Referat fra Musikmødet 6. november 2017

Deltagere: Ole Andersen (OA) tovholder, John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), og Asta Broesby-Olsen (ABO) referent

Møder i 2018

Forslag 1. halvår: Mandag 26. februar, 9. april og 7. maj – kl. 9 (obs arbejdsdag – flytte mødet?)

(Ken fraværende 2,3 og 4 + 7 og 8 samt 11 og 12)

Der udveksles dagsordener og referater mellem arrangementsgruppen og musikgruppen, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et musikarrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser:  Normalt 40 kr. for kaffe og kage
40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende.

Foredragsholdere anmodes om dels at bruge vores højttaleranlæg dels at tale langsomt af hensyn til Nygårds normale målgruppe, der har vanskeligt ved at høre foredragsholdere, der taler lavt og hurtigt.

OBS: Enighed om at lave forsøg med tilmelding – billetter skal afhentes senest et kvarter før. Vi lader tilmeldingen gå på skift.

Ved dyrere arrangementer skal billetterne være betalt.

1.Baggrund / Musikgruppen
Fremover er arbejdsdelingen sådan, at arrangementer, hvori der indgår musik (f.eks. Sankt Hans) hører til i denne gruppe – eneste undtagelse er påskeudstillingen.

Gruppen er enig om, at det vil være godt at få lavet et samlet årsprogram for Nygård 2018

2.
Evaluering af afholdte musikarrangementer samt arrangementer m. musikindslag:

Lørdag 7. oktober 2017 kl. 15- 17 Fælles sangs arrangement: Efterårets sange ved Kitty Hovgaard
Fint arrangement. Mange sangere til stede. Godt 50 deltagere.
Enighed om at en besætning med klaver og bas er fint. Det er ikke nødvendigt med flere musikere.

3.Kommende arrangementer – Sæson 2018 (X= fastlagt)

Operakoncert i 2018?

Lars Ole mener, at det er der mulighed for, da næste del af ringen først skal opføres i 2019.

Aftalt, at vi drøfter videre herom – aftale med LO, at vi henvender os efter Valkyrien.

Hvad bestemmer vi os for?

I kalenderen er lørdag 16. juni, 11. august + 25. august reserveret (passe på, at det ikke bliver for tæt på højskoledagen)

Vi aftaler at bede om et møde om et samarbejde om en mindre operapakke. Vi vil gerne høre Lars Oles ideer til et fremtidigt samarbejde. Ole kontakter Lars Ole

Fredag 26. januar 2018 kl. 18 – 22: Medlemsaften Tema: Grønland (FU-arrangement)

Ole står for indslag med grønlandske sange Der er mange grønlandske sange i højskolesangbogen, som kan bruges- bl.a. med omkvæd der let kan læres. Måske tostemmige. Måske et enkelt vers på grønlandsk.

Ole påtager sig at lave en quiz om Grønland.

X Søndag 29. april  2018 kl. 15- 17: FolkBaltica- koncert med fællessangsarrangement med  Mette & Børge Solkær, som sammen driver et spillested ved Hærvejen

Nygård er udlejet til kl. 14 – men vi forventer at kunne komme til før, sådan at det hele lykkes.

X Søndag 6. maj 2918 kl. 15 – 17: Folkemusikkoncert med ”Himmerland ”og den skotske sangerinde Mairi Campbell (sang og violin) – Ole har aftale på plads. Pris 8000 kr.

https://mairicampbell.scot/

Vi vil søge tilskud fra Skattekisten til denne koncert (Ole).

X Lørdag 23. juni 2018: Sankt Hans-fest

Vi arbejder med at lave et nyt koncept ved stranden. Bål ved stranden kl. 21 – starte kl. 19.30 evt. før med orienteringsløb.

Fra Henrik Elkrog Svenstruplauget: vil fortsat gerne give en hånd med til arrangementer hvis i har behov for det, og ikke kun til Sankt Hans.

Taler 2018: Inge Gillesberg har indvilget at holde båltalen.

Nygård er udlejet den dag.

Vi kunne overveje at lave en familietur rundet om festpladsen med gravhøje.

Salg af øl og vand, mens vi beder folk om selv at medbringe pølser/ kød mv.

Vi opstiller 1- måske 2 grill’er, hvor folk selv kan grille deres medbragte.

X 15. september 2018: Højskoledag som et jubilæumsdag med sang og musik – (er reserveret i kalenderen)

Ken har fået tilsagn fra Jørgen Carlsen fra Thestrup højskole. Pris 6000 kr. + transport ( i alt 8-9000 kr.) Han og hans kone vil gerne overnatte på Nygård.

Kl. 9 – 10           Morgenkaffe – vi vil forsøge at arrangere det, så der er dækket op til de tilmeldte i spisestuen, i biblioteket, i hvilerummet og i forrummet i underetagen. I salen sættes stole i biografopstiling.

Kl. 10 – 12         Jørgen Carlsen: Digte, der virker. Om den nye højskolesangbog. Jørgen Carlsen er medredaktør af den nye højskolesangbog. Han vil guide forsamlingen ind i højskolesangenes univers af forundring og livsnærvær. Undervejs vil han kaste lys over højskolesangens betydning: hvorfor er det vigtigt at synge - og hvad er en god højskolesang? Jørgen Carlsen trakterer selv klaveret under højskolesangen.

Kl. 12—13            Frokost – sandwiches

Kl. 13- 14             Musikindslag – som kunne være med Den Ny Opera – Ole taler med Lars Ole herom.

Kl. 14 – 15           Jørgen Carlsen: Rend mig i kompetencerne. Kompetenceudvikling er et af tidens hurra-ord. Alle og enhver bruger det og synes de har sagt noget vældig fornuftigt. Netop derfor er det nødvendigt at stryge dette begreb mod hårene. Mennesket er nemlig andet og mere end en omvandrende kompetenceprofil

Kl. 15 – 16         Sønderjysk kaffebord.

Kl. 16 – 17         Koncert med Tordenskjoldssoldater.

Økonomi: med 60 deltagere til en pris på 250 kr. pr. person er indtægten 15.000 kr.
Det kan ikke dække udgifterne, så vi vil skulle søge  kommunal underskudsgaranti til dagen. Andre sponsorer?

4. Finde samarbejdspartnere om musikarrangementer:

Vi henvender os til Musikskolen, når vi har behov for det, f.eks. til påskeudstillingen.

En mulig samarbejdspartner med musik kunne være Sønderborg Musikforening.

 6.Praktiske forhold 

7. Evt.:

Inge Gillesberg fortælle om sine rejser – eller om skoven