Referat fra Musikmødet 7. maj 2018

Deltagere: Ole Andersen (OA) tovholder, John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), og Asta Broesby-Olsen (ABO) referent

Kommende møder

Møder i 2. halvår 2018:  mandag 13. august og mandag 29. oktober

Møder i 1. halvår 2019: mandag 18. februar og mandag 6. maj

Alle møder kl. 9 – 10.30

Der udveksles dagsordener og referater mellem arrangementsgruppen og musikgruppen, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

0 – Husk tjeklister fremover.
Der findes nu 2 tjeklister som vi bør have med ved hvert møde fremover.

  • Huskeliste til arrangementer
  • PR-opgavefordeling

Herudover er der udarbejdet en generel beskrivelse af

  • Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

1.Baggrund / Musikgruppen
Fremover er arbejdsdelingen sådan, at arrangementer, hvori der indgår musik (f.eks. Sankt Hans) hører til i denne gruppe – eneste undtagelse er påskeudstillingen.

Samlet årsprogram for Nygård 2018 bliver løbende ajourført på Nygårds hjemmeside.

2.Evaluering af de to  afholdte musikarrangementer:

Søndag 29. april 2018: FolkBaltica- koncert med fællessangsarrangement med Mette & Børge Solkær

Søndag 6. maj 2018; Folkemusikkoncert med ”Himmerland ”og den skotske sangerinde Mairi Campbell (sang og violin) 

Vigtigt at vi fra Nygård, at der er lydprøver, som vi overværer og fungerer som publikum.

  • Vi er enige om at fortsætte samarbejdet med folkBaltica.
  • Vigtigt at vi laver vores egen plakat / løbeseddel
  • Huske at vi nævner vores sponsorer – Skattekisten
  • Nævne igen at vi gerne vil læse korrektur på teksten i katalogen – især titlen. (Ole er tovholder)

3.Kommende arrangementer – Sæson 2018 (X= fastlagt)

X Lørdag 23. juni 2018: Sankt Hans-fest omkring bålet ved Festpladsen
(2 årsager: 1. nyt koncept pga. faldende besøgstal og vanskeligheden ved at skaffe arbejdskraft nok. 2. Nygård udlejet)

Drejebog for Sankt Hans 2018:

Program:

Kl. 18.30:          Orienteringsløb for hele familien ved Sønderborg Orienteringsklub – længere tur + en kort tur lige i området for børn

Kl. 18.30 – 20: Sten-figur-konkurrence. Byg en stenopsætning ved hjælp af de sten du finder på stranden, en varde en figur eller lign. Deltagere enten enkeltpersoner eller grupper – dommer komité: Overdommer Inge Gillesberg (Asta har skrevet til hende) + Ken. Ken vælger præmier til 1., 2. og 3. præmie. Noget delbart så det dækker både enkeltpersoner og grupper.

Kl. 18.30 – 20: Grill dine egen pølser/ kød på grill (måske 2?) som vi har klar. Drikkevarer kan købes

Kl. 21:                 Båltale ved skovrider Inge Gillesberg.  
                             Umiddelbart efter tændes bålet. Bålsange.

Arbejdsopgaver og tidsplan

PR: Ole laver opslag og pressemeddelelse – sendes til E’Svenstruppe og til Jydske (ikke Vor Egen avis) sættes på nettet efter vores PR-opgavefordelingsplan.
Pressemeddelelse: trækplaster orienteringsløb for familien + sten-figur-konkurrencen


Bål:
Samle brænde over nogle tirsdage inden og køre dem ned. Brændegruppen skal fylde Egons vogn. Bålet 19. juni (Tirsdagen før) rejses bålet af brændegruppen

23. juni: Finn sørger for halm til at putte ind i bålpyramiden på selve dagen (optændingsmateriale + 1 flaske til rideskolen, hvor halmen hentes)

Højtaleranlæg: Ole har lejet et lydanlæg (PA-Syd), der kan sættes i en cigarettænder i en bil. Ole sørger for opsætning og styring af anlægget.

Sange: Antal tjekkes (Midsommervisen og Du danske sommer) – evt. trykke flere (Asta). Hvem har dem med og sørger for uddeling?

Grill/griller: Grillen fra terrassen skal transporteres ned til Festpladsen på selve dagen. Hvem klarer det? Birger kan muligvis også medbringe sin egne webergrill.

Der skal købes grillkul og tændvæske/briketter – grilltænder medbringes + tænger til kødet.

Telt/telte: i tilfælde af regnvejr medbringes og opsættes de to små telte. Hvem?

Drikkevarer: Ole køber drikkevarerøl og vand. Pris fastlægges – er det 20 kr. pr. stk – ligesom til koncerter? Eller billigere? Prisskilt laves (Asta)
Ole køber en god flaske rødvin til Inge Gillesberg.


Affaldsbeholdere:
vi har stativer til plastsække i portrummet. De medbringes og opsættes + klare plastposer Hvem?

Skilte: På dagen opsættes skilte ved Nygård, der viser til Festpladsen.

Hjælpere: Ole & Birgitte, Finn & Asta, Birger, Ken. (minus John)
Susanne og Helge vil gerne hjælpe samt Henrik Elkrog (tidl. Svenstruplauget) skal have besked om program og opgaefordeling, når det er klar.

 

OBS: Aftalt at vi tirsdagen inden tjekker, at alt er på plads mht. opgave og opgavefordeling – hvem gør hvad.


X 15. september 2018: Højskoledag som et jubilæumsdag med sang og musik – (er reserveret i kalenderen)

Vigtigste punkt var start af billetsalget, som vi har meddelt starter 8. maj. Der er plads til 50.

Oles forslag til trykt program blev drøftet – Ole har efterfølgende færdiggjort det og sendt det til Ken og Asta. Så det var på hjemmesiden og på nettet alle relevante steder den 8. maj.

Drejebog for dagen / dagene om alle de praktiske ting skal laves på næste møde

Hvem skal involveres ud over os 4? vi skal have et madhold – hvem?

Opfølgning indtil nu:

Ken har fået tilsagn fra Jørgen Carlsen fra Thestrup højskole. Pris 6000 kr. + transport (i alt ca.9000 kr.) Han og hans kone vil gerne overnatte på Nygård fredag og lørdag.
Ken skriver til dem herom. Der skal være en til at tage imod dem om fredagen.

Kl. 9 – 10           I tidsrummet mellem kl. 9 til 10 serveres der morgenkaffe.

Arbejdsplan laves for 8 frivillige i 2 hold.

Morgenkaffe – vi vil forsøge at arrangere det, så der er dækket op til de tilmeldte i spisestuen, i biblioteket, i hvilerummet og i forrummet i underetagen.

I salen sættes stole i biografopstiling.

Kl. 10 – 12         Introduktion til dagen og JC ved Asta

Jørgen Carlsen: Digte, der virker. Om den nye højskolesangbog. Jørgen Carlsen er medredaktør af den nye højskolesangbog. Han vil guide forsamlingen ind i højskolesangenes univers af forundring og livsnærvær. Undervejs vil han kaste lys over højskolesangens betydning: hvorfor er det vigtigt at synge - og hvad er en god højskolesang? Jørgen Carlsen trakterer selv klaveret under højskolesangen.

JC spiller selv

Kl. 12—12.45    Frokost – sandwiches (excl. drikkevarer)

Kl. 13- 14           Asta introducerer LOM

Musikindslag med Den Ny Opera – møde afholdt med Lars Ole 10. januar 2018 (LOM, OA, BR og ABO)

Besked fra Lars Ole7. februar: Så har jeg fundet nogle sangere til 15. september:

Anne Mette Balling, sopran

Stina Schmidt, mezzosopran

Jens Søndergaard, baryton (ham kender I som vores Don Juan i 2016)

Lige nu tænker jeg at vi kunne lade overskriften være: ”Mozart med mere - eller: Hvad skråler de om? ”

(Gamle operaer havde altid den slags dobbelttitler)

Jeg skal nok prøve at forfatte en bedre tekst end nedenstående, som jeg bare lige ryster ud af ærmet:

I selskab med operasangerne Stina Schmidt, Anne Mette Balling og Jens Søndergaard tager Den Ny Operas leder Lars Ole Mathiasen os med på en uformel tur rundt i en række af Mozarts operaer - Figaros Bryllup, Don Juan, Tryllefløjten m.fl. Undervejs møder vi blandt andre den skamløse forfører, den snedige kammerpige, den knap så snedige greve, den kække fuglefænger, den bedragne grevinde og den smaskforelskede ungersvend. På vejen er der indlagt et par Mozart-pauser - med afstikkere til komponister som Bizet, Purcell og Carl Nielsen.

Jeg forestiller mig, at jeg til en vis grad kan få det til at blive en sammenhængende historie - isprængt citater for eksempel fra nogle af Mozarts egne - ind imellem ret lystige og frække - breve.

Kl. 14.10 – 15   Jørgen Carlsen: PH – en moderne Grundtvig. De færreste vil vel nævne Grundtvig og Poul Henningsen (PH) i samme åndedrag. Men i ord og toner vil Jørgen Carlsen forsøge at godtgøre, at de på mange måder er åndsbeslægtede.

Kl. 15 – 16         Kaffe med brødtærte (inkl.)  Tordenskjold sætter op det sidste kvarter.

 

Kl. 16 – 17         Koncert med Tordenskjoldssoldater og fællessang. (4000 kr.)
                            

Afslutning for dagen Asta

Økonomi: med 50 deltagere til en pris på 350 kr. pr. person er indtægten 17.500 kr.  

Samlet budget for de musiske indslag - JC: 9000 kr. + (LOM 9000 kr.) + TS 4000 kr. i alt 13.000.  (22. 000 kr.) – hertil kommer udgifter til fortæring og annoncer.

Drikkevarer for egen regning. Øl og vand købes – pris fastlægges. Prisskilte laves.

 

4, Arrangementer i 2019p

Forår 2019 (sidst i april) folkBaltica-koncert

 

 

 5.Praktiske forhold 

 

6 Evt.: