Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:
Birgitte Romme BR, foreningen Nygårds kasserer og ordstyrer
Christian Fischlein, CF (medlem af FU som suppleant valgt 2015)
Dines Nordtorp DN (genvalgt af generalforsamlingen 2015, medlem af FU)
Ebbe Enøe EE (udpeget af bestyrelsen)
Hanne Risgaard HR (udpeget af bestyrelsen)
Henrik Skrydstrup (genvalgt af generalforsamlingen 2016, medlem af FU)
Inge Adriansen IA (Museum Sønderjylland, Syddansk Universitet)
Inge Matzen IM (medlem af FU som suppleant valgt 2016)
Inge Gillesberg IG (Skov- og Naturstyrelsen)
Kitty Hovgaard Jensen KHJ (Sønderborg provsti)
Asta Broesby-Olsen ABO (genvalgt af generalforsamlingen 2016, medlem af FU og formand 2010-16) – mødeindkalder og referent                         

Dagsorden

Næste møde: mandag 31. oktober 2016 kl. 16.30 – 18

1. Konstitution ifølge vedtægterne

 • Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde efter den ordinære generalforsamling med en formand. Mødet afholdes senest en måned efter generalforsamling.

Bestyrelsen består nu af følgende:
De 3 medlemmer valgt på Foreningen Nygårds generalforsamling, som udgør forretningsudvalget

-          Dines Nordtorp

-          Henrik Skrydstrup

-          Asta Broesby-Olsen

FU-suppleanter:

-          Christian Fischlein

-          Inge Matzen

Medlemmer repræsenterende institutioner med relation til natur, kultur og fordybelse:

-          Inge Adriansen

-          Kitty Hovgaard Jensen

Medlemmer udpeget af bestyrelsen:

-          Ebbe Enøe

-          Hanne Risgaard

Samt

Inge Gillesberg, fast medlem som observatør for Naturstyrelsen

Birgitte Romme, foreningens kasserer

 

2. Orientering om, hvad der er sket siden sidste bestyrelsesmøde 1.2.16:

Byggesager /forbedringer /vedligeholdelse og anskaffelse

Fyringssituationen

Nyt træfyr - Atmos dc 50 GSX -  installeret i uge 5 / 2016 

Pris 33.000,00 kr. inkl moms + arbejdsløn og evt. små fittings samt montering af vejrkompensering til 2.350,00 kr. – Foreningen Nygård har betalt alt i alt ca. 40.000 kr.

Fyret blev leveret mandag 25. januar som aftalt, men ved leveringen viste det sig, at brændkammeret i det nye fyr kun kan tage brændestykker på 50 cm. Det brænde vi har savet op er 60-70 cm. Så brændegruppen er fortsat i gang med den store opgave med at save alt brændet op, så det passer til det nye fyr.
Isolering af loft i fyrrummet er sket undervejs under udskiftningen af fyret. 

Aftalen med Naturstyrelsen er, at styrelsen bekoster opsætning af pillefyr, således at vi fortsat har alternativ mulig opvarmning.
Installation af pillefyr sker i forlængelse af installationen af brændefyret. Pillefyret installeres i det rum, hvor oliefyret nu er placeret. Rummet er ryddet og klart. Oliefyret og olietanken skal demonteres og fjernes.

Loftet skal også her isoleres og sænkes. Og elinstallationen skal udskiftes.

Renoveringen af Trier Mørks lysthus fortsætter her hen i foråret med, hvor pladsen foran og stensætningen renoveres

Pergolaen med klematissen er ved at blive fornyet.

Planlagte projekter / opgaver   

Renovering af loftsetagen

Forretningsudvalgets beslutning 11. december på grundlag af forslagene fra Martin Trier Mørk:

 • Trægulv i alle soverum, hvor det er muligt.
 • Tæppe i fællesrummet + evt. de værelser, hvor trægulv ikke er muligt. Vi ønsker et tæppe der hverken er for lyst eller for mørkt – som i farverne passer til farvesætning på dørene – brun-grå meleret.
 • Nuværende linoleum i trapperum bevares
 • Den foreslåede farvesætning med fyldninger på alle døre. Lyse karme, fodlister, vinduer etc.
 • Vægge: vi ønsker lyse ensfarvede vægge – gamle tapeter fjernes – væggene må godt have lidt struktur – farve lys – brækket hvid, svagt lys grå el.lign. – Vi ønsker ikke tapeter
 • Lamper: Sengelamper: Jacobsen AJ Mat hvid med trykknap. Der etableres nye vægudtag til sengelamperne – pt. er der løse ledninger.
  Pendel over borde: Jacobsen Plus Caravaggio Mat hvid. (FU havde drøftet de samme lamper som i bagehuset –men ifølge Martin er der her valgt en meget lille lampetype af hensyn til de små rum. De vil virke for små på første salen).
  Der ønskes i alle rum en loftslampe (flad – af hensyn til loftshøjden) til almen rum belysning.

Vi forventer selv at kunne klargøre rummene til håndværkerne – dvs. fjerne gulvtæpper, tapeter(?), lemmene i skråvæggen i det ene værelse, samt reparere vægge lofter, hvor det er nødvendigt.
Loftslem etableres i fællesrum (nuværende er meget ringe).

Inventar: når rummene er færdige, indkøbes borde, stole, spejle og knagerækker magen til dem i bagehuset.

Tidsplan og økonomi: Renoveringen af.de to skovrum havde vi først planlagt til januar 2017. Pga. af udskiftningen af fyret, er den foreløbige tidshorisont at renoveringen finder sted i januar 2018 – hvor Nygårds kalender blokeres for udlejning.

Økonomi: Nygårds egne midler = 100.000 kr.

Planen er at starte med disse to rum – og bruge dem til at motivere sponsorer til at give støtte til renovering af de øvrige rum + badeværelset.

Legeredskaber for børn af træ planlægges at skulle anbringes på den side af vejen, hvor blodbøgen står og fra blodbøgen ud mod skoven.

Vi er blevet gjort opmærksom på de strenge regler, der er for frit tilgængelige legeredskaber. Ved at anskaffe redskaber fra et anerkendt firma regner vi med at kunne overholde reglerne.

 Ny folder om Nygård under udarbejdelse med bistand of Inge Adriansen.

3. Aktiviteter på Nygård

Udlejningen – går fint. I 2017 har vi pt. 9 lejemål. Hertil kommer en ny booking fra 2 x Lars på 11 kurser ledelses- og samarbejdspsykologi i 2017.

Arrangementer

Afholdte:

Søndag 28. februar kl. 16 Folkemusikgruppen ”Himmerland”
71 deltog i denne festlige aften med folkemusik på højt niveau.

24. – 28. marts 2016: Påskeudstillling  

Fin, velbesøgt udstilling (i alt 503).
Åbningstiden var i år udvidet med 2 timer dagligt – 11-17 i stedet for 13-17.
22 personer var involveret i vagtdækning, som også omfattede overnatning 5 nætter.

Hertil kommer 7 kagebagere og ikke mindst brændegruppens arbejde med ar klargøre lokalerne og rydde på plads igen samt hjælpen til ophængningen.

Kommende:
Tirsdag 19. april 2016 kl. 19: Introduktion til operaen Don Juan, som opføres af Den Ny Opera i Esbjerg sidst i august ved Lars Ole Mathiasen og Jakob Næslund, hvortil foreningen vil arrangere fælles kørsel.

Torsdag 28. april 2015 kl. 20 folkBALTICA-koncert: Nye horisonter

Søndag 29. maj 2016 kl. 6 Fugletur

Torsdag 23. juni 2016 Sankthansfest Charlotte Engelbrecht er årets taler.

Søndag 18. september 2016 kl. 13 – 15 Leo Vindahl Ole har aftale på plads – er i kalenderen

Lørdag 12. november 2016 kl. 15 – 17 Fællessangs-arrangement med Helle Damkjær

Herudover arbejder vi med planer om en temadag/temadage lørdag/søndag 8. -9- oktober : Tema økologi lokalt

 

Arbejdet i arbejdsgrupperne:  De faste arbejdsgrupper er:

-          Brændegruppen

-          Havegruppen

-          Driftsgruppen

-          Ugevagtsgruppen

-          Arrangementsgruppen

-          Bagegruppen

-          Ad hoc – gruppen

-          Bookinggruppen

Aktiviteter /tiltag for de frivillige

Tur til Korsbæk 18. marts 2016 for de frivillige + ægtefæller
I finansieringen af turen indgik hædersgaven på 9000 kr. til Nygård fra H.V.Clausen og Johan Ottosens Legat til danskhedens fremme i Sønderjylland

Se i øvrigt vedhæftede beretning, som er sendt til Korsbæks ledelse


I 2017 planlægger vi en bustur til Nordtyskland for frivillige + ægtefæller.

Frivilliglejemål: Siden april 2011 har det været muligt for Nygård frivillige at leje Nygård på favorable vilkår på ikke-udlejede dage inden for de kommende 14 dage, fra 2016 inden for den løbende måned.  Der har i alt været 28 lejemål af denne type.

Herudover har de aktive frivillige mulighed for at låne foreningens højskolesangbøger o.a. efter aftale med FU.

 4. Økonomi ved Birgitte Romme

Til orientering for bestyrelsen et overblik over økonomien siden Nygårds start - bilag

På generalforsamlingen i år blev en forhøjelse af lejepriserne pr. 1.1 2017 foreslået af FU godkendt
- 1200 kr. for dagsleje og 600 kr. for halvdagsleje, mod nu 1000 kr. og 500 kr.
- 250 kr. for en overnatning mod nu 200 kr.
Kontingentet er uændret 200 kr. for en familie/husstand/forening og 150 kr. for en enkeltperson.

 5. Bestyrelsens input til Nygårds fremtidige aktiviteter og drift.

6. Evt.

 

 

 

.Søg