Vinterhilsen 2010

Kære medlemmer af Foreningen Nygård 

Lige nu er Nygård vinterklædt – og indbyder til lunt ophold inden døre, som her sidst på eftermiddagen den 18. januar.  Røgen står op af skorstenen – der må fyres flittigt, så det svinder i brændemængden!!

 

Godt nytår til alle foreningens medlemmer.  Vi starter året med at indbyde til hele 3 medlemsmøder i januar kvartal. 

 

Sæt X i kalenderen:

 
 •  8. februar 2010: Medlemsmøde om foreningens struktur 
 • 19. februar 2010: Medlemsarrangement: Inge Adriansen: Sønderjyske egnsretter 
 • 22. marts 2010: Generalforsamling

 

Indbydelse til møderne udsendes særskilt. 

 

Som tidligere er der også til dette nyhedsbrev hentet input fra tovholdere for opgaver og arbejdsgrupper: 

 

Kassereren 

Det går støt og roligt med Nygårds aktiviteter. Det mærkes også på økonomien. Vi har et lidt større overskud end sidste år. Er der interesse for flere detaljer – så mød op til generalforsamlingen og se hele regnskabet.

Nyhed:

Det er nu muligt at købe et gavekort hos Foreningen Nygård.

Dette kan anvendes til leje af Nygård eller køb af entrébillet ved arrangementer.

Hvordan gør man?

Man henvender sig til kassereren, Birgitte Romme pr mail eller tlf og aftaler gavebrevets størrelse og hvem det skal udstedes til. Beløbet indbetales på foreningens konto 8013 1015077. Gavebrevet udstedes herefter med navn og beløb og sendes til den person, der betaler for det.

 

Medlemskontingent for 2010:

Indbetales lige efter generalforsamlingen. Vi sender besked om beløbets størrelse til alle medlemmer.

 

Alle der har betalt medlemskontingent for 2009 kan deltage i evt. afstemning ved generalforsamlingen d. 22. marts 2010. 

 

Birgitte Romme.

  

Booking

Susanne Thorning, som har varetaget bookingen, siden vi startede, ønskede i efteråret at blive frigjort fra denne opgave og overdrog meget omhyggeligt opgaven og hermed de indgåede løbende kontrakter til undertegnede.
Siden 1. oktober er der indgået 21 nye kontrakter, mens 7 kontrakter er blevet aflyst (heraf 6 af de overdragne kontrakter og 1 af de nye). Pt. er der kontrakt på 81 dage i 2010 (+ 12 dage besat af foreningens egne aktiviteter).

 

Vi nummererer kontrakterne – og den sidst indgåede har kontraktnummer 142 (siden 1. maj 2008). Så interessen for at leje Nygård ser heldigvis ud til at holde et rimeligt konstant niveau.

 

Asta Broesby-Olsen

 

Den daglige drift af selve huset

Nyhederne fra driftsgruppen er ret trivielle:

 

Nygård har hos Alstømrerne købt en ny port til vort redskabsrum i det nordvestlige maskinhus.

Porten er isat og mangler at blive slutmalet hvilket sker, når foråret 2010 melder sig. 

 

Vort trofaste, hårdt belastede brændefyr er blevet løbende vedligeholdt. Senest med en ny pumpe og reparation af isoleringsplade i ovnlåge. 

 

Fugtforholdene i Nygårds kælderstue overvåges stadig. Forsøgsvis er hovedbygningens sydvestlige tagrendeafløb ned på brændeskurets tag blevet blokeret for at se, om dette giver mindre vandbelastning af sydgavlen og dermed af kælderstuen. Til foråret skal vi vurdere, om vi stadig ønsker os et omfangsdræn af Skov- og naturstyrelsen. 

 

Der er bestilt murer til reparation af fugtmembranen ved hovedbygningens nordvest-hjørne. Han kan først udføre opgaven, når der ikke længere er risiko for frost. 

 

Tidligere ventilationshul i nordgavlen er blevet tilmuret. Gavlen er i den anledning blevet delvis kalket.

 

Der mangler stadig en slutkalkning. 

 

Brandalarmerne har tidligere givet anledning til en del fejlalarmer. Det er nu besluttet at skifte batterierne regelmæssigt med ½ års mellemrum. Dette burde løse problemerne.

 

Finn Broesby-Olsen

  

Ugevagten

Ugevagtordningen fungerer fint. Hver uge er der en person som står for kontakten med gæsterne, overdragelse af nøgle osv. Lidt opsyn med huset ligeså. Da vi er mange om opgaven er det ca. 1 uge i kvartalet den enkelte er på. Desuden mødes vi til en lille snak om erfaringer x2 årligt – med kaffebord! Vi siger ofte til hinanden, at ”det er bare en fornøjelse at være ugevagt!”

 

Birgitte Romme 

 

Brændegruppen

Brændegruppen har til fyringssæsonen 2009 - 2010 fældet ca. 60 m2 træ af yderst god brændværdi. Alt er hjemkørt, kløvet, stablet, kørt i brændeskur samt løbende fyldt i brændekælder. 60 m2 ville være nok til en dansk normalvinter men vinteren 2009 - 2010 er noget koldere en mange års gennemsnit, så vi håber træet slår til. Der er dog allerede frem skaffet en reserve på 12 m2 der dog først skal tørre lidt.

 

På brændeholdet er vi stadig 9 frivillige, men vi er dog begyndt at specialisere os efter opgavernes indhold. Brændeholdets medlemmer har i øvrigt assisteret ved en række arrangementer på Nygård.

 

Ole Andersen  

 

Havegruppen

Vi har fået 2 nye i havegruppen, så vi nu er 7, der sommeren igennem har haft fælles arbejdsdag med brændegruppen hver tirsdag formiddag. 

 

Skoven har ryddet op langs diget på parkeringspladsen og fjernet kvasbunkerne.

 

Der har været utroligt mange svirrefluer og i en periode blev haven hjemsøgt af rigtig mange forskellige sommerfugle.

 

Kirsebærtræet blev i august beskåret på skovens forlangende og anvisning.

 

Haven har været utrolig frodig i år, tusindstrålerne i staudebedet tog fuldstændig overhånd, så i eftersommeren blev de flyttet til et stort nyt bed omkring brændeskuret. I samme bed og andre bede blev der lagt ca. 50 store kejserkroneløg, både gule og røde.

 

Da der i år ikke er noget, der skal skæres ned og tyndes ud, holder havegruppen pause i vintermånederne. Dog hjælper nogen fortsat til i brændegruppen. 

 

Afslutningen på året markerede have- og brændegruppe ved i fællesskab at hente træ hjem fra skoven og sluttede af med en let frokost, hvor øvrige frivillige også blev inviteret. 

 

Annelene Christensen 

 

Arrangementsgruppen

består fortsat af 5 personer, men mange andre frivillige bidrager på forskellig vis til gennemførelse af vores arrangementer, bl.a. har vi en bagegruppe, som - boggstavelig talt - forsøder tilværelsen for deltagere i vores arrangementer.  

 

Herudover samarbejder vi med mange forskellige foreninger/aktører om arrangementer. I gruppen drøfter vi løbende modeller for dette samarbejde og forsøger os frem.

  

Dilemmaet er, at vi jo gerne vil have andre til leje sig ind og afholde arrangementer, samtidig med at vi også gerne vil samarbejde med andre om vore arrangementer.

 

Vi har forpligtet os til at gøre Nygård til et sted, hvor mange oplever stedet og nøgleværdierne natur – kultur og fordybelse. Det holder vi os for øje i vores planlægning og i vore samarbejder.

 

 • Cafékoncerterne 9. maj og 12. september var en succes, som giver os mod på at fremover at planlægge en forårs- og en efterårs cafékoncert 
 • Fugleturen 17. maj 2009 i samarbejde med Ornitologisk Forening havde et pænt antal deltagere.  
 • Sankt Hans arrangementet er vi og samarbejdspartnerne (KFUM-Spejderne – Hjortspringgruppen, E’ Svenstruplaug  og Sønderborg Orienteringsklub) enige om at gentage i årene fremover, da der igen i år var fin tilslutning.
  Vi håber, at børnebandet ”Give me Five”, Jazzorkestret ”Saxappeal” og Folkedanseres børnehold også fremover vil bidrage til et festligt arrangement
 • Med foredraget om exoplaneter 19. november forsøgte vi at præsentere naturvidenskebelig specialviden for interesserede.
 • Juleværkstedet 28. november var i år arrangeret bl.a. ved at flere fra havegruppen lærte de besøgende at lave smukke juledekorationer af materialer fra naturen. Det var velbesøgt – og også et arrangement, vi gerne vil gøre til en tradition 
 • Påskeudstillingen skal være årligt tilbagevendende.Vi har fordelen i at indgå i den samlede PR for påskeudstillingerne på Nordals. Her har vi brug for hjælp til at bemande Nygård – så alle der har lyst opfordres til at melde sig. 

 

 • Nyeste tiltag er at indbyde til gåtur i Nørreskoven – enten på egen hånd eller på en guidet tur – og slutte af på Nygård med kaffe og vafler. Første gang var 17. januar med pæn deltagelse på en blæsende vinterdag.
  NB: Anden gang bliver 27. februar – så tag en hurtig beslutning, kom af sted og få rørt benmusklerne i vores smukke skov - sæt X i kalenderen.
 • 20. april 2010 er der foredrag: Fra kultur til natur v. Christian Bo Bojesen og Henning Steen Jensen. Om skovens historie i Danmark og Nørreskoven i særdeleshed. Her forsøger vi et samarbejde med FOF. Sæt X i kalenderen. 

Asta Broesby-Olsen 

 


Alt i alt er der, som det fremgår, liv og aktivitet på Nygård – et sted som betager os alle.

På Foreningen Nygårds vegne 

 

Birgitte Romme og Asta Broesby-Olsen