Referat fra Musikmødet 9. april 2018

Deltagere: Ole Andersen (OA) tovholder, John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), og Asta Broesby-Olsen (ABO) referent

Møder i 2018

1. halvår: 7. maj – kl. 9

Der udveksles dagsordener og referater mellem arrangementsgruppen og musikgruppen, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

0 – Husk tjeklister fremover.
Der findes nu 2 tjeklister, som vedhæftes til dette referat, og som vi bør have med ved hvert møde fremover.

  • Huskeliste til arrangementer
  • PR-opgavefordeling

Herudover er der udarbejdet en generel beskrivelse af

  • Salg af billetter ved arrangementer på Nygård – som også vedhæftes

1.Baggrund / Musikgruppen
Fremover er arbejdsdelingen sådan, at arrangementer, hvori der indgår musik (f.eks. Sankt Hans) hører til i denne gruppe – eneste undtagelse er påskeudstillingen.

Samlet årsprogram for Nygård 2018, udarbejdet af Ole, forelå trykt ved påskeudstillingen og findes på Nygårds hjemmeside, hvor det løbende revideres i takt med at arrangementerne løber af stablen.

Når der er udarbejdet et opslag/plakat til et arrangement lægges det ind på hjemmesiden under kommende arrangementer. Se som eksempel Fugleturen 6. maj, som nu ligger under kommende arrangementer.
Ole bruger fremover teksttype Georgia uden kursiv, således at det svarer til den teksttype, der bruges på hjemmesiden.

2.
Evaluering af afholdte musikarrangementer samt arrangementer m. musikindslag:

Påskeudstilllingens musikindslag ved ferniseringen skærtorsdag: Astrid Petersen, harpenist 16 år. Fint indslag. Efter aftale med Thorstein fik hun Chokoladepåskeæg fra Wohlenberg samt betaling for kørsel (2,5 kr. pr. km).

Ole foreslår, at vi fremover laver vores eget opslag/plakat med Nygårds påskeudstilling til opslag f.eks. på bibliotekerne, for at synliggøre vores udstilling.

3.Kommende arrangementer – Sæson 2018 (X= fastlagt)


X Søndag 29. april 2018 kl. 15- 17:
FolkBaltica- koncert med fællessangsarrangement med Mette & Børge Solkær, som sammen driver et spillested ved Hærveje

Se linket her: http://www.folkbaltica.de/event/faellessang-2/

Ole har kontakt direkte til Børge Solkær.

14.20 ankommer musikerne. Har ikke brug for hjælp. Har selv forstærkere med.

Traktement i pausen. Boller med ost og pålæg til 3 mand. (Asta har skrevet til Martha om hele traktementet til både denne koncert + Himmerland))

Ole spørger Stinne om antal solgte billetter kort før koncerten. Ken laver sedler med reservering af forhåndssolgte billetter.

Ken sidder ved kassen. Ole har vekselpenge med.

Ken, Ole og Asta kommer kl. 13 og sætter stole op. Halvcirkler

Oprydning: De samme.

Stine byder velkommen til koncerten på kommunens vegne og jeg på Nygårds vegne - på både dansk og tysk (såfremt der er tyskere tilstede).

X Søndag 6. maj 2918 kl. 15 – 17: Folkemusikkoncert med ”Himmerland ”og den skotske sangerinde Mairi Campbell (sang og violin) – Ole har aftale på plads. Pris 8000 kr.

https://mairicampbell.scot/

Tilskud fra Skattekisten: 11.12.17 OA: ”Der er lige indløbet besked om, at vi har fået 2500 kr. fra “Skattekisten” til de to koncerter i foråret 2018”

PR er også i gang. Nu også på hjemmesiden.

E’Svenstruppe

Annonce i Sønderborg Ugeavis

Pt. er der bestilt 6 billetter. OBS: Se vedhæftede oversigt over salg af billetter til arrangementer.

Øl og vand sælges til 20 kr. pr. stk. Flaskeøl. Asta laver prisskilte.

KL. 13 mødes vi 4 og sætter stole op. Biografopstilling.

Musikerne kommer kl. 14 – kaffe og kage klar til pausen. Birgitte og Ole sørger for forplejning (gruppen overnatter.

5 til klargøring. Martha sørger for kage.

Ken sidder ved kassen. Birgitte kommer med pengepungen. Pris 100 kr.

Oprydning: de samme.

X Lørdag 23. juni 2018: Sankt Hans-fest

Starttidspunkt 19.30. Start for orienteringsløb aftales med Birger (inkl. den lille tur for børn)

Vi arbejder med at lave et nyt koncept ved stranden. Bål ved stranden kl. 21 – starte kl. 19.30 evt. før med orienteringsløb.

Fra Henrik Elkrog Svenstruplauget: vil fortsat gerne give en hånd med til arrangementer hvis i har behov for det, og ikke kun til Sankt Hans.

Taler 2018: Inge Gillesberg har indvilget at holde båltalen. Minde hende om det. 1 flaske rødvin.

Ole undersøger lydanlæg med PA-syd.

Forslag: Slå-smut- konkurrence. Sten-figur-konkurrence

Nygård er udlejet den dag.

Salg af øl og vand, mens vi beder folk om selv at medbringe pølser/ kød mv.
Priser på øl og vand aftales – skilt?

Vi opstiller 1- måske 2 grill’er, hvor folk selv kan grille deres medbragte.

Skiltning, der viser til Festpladsen.

Samle brænde over nogle tirsdage inden og køre dem ned.

Drejebog laves på mødet 7. maj

X 15. september 2018: Højskoledag som et jubilæumsdag med sang og musik – (er reserveret i kalenderen)

Ken har fået tilsagn fra Jørgen Carlsen fra Thestrup højskole. Pris 6000 kr. + transport (i alt ca.9000 kr.) Han og hans kone vil gerne overnatte på Nygård fredag og lørdag.
Ken skriver til dem herom. Der skal være en til at tage imod dem om fredagen.

Kl. 9 – 10           I tidsrummet mellem kl. 9 til 10 serveres der morgenkaffe.

Arbejdsplan laves for 8 frivillige i 2 hold.

Morgenkaffe – vi vil forsøge at arrangere det, så der er dækket op til de tilmeldte i spisestuen, i biblioteket, i hvilerummet og i forrummet i underetagen.

I salen sættes stole i biografopstiling.

Kl. 10 – 12         Introduktion til dagen og JC ved Asta

Jørgen Carlsen: Digte, der virker. Om den nye højskolesangbog. Jørgen Carlsen er medredaktør af den nye højskolesangbog. Han vil guide forsamlingen ind i højskolesangenes univers af forundring og livsnærvær. Undervejs vil han kaste lys over højskolesangens betydning: hvorfor er det vigtigt at synge - og hvad er en god højskolesang? Jørgen Carlsen trakterer selv klaveret under højskolesangen.

Tilbyde anden klaverspiller? Ken spørger JC herom JC spiller selv

Kl. 12—12.45    Frokost – sandwiches (excl. drikkevarer)

Kl. 13- 14           Asta introducerer LOM

Musikindslag med Den Ny Opera – møde afholdt med Lars Ole 10. januar 2018 (LOM, OA, BR og ABO)

Besked fra Lars Ole7. februar: Så har jeg fundet nogle sangere til 15. september:

Anne Mette Balling, sopran

Stina Schmidt, mezzosopran

Jens Søndergaard, baryton (ham kender I som vores Don Juan i 2016)

Lige nu tænker jeg at vi kunne lade overskriften være: ”Mozart med mere - eller: Hvad skråler de om?”

(gamle operaer havde altid den slags dobbelttitler)

Jeg skal nok prøve at forfatte en bedre tekst end nedenstående, som jeg bare lige ryster ud af ærmet:

I selskab med operasangerne Stina Schmidt, Anne Mette Balling og Jens Søndergaard tager Den Ny Operas leder Lars Ole Mathiasen os med på en uformel tur rundt i en række af Mozarts operaer - Figaros Bryllup, Don Juan, Tryllefløjten m.fl. Undervejs møder vi blandt andre den skamløse forfører, den snedige kammerpige, den knap så snedige greve, den kække fuglefænger, den bedragne grevinde og den smaskforelskede ungersvend. På vejen er der indlagt et par Mozart-pauser - med afstikkere til komponister som Bizet, Purcell og Carl Nielsen.

Jeg forestiller mig, at jeg til en vis grad kan få det til at blive en sammenhængende historie - isprængt citater for eksempel fra nogle af Mozarts egne - ind imellem ret lystige og frække - breve.

Kl. 14.10 – 15   Jørgen Carlsen: PH – en moderne Grundtvig. De færreste vil vel nævne Grundtvig og Poul Henningsen (PH) i samme åndedrag. Men i ord og toner vil Jørgen Carlsen forsøge at godtgøre, at de på mange måder er åndsbeslægtede.

Kl. 15 – 16         Kaffe med brødtærte (incl.) Tordenskjold sætter op det sidste kvarter.

Kl. 16 – 17         Koncert med Tordenskjoldssoldater og fællessang. (4000 kr.)
                            

Afslutning for dagen Asta

Økonomi: med 50 deltagere til en pris på 350 kr. pr. person er indtægten 17.500 kr.

Samlet budget for de musiske indslag - JC: 9000 kr. + (LOM 9000 kr.) + TS 4000 kr. i alt 13.000. (22. 000 kr.) – hertil kommer udgifter til fortæring og annoncer.

Drikkevarer for egen regning. Øl og vand købes – pris fastlægges.

Søge Danfoss om støtte til arrangementet (

Billetter sælges fra 8. maj

4. Finde samarbejdspartnere om musikarrangementer:

Vi henvender os til Musikskolen, når vi har behov for det, f.eks. til påskeudstillingen.

En mulig samarbejdspartner med musik kunne være Sønderborg Musikforening.

 6.Praktiske forhold 

7. Evt.:

Inge Gillesberg fortælle om sine rejser – eller om skoven