Nyhedsbrev maj 2008

NYGÅRD ER I BRUG      

1. maj blev der skuret og skrubbet og vasket og pudset vinduer og luget og ryddet op til ud på aftenen – og lørdag d.2. maj kunne de første kursister tage huset i besiddelse.

Mange kom langvejs fra og havde aldrig set stedet, men var fulde af lovord over såvel beliggenhed som indretning.

Vi havde herlige dage med blid forårsvind og lun sol – og legende marsvin i havet foran huset.  

TRE ÅR I PROCES

Det begyndte i september 2005. Skovrider Inge Gillesberg havde over nogen tid sonderet mulighederne for at finde en partner, der ville overtage lejemålet på Nygård, og sammen med Skov og Naturstyrelsen være med til at gøre dette dejlige stykke Danmark til et offentligt tilgængeligt sted. Styrelsens interesse er at skabe oplevelser for befolkningen og en base som Nygård midt i en af landets dejligste bøgeskove forekom ideel.

Vi var en lille gruppe mennesker med tilknytning til Svenstrup Kirke, som i første omgang tog imod tilbuddet fra Skov og Naturstyrelsen. Vi mødtes første gang omkring projekt Nygård i mødelokalet ved Svenstrup Præstegård. Af referatet fremgår det, at vi har skønnet 2-2 1/2 år inden projektet ville være realiseret. Vi syntes dengang, at det var umådelig lang tid at vente på at skulle realisere de mange spændende ideer, som begyndte at boble op. Og kunne ikke helt se den store visdom i at Skoven satte et 2-årigt privat lejemål ind, hvor vi i grunden mente at være parate til at gå i gang. Huset stod der jo! 

Det er gået forbløffende let at holde dampen oppe i de forløbne tre år. Først et års tid med visioner og ideer. Derefter et års tid med forhandlinger, baseret på et partnerskab med Skov og Naturstyrelsen, og etablering af en økonomi baseret på A.P.Møllers store gave samt på en meget favorabel huslejefastsættelse fra Skov og Naturstyrelsens side. Og endelig det sidste halve års målrettede arbejde med renovering af huset, med indretning og med at begynde at få forretningen til at køre.

Der ligger meget frivilligt arbejde bag os. Vi har lagt mange timer i processen med at få Nygård gjort klar til brug - og i den forstand står vi nu i et vadested. Målet er nået – og hvad så? Det er vigtigt, at vi i den nye proces – og med en del nye frivillige i forhold til den oprindelige initiativgruppe - gør os de fælles mål klart og eventuelt justerer den oprindeligt udstukne kurs. Jeg tror det er vigtigt at bruge resten af året til at gøre os nogle langsigtede mål klar. Ét er at få driften og økonomien til at fungere, men svarer brugen også til de principper, vi fra begyndelse lagde til grund for arbejdet: Kultur, natur og fordybelse? Et helt konkret projekt for fremtiden er den fortsatte udbygning. Det vil være en meget stor gevinst for weekendkurser, hvis vi kan etablere 4-5 værelser i længen – og måske i samme proces foretage en  egentlig renovering af tagetagen. 

RENOVERINGSPROCESSEN

Renoveringsprocessen under ledelse af Martin Trier Mørch er forløbet glat. De involverede håndværkere har haft god tid, og har efter eget udsagn flyttet sig godt for hinanden. Der males i disse dage på de sidste vægge og Leif Melchior tager vare på de sidste tømrerforretninger, så huset kan være helt klar til indvielsen. Et enkelt hængeparti har vi måttet lade stå. Muren i billardrummet kælderen er trods fugtspærre så fugtige, at det ikke er forsvarligt at male dem. Men Finn Broesby-Olsen tager ansvar for en kalkning i løbet af sommeren.  

INDVIELSE 17. MAJ

Vi indleder med at rejse Nygårds nye 10-meters flagstang kl. 15.00 – og skulle nogen i medlemsgruppen have ekspertise på dette specialområde, hører vi gerne fra dem. Indtil kl. 16. er der besigtigelse lokaliteterne og herefter har vi officiel indvielse med vin og kransekage til musik af Muta–In og taler af bl.a. skovrider Inge Gillesberg, borgmester Jan Prokopek Jensen og arkitekt Martin Trier Mørk. Kl. 18.30 er medlemmerne indbudt til middag i ”Salen” – som forretningsudvalgets på sidste møde har døbt husets største lokale. Festen slutter kl. 22, men er himlen klar vil det være lyst nok til at liste en tur ad Alsstien, inden man tager hjem. 

ARBEJDSGRUPPERNE

Foråret har været præget af etablering af de praktiske arbejdsgrupper. 

Brændekompagniet med Ole Andersen som ansvarlig har skovet mere end halvdelen af det brænde, vi skal bruge til vinter, og har mere stående tørt på rod. Kirken i Svenstrup har stillet skov og materiel til rådighed . Arbejdsgruppen har således skaffet en besparelse på omkr. 20.000 kr. 

I Havegruppen har Annelene Christensen som ansvarlig trukket et stort læs sammen med Inge Matzen. Egon Christensen som er ansat af Skoven har været en god støtte med maskinarbejde. I haven er der stadig meget brug for assistance - og brug for at nogle flere melder sig til permanent tjeneste. Tanken er, at man enkeltvis eller nogle stykker sammen, kan få ansvar for et udvalgt areal, så den samlede opgave bliver overskuelig. 

Indendørs har Finn Broesby-Olsen og Birgitte Romme længe været i gang med at ordne og male, sammen med blandt andre Leif Melchior, som har haft ansvar for etablering af et nyt værelse på tagetagen. 

PR-gruppen har været underbemandet det sidste års tid, og har hårdt brug for 1-2 personer mere. Det vil være nødvendigt, når Peter Ruge flytter, at der er mindst 2  personer, som vil overtage ansvaret for pressekontakt og vedligeholdelse af hjemmeside samt reklametiltag for Nygård. 

Udover de ovenfor nævnte har en stor håndfuld medlemmer været behjælpelige både ude og inde bl.a.  Eva Hansen, Inge Matzen, Tove Wolf, Alice Bergmann Jakobsen, Martha Thomsen, Ib Jansen, Birger Jønsson, Henrik Soelmark, Louise Bramming – og al støtte er fortsat kærkommen! 


 

Vel mødt på Nygård d. 17 maj!! Peter Ruge