Nyhedsbrev efterår 2010

Kære medlemmer af Foreningen Nygård

Nu er tiden inde til at fortælle, hvad der er sket i Nygårds og foreningens liv siden sidste nyhedsbrev, som var en vinterhilsen (udsendt 21. februar).

 

 

Fra start- til driftsfase

Generalforsamlingen 17. marts markerede foreningens overgang fra at være en forening i opstartsfase, til en forening i normal drift, hvilket blev markeret ved nye, ændrede vedtægter, der understreger foreningens særlige struktur med en bestyrelse, der skal sikre dels at foreningens kurs fortsat baserer sig på nøglebegreberne natur, kultur og fordybelse dels at økonomi og drift ser fornuftig ud samt fungere udadtil som ambassadører for foreningen og indadtil som inspiratorer og sparringspartnere for foreningens daglige ledelse, forretningsudvalget (FU). FU har ansvaret for driften i tæt samspil med arbejdsgrupperne, der består af aktive medlemmer, hvis arbejdsindsats er altafgørende for Nygårds drift og beståen.

 

Bestyrelsen
På bestyrelsesmødet 19. april skete en større udskiftning af den hidtidige bestyrelse, hvor flere - i overensstemmelse med intentionerne i den nye vedtægt, der lægger vægt på lokal forankring – stillede deres bestyrelsesplads til rådighed.

Peter Ruge afløstes som formand af undertegnede.

 

Situationen er nu således, at bestyrelsen nu består af følgende 7 medlemmer:

Antal

Vælges /udpeges

 

3

Valgt på den ordinære generalforsamling.

Annelene Christensen
Peter Grønlykke
Asta Broesby-Olsen

1 observatør

Udpeget af Skov- og Naturstyrelsen

Inge Gillesberg

1

Udpeges af Sønderborg Provsti

Efter aftale med provsten repræsenterer Peter Grønlykke provstiet

1

Udpeges af Danmarks Naturfredningsforening, eller en forening med lignende interessefelt

Andreas Andersen, Danmarks Naturfredningsforening

1

Udpeges af en kulturinstitution

Inge Adriansen, repræsenterer såvel Museum Sønderjylland som Syddansk Universitet

1

Udpeget af bestyrelsen selv

Ebbe Enøe

 

Denne bestyrelse holder sit første møde den 26. oktober.

 

Forretningsudvalget, der består af Annelene Christensen, Peter Grønlykke og undertegnede, afholder månedlige møder, hvori kasserer Birgitte Romme er fast deltager. Herudover har alle frivillige mulighed for at deltage i møderne, hvilket flere – især tovholderne for arbejdsgrupperne – har gjort i den forløbne tid.

 

Interesserede medlemmer vil kunne orientere sig om forretningsudvalgets virke, ved at læse dagsordener og referater fra FU-møderne på foreningens hjemmeside.

 

Den største sag vi beskæftiger os med er pt. projekt ”E’ Bachhus”. Martin Trier Mørk (Nygårds arkitekt) har skitseret, hvorledes der vil kunne indrettes 5 soverum i bagehuset – netop de rum vi har brug for at dække en rimelig soverumskapacitet og – kvalitet.

Inden vi begynder at søge fonde for at kunne realisere projektet, var det nødvendigt at søge dispensation fra Strandbeskyttelseslinien. Ansøgning blev indsendt sidst i april måned – og vi ventede spændt. Svaret vi fik, var i første omgang et afslag, men ved en fornyet argumentation lykkedes det først i september at få dispensationen. Der er nu en 4 ugers klagefrist, hvor afgørelsen kan ankes til Naturklagenævnet.

Herefter skal vi så i gang med at søge fonde, så vi forhåbentlig kan få gang i projektet.
En smule hul på projektet tager vi her lørdag 25. september, hvor vi afholder en arbejdsdag for alle aktive medlemmer, hvor der bl.a. oprydning/tømning af bagehuset vil blive påbegyndt.

 

Nygårds daglige drift varetages næsten udelukkende af arbejdsgruppernes ca. 30 aktive medlemmer samt Egon Christensen, medarbejder ved Skov- og naturstyrelsen, som står for fyring samt græsslåning mv., der yder et uvurderligt stykke arbejde for os (langt mere ned der ligger i hans job).

 

Asta Broesby-Olsen, formand

 

Herunder arbejdsgruppernes egen beretning:

 

Nygårds Brændehold

Brænderum og brændeskur på Nygård er nu helt fyldt op med træ af god brændværdi. Træet er sanket dels tæt på Nygård dels i Svenstrup Kirkes Skov. Træmængden er formentlig så stor, at der også vil være et antal m2 til fyringssæsonen 2011 – 2012.

Der har været et godt samarbejde på brændeholdet, 12 mand har ydet Deres ligesom damer fra haveholdet har givet en god hånd med ved læsning af træ ved hjemkørsel. 

Vi har i de forløbne år primært haft arbejdsdag tirsdage, det fortsætter vi med bl.a. af hensyn til det gode samvær og samarbejde med haveholdet, men i den kommende sæson vil vi også forsøge at placere nogle arbejdslørdage, så de, der har tilkendegivet, at de der gerne vil være med i skoven, men som stadig er på arbejdsmarkedet, har mulighed for at være med.

Der har været overvejelser om alternativ fyring på Nygård, men på nuværende tidspunkt er konklusionen, at vi fortsætter med træfyring fremover, idet denne fyringsform er klart billigere end alle andre, også selv om Nygård skal købe færdigforarbejdet brændetræ.

 

Ole Andersen
(Er brændeholdet noget for dig, så kontakt Ole pr. mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

 

Havegruppen
Nu begynder vi at kunne se resultatet af vore anstrengelser. Der er ikke mange brændenælder, brombær, snerrer og snerler tilbage inde i haven. Og alle øvrige vilde blomster må gerne være i haven og blande sig med kulturplanterne i en lettere styret form.

 

Kirsebærtræet stod smukt og blomstrede i maj. Beskæringen i august sidste år har ikke skændet træet. Kejserkronerne, der blev lagt sidste efterår, kvitterede ved at blomstre flot i flere uger og blev afløst ved vejen af selvsåede kongelys, omkring brændeskuret af tusindstråler. 

Store flotte fingerbøl, der sidste år såede sig selv flere steder, er blevet passet på og fortryllede haven en tid lang med deres smukke blomster, som også tiltrækker mange insekter.

Det store staudebed ud mod vejen begynder så småt at tage form. Udfordringen her bliver at holde en balance, så skvalderkålen holdes nede på et nogenlunde acceptabelt niveau.

Omlægning og udvidelse af terrassen afventer stadig en beslutning omkring et omfangsdræn, men området har med den midlertidige beplantning været til at holde ud at se på alligevel.

Pergolaen og den overdækkede siddeplads i pagoden vil også blive renoveret hen ad vejen.

Ved Egons hjælp er der ryddet endnu et stykke for brombær nede ved den lille sø og derved gjort den endnu mere synlig.

 

Dådyrene har været hårde ved et par buske i vinter. De så ikke godt ud, da foråret kom, men naturen er forunderlig. Buskene er i sommerens løb kommet sig helt utroligt og er godt på vej til at blive ganske pæne igen.

Og sjovt har det været at indlede et samarbejde med dådyrene omkring mirabelletræet, der sidste år blev skåret ned. Det midterste, som de ikke kan nå, er vokset op igen og har dannet en smuk ny krone og alle vanris og rodskud er, i stedet for at blive fjernet, klippet til kugler, der holdes ved lige med delvis hjælp fra dådyrene.

 

De mange svaler på Nygård værner foreningen om. Foruden at de tager rigtig mange fluer og er de også meget smukke at se og høre på og en naturlig del af det rige dyreliv på og omkring Nygård.

Så da den hullede port i garagen skulle skiftes ud med en ny, blev der selvfølgelig savet huller i den nye port, for at sikre at svalerne fortsat vil kunne flyve ind og bygge rede der, som de altid har gjort.

 

Den 23. august var der en vidunderlig artikel i Kristeligt Dagblad ”Tæt på Paradiset”, skrevet af biolog og forfatter Michael Stoltze. Han beskriver en indstilling til have og natur, som ligner meget den, som Nygårds have er anlagt efter. Artiklen vil ligge fremme i biblioteket på Nygård for interesserede.

 

Haven på Nygård har brug for flere hænder og havegruppen efterlyser derfor medlemmer, der har interesse både for naturens planter og kulturplanter og som har lyst til at være med til at vedligeholde og udvikle en lidt anderledes have, som Nygårds skovhave jo er. Send en mail til undertegnede Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og du vil blive kontaktet.

 

Annelene Christensen

 

Ugevagtgruppen

Medlemmerne tager sig fortsat af opgaver med at tage imod gæsterne, udlevere nøgle og tjekke, når de er rejst. Man har opgaven 1 uge ad gangen. Vi er 12 i gruppen, og det betyder, at man har ugevagt ca. 2 gange på ½ år.  Vi holder møde x 2 årligt, hvor der planlægges for det kommende ½ år. Og ligeledes drøfter vi erfaringer og oplevelser.

Næste møde er: onsdag d. 3. november kl. 16 – 17.30 på Nygård.

Nye frivillige i gruppen er velkomne!

Der er kommet 2 nye til i dette år, og det er vi glade for.

 

Rengøring

Vi har så god en økonomi nu, at vi meget bruger vores professionelle rengøringshold: Ove og CO, når der skal gøres rent. Og det er lønnet arbejde. Men det er fortsat sådan, at de fleste lejere/ gæster gør rent selv.

Vi forsøger indimellem at samle et lille hold til hovedrengøringsopgaver. Det sparer lidt på udgifterne, og det kan også være ganske hyggeligt.

 

Økonomi

Vores kassebeholdning vokser støt og roligt. Der er et lidt større antal lejemål i år i forhold til 2009.

I 2009 var der 49 gennemførte lejemål og 21 aflyste.

I 2010 er der indtil nu 43 gennemførte lejemål + 13 planlagte i oktober kvartal. Indtil nu 14 aflyste lejemål i 2010.

Der er god gang i bookingerne i 2011.

 

Birgitte Romme

 

www.nygaard-als.dk – foreningens hjemmeside

Pludselig midt i maj måned fungerede den gamle hjemmeside ikke mere. Vi kørte med en ældre version af joomla (et hjemmesidesystem), som viste sig ikke at kunne klare en opgradering af systemet på serveren. Men heldigvis havde vi været i gang med planer om en ny hjemmeside (layout, struktur mv.). Så vi blev smidt hovedkulds ud i at tage den i anvendelse. Heldigvis lykkedes det vore administrator Jesper Bloch at gemme indholdet fra den gamle side på sin egen server, så vi heldigvis kunne have de gamle tekster, kalenderen mv. at gå ud fra.

Henover sommeren er siden blevet udbygget, men der er dog stadig nogle tommer sider. Især mangler der billeder, men de skal også nok komme på.

Er der noget der ikke fungerer, eller noget der savnes, så kontakt mig Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Asta Broesby-Olsen

 

Arrangementsgruppen (v. Asta Broesby-Olsen)

Består af 5 faste medlemmer + en bagegruppe samt mange ad hoc-hjælpere til praktisk afvikling af arrangementerne.

Vedtægterne forpligter os over for Skov- og naturstyrelsen til at afholde offentlige arrangementer inden for vores 3 nøglebegreber. Hensigten er at give mange mennesker adgang til at opleve Nygård og omgivelserne. For os er det også vigtigt at vise, hvad Nygård kan bruges til, så andre lejer Nygård og selv afholder arrangementer.

Det forsøger vi at gøre ved at afholde forskellige typer arrangementer, således at vi får mange målgrupper i tale.

Vi vil gerne være kendt for gode, kvalitative og hyggelige arrangementer. Samt for vores gode kager;-)

 

Ved offentlige arrangementer har vi indført, at der altid er en rabat for Nygårds medlemmer. Herudover afholder vi en gang årligt et særligt medlemsarrangement.

I år var det ”Smagen af Sønderjylland” med Inge Adriansen, som 1. gang blev aflyst pga. ufremkommeligt føre – men heldigvis lykkedes 2. gang 12. marts – en virkelig ”glant” aften.

 

Følgende arrangementer har været afholdt: 

·         Gåtur 27. februar med Leo Vindahl som guide.

·         ”Danske sange fra Vadehavet til Als” lørdag den 13. marts

·         Påskeudstillingen 2010 (Johanne From Clausen, Kitta Ponsaing og Susie Herold) – 434 besøgende

·         Foredrag 20. april: Fra kultur til natur v. Christian Bo Bojesen og Henning Steen Jensen i samarbejde med FOF

·         Fugletur 30. maj

·         Sankt Hans arrangement - fællesarrangement

·         Luftkrigen over Als 14. september

 

Som bilag til nyhedsbrevet får I en sæsonplan for arrangementer 2010-2011.


Vi modtager gerne forslag til arrangementer.

Venlig hilsen Asta Broesby-Olsen