Referat fra Musikmødet 26. februar 2018

Deltagere: Ole Andersen (OA) tovholder, John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), og Asta Broesby-Olsen (ABO) referent

Møder i 2018

1. halvår:  9. april og 7. maj – kl. 9

(Ken fraværende uge 11 og 12)

Der udveksles dagsordener og referater mellem arrangementsgruppen og musikgruppen, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et musikarrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser:  Normalt 40 kr. for kaffe og kage
40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende.

Foredragsholdere anmodes om dels at bruge vores højttaleranlæg dels at tale langsomt af hensyn til Nygårds normale målgruppe, der har vanskeligt ved at høre foredragsholdere, der taler lavt og hurtigt.

OBS: Enighed om at lave forsøg med tilmelding – billetter skal afhentes senest et kvarter før. Vi lader tilmeldingen gå på skift.

Ved dyrere arrangementer skal billetterne være betalt.

1.Baggrund / Musikgruppen
Fremover er arbejdsdelingen sådan, at arrangementer, hvori der indgår musik (f.eks. Sankt Hans) hører til i denne gruppe – eneste undtagelse er påskeudstillingen.

Gruppen er enig om, at det vil være godt at få lavet et samlet årsprogram for Nygård 2018
pt. mangler tilbagemelding fra FOF om 2 foreslåede foredragsaftener i efteråret.
Når disse er på plads samler Ole arrangementerne fra referaterne fra vores 2 arrangementsgrupper til et samlet program, der henviser til nærmere oplysninger på hjemmesiden.

Målet er at have det klar til påskeudstillingen.

2.
Evaluering af afholdte musikarrangementer samt arrangementer m. musikindslag:

Grønlandsaftenen for de aktive fredag 26. januar 2018 (FU-arrangement):
Musikindslagene på aftenen udgjorde en vigtig faktor for aftenens succes.

3.Kommende arrangementer – Sæson 2018 (X= fastlagt)

Operakoncert i 2018? På mødet med Lars Ole 10. januar 2018 var vi enig om, at det ikke er realistisk at afholde operakoncert på Nygård i 2018 og sandsynligvis heller ikke fremover, da interessen fra publikum ikke svarer til de resurser der skal stables på benene både i kr./ører og i arbejdsindsats.

Påskeudstillingen 2018: Musikindslag ved ferniseringen skærtorsdag er aftalt med Thorstein Hemmet.


X Søndag 29. april 2018 kl. 15- 17:
FolkBaltica- koncert med fællessangsarrangement med Mette & Børge Solkær, som sammen driver et spillested ved Hærvejen

Nygård var udlejet til kl. 14 – lejeren har rykket sit lejemål et døgn.

Se linket her: http://www.folkbaltica.de/event/faellessang-2/

Ole vil tage kontakt direkte til Børge Solkær for at høre om programmet.

Kontakten til kommunen blev afklaret under mødet ved en mail til Helle Barsø:

Svar: Min kollegaer Stine Dudda og Kirsten L. Steen har taget over.

Koncerten hos jer varetages i samarbejde med Stine Dudda.

Hendes kontaktdata er:


Stine Dudda

Journalist, kommunikations- og markedsføringskonsulent
27 90 54 74

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sønderborg Kommune

KONCERTSALEN ALSION – SØNDERBORG TEATER

Sønderborg Kommune - Kultur Event Idræt & Fritid

Alsion 2

6400 Sønderborg

www.sonderborgkommune.dk

www.alsion.dk I www.sonderborg.dk

ABO har svaret, at Ole er vores kontaktperson.

X Søndag 6. maj 2918 kl. 15 – 17: Folkemusikkoncert med ”Himmerland ”og den skotske sangerinde Mairi Campbell (sang og violin) – Ole har aftale på plads. Pris 8000 kr.

https://mairicampbell.scot/

Tilskud fra Skattekisten: 11.12.17 OA: ”Der er lige indløbet besked om, at vi har fået 2500 kr. fra “Skattekisten” til de to koncerter i foråret 2018”

OBS: Tilmelding til pr. mail til Nygårds mailadresse: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (går også til Asta, som samler tilmeldingerne) – betaling ved fremmøde.

X Lørdag 23. juni 2018: Sankt Hans-fest

Starttidspunkt 19.30. Start for orienteringsløb aftales med Birger (inkl. den lille tur for børn)

Vi arbejder med at lave et nyt koncept ved stranden. Bål ved stranden kl. 21 – starte kl. 19.30 evt. før med orienteringsløb.

Fra Henrik Elkrog Svenstruplauget: vil fortsat gerne give en hånd med til arrangementer hvis i har behov for det, og ikke kun til Sankt Hans.

Taler 2018: Inge Gillesberg har indvilget at holde båltalen. Minde hende om det. 1 flaske rødvin.

Ole undersøger lydanlæg med PA-syd.

Forslag: Slå-smut- konkurrence. Sten-figur-konkurrence

Nygård er udlejet den dag.

Salg af øl og vand, mens vi beder folk om selv at medbringe pølser/ kød mv.
Priser på øl og vand aftales – skilt?

Vi opstiller 1- måske 2 grill’er, hvor folk selv kan grille deres medbragte.

Skiltning, der viser til Festpladsen.

Samle brænde over nogle tirsdage inden og køre dem ned.

Drejebog laves på mødet 7. maj

X 15. september 2018: Højskoledag som et jubilæumsdag med sang og musik – (er reserveret i kalenderen)

Ken har fået tilsagn fra Jørgen Carlsen fra Thestrup højskole. Pris 6000 kr. + transport (i alt  ca.9000 kr.) Han og hans kone vil gerne overnatte på Nygård fredag og lørdag.
Ken skriver til dem herom. Der skal være en til at tage imod dem om fredagen.

Kl. 9 – 10           I tidsrummet mellem kl. 9 til 10 serveres der morgenkaffe.

Arbejdsplan laves for 8 frivillige i 2 hold.

Morgenkaffe – vi vil forsøge at arrangere det, så der er dækket op til de tilmeldte i spisestuen, i biblioteket, i hvilerummet og i forrummet i underetagen.

I salen sættes stole i biografopstiling.

Kl. 10 – 12         Introduktion til dagen og JC ved Asta

Jørgen Carlsen: Digte, der virker. Om den nye højskolesangbog. Jørgen Carlsen er medredaktør af den nye højskolesangbog. Han vil guide forsamlingen ind i højskolesangenes univers af forundring og livsnærvær. Undervejs vil han kaste lys over højskolesangens betydning: hvorfor er det vigtigt at synge - og hvad er en god højskolesang? Jørgen Carlsen trakterer selv klaveret under højskolesangen.

Tilbyde anden klaverspiller? Ken spørger JC herom.

Kl. 12—12.45    Frokost – sandwiches

Kl. 13- 14           Asta introducerer LOM

Musikindslag med Den Ny Opera – møde afholdt med Lars Ole 10. januar 2018 (LOM, OA, BR og ABO)

Besked fra Lars Ole7. februar: Så har jeg fundet nogle sangere til 15. september:

Anne Mette Balling, sopran

Stina Schmidt, mezzosopran

Jens Søndergaard, baryton (ham kender I som vores Don Juan i 2016)

Lige nu tænker jeg at vi kunne lade overskriften være: ”Mozart med mere - eller: Hvad skråler de om?”

(gamle operaer havde altid den slags dobbelttitler)

Jeg skal nok prøve at forfatte en bedre tekst end nedenstående, som jeg bare lige ryster ud af ærmet:

I selskab med operasangerne Stina Schmidt, Anne Mette Balling og Jens Søndergaard tager Den Ny Operas leder Lars Ole Mathiasen os med på en uformel tur rundt i en række af Mozarts operaer - Figaros Bryllup, Don Juan, Tryllefløjten m.fl. Undervejs møder vi blandt andre den skamløse forfører, den snedige kammerpige, den knap så snedige greve, den kække fuglefænger, den bedragne grevinde og den smaskforelskede ungersvend. På vejen er der indlagt et par Mozart-pauser - med afstikkere til komponister som Bizet, Purcell og Carl Nielsen.

Jeg forestiller mig, at jeg til en vis grad kan få det til at blive en sammenhængende historie - isprængt citater for eksempel fra nogle af Mozarts egne - ind imellem ret lystige og frække - breve.

Kl. 14.10 – 15   Jørgen Carlsen: PH – en moderne Grundtvig. De færreste vil vel nævne Grundtvig og Poul Henningsen (PH) i samme åndedrag. Men i ord og toner vil Jørgen Carlsen forsøge at godtgøre, at de på mange måder er åndsbeslægtede.

Kl. 15 – 16         Kaffe med brødtærte

Kl. 16 – 17         Koncert med Tordenskjoldssoldater og fællessang. (4000 kr.)
                             Ole 11.12.17:
 I forbindelse med højskoledagen har “Tordenskjolds soldater” fået sat kryds i alenderne, så musikerne er klare

Afslutning for dagen Asta

Økonomi: med 50 deltagere til en pris på 300 kr. pr. person er indtægten 15.000 kr.
Det kan ikke dække udgifterne, så vi vil skulle søge  kommunal underskudsgaranti til dagen. Andre sponsorer?

Øl og vand købes – pris fastlægges.

Søge Danfoss om støtte til arrangementet (samlet budget for de musiske indslag - JC: 9000 kr. + LOM 9000 kr. + TS 4000 kr. i alt 22. 000 kr.)

4. Finde samarbejdspartnere om musikarrangementer:

Vi henvender os til Musikskolen, når vi har behov for det, f.eks. til påskeudstillingen.

En mulig samarbejdspartner med musik kunne være Sønderborg Musikforening.

 6.Praktiske forhold 

PR: Strategi: bilag udarbejdet af Ken og Ole blev gennemgået og revideret. Vedhæftes referatet.

Strategien sættes på dagsordenen til det kommende møde i Natur/kulturgruppen til gennemgang or orientering.7. Evt.:

Inge Gillesberg fortælle om sine rejser – eller om skoven