrige skal betale både entre og kaffe + kage.


7. Evt.: