Referat af møde i aktivitetsudvalget 23. oktober 2023