Huskeliste arrangementer

 Planlægning

 • Tjek Nygårds kalender http://www.nygaard-als.dk/kalender
 • Tjek evt. Kultunaut http://www.kultunaut.dk/ (tidspunkt samt 6400+6430+6440+6470)
 • Lav præcis aftale med de involverede parter – evt. skriftligt
 • Book Nygård (Asta) – bestil rengøring
 • Budget for arrangementet – tovholders ansva

Før arrangementet

 • Tovholder + medhjælpere (normalt 4) aftales samt opgavefordeling
 • Evt. kagebagning aftales med John
 • Priser aftales – entré – fortæring – prisskilt

40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter
Normalt 50 kr. for kaffe og kage.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende.

 • Hvad skal bruges til arrangementet afklares – overhead – projektor mv.
 • PR afklares – særligt tjek-skema
 • Vekselpenge aftales med kasserer / Birgitte
 • Mødetid for de involverede

Under arrangementet

 • Flag op og ned ved arrangementer i dagtimerne
 • Opstilling af borde og stole mv.
 • Klargøring af mikrofon ved foredrag. Evt. opstilling af projektor
 • Foredragsholdere anmodes om dels at bruge vores højttaleranlæg dels at tale langsomt af hensyn til Nygårds normale målgruppe, der har vanskeligt ved at høre foredragsholdere, der taler lavt og hurtigt.
 • Parkeringsforhold – aflæsning tilladt foran Nygård – men bilerne skal holde på parkeringspladsen
 • Minde folk om ikke at gå med udendørs fodtøj inden døre / bruge blå ”futter”
 • Velkomst – hvem
 • Husk ved arrangementer, hvor der bruges mikrofon, at oplyse, at der er teleslynge
 • Evt. sang
 • Kassemester – hvem
 • I køkkenet – kaffebrygning - anretning
 • Evt. rundvisning – pjecer klar – evt. liste til email-adresser til nyhedsmail
 • Afslutning herunder reklame for kommende arrangementer

Efter arrangementet

 • Almindelig oprydning – påpladssætning - støvsugning af de anvendte lokaler
 • Opvaskemaskinen sættes i gang
 • Kassen gøres op – aflevering til kasserer

16.11.2009/abo – revideret 090418 - reverderet 6.11.19 /abo