Dagsorden til FU-mødet 23. august 2023

Deltagere
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Arne H. Blom, medlem af FU (AHB)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – mødeleder og referent
Birgitte Romme - bookingansvarlig, tilforordnet FU (BR)

Anne-Marie Jensen (AMJ) – kasserer (AMJ) - afbud

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Gudrun Løkke (GL)

Måske deltagelse af Helle Bojsen, Inger Enemark og Åse Ditlefsen Ferrão.

Møder mv. i 2022-23


FU-mødedatoer efteråret 2023: Alle onsdage kl. 9: 20.9. + 18.10. + 29.11
(ok kalender) Onsdag 28. juni kl. 15.30: Ugevagtmøde

Påskeudstilingsgruppen 12. september 2023 kl. 9 – 11 (ok kalender)

Ekstraordinær generalforsamling onsdag 5. oktober 2023 kl. 19 (ok kalender)

Næste bestyrelsesmøde mandag 30. oktober 2023 kl. 15 – 17 (ok kalender)

Kursus ”Klar dig selv i 3 døgn” tirsdag 14. november 2023 kl. 10 – 12 (ok kalender)


Arrangementsprogram 2023

  • Søndag 17. september 2023: Højskoledag (ok i kalender)
  • Søndag 26. november 2023: Juletur i Nørreskoven – samarbejde med Naturskolen (ok i kalender)

 Siden sidst :   

Påskeudstilling 2024

Vi har alligevel påskeudstilling i 2024, idet det er lykkedes for Birgitte at få en aftale med lejeren i ugen op til påske, at vi kan komme ind i salene fra tirsdag eftermiddag.
Tage Wolff har aftale med følgende 3 kunstnere: Ole PripDan Thuesen - til væggene og keramiker Jytte Lysgaard til gulvet.  
Skærtorsdag besøg af Rønshoved Højskole
– som er aftalt, får vi også styr på.
Så det bliver en travl påske på Nygård.

Dagsorden:

Velkommen til og præsentation af og for vores nye frivillige.


1. Vedtægtsændringsforslaget færdigbehandles

Arne og Oles forslag blev gennemgået på sidste møde. Alle ændringer blev grundig drøftet og der var en del forslag til ændret formulering mv. Annelene havde nogle konkrete forslag, som hun har indarbejder i vedtægtsforslaget. Dette reviderede forslag har Arne og Asta gennemset og fremlægges hermed til FU til vedtagelse, således at det er klar til udsendelse til medlemmerne til vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling 5. oktober 2023, således at revision af indeværende års regnskab sker efter de nye vedtægter og i øvrigt træder i kraft ved den ordinære i generalforsamling 2024.

Indkaldes med 4 ugers varsel – dvs. senest 6. september.
Eneste punkt: Forslaget til vedtægtsændringer.

2. Kastanjetræet ved Nygård (Gudrun)

På sidste FU-møde er FU blevet orienteret om, at kastanjetræet på vores grund ikke har det godt.

Siden da har jeg været i kontakt med Inge Gillesberg og Per Lorenzen, som er skovfoged i Sønderjylland.

Per har set på træet og konklusionen er at træet ikke har det godt og skal fældes.

Det primære problem er en gammel barkskade, hvorfra svampe og råd har indfundet sig. Minérmøl er også til stede, men det er mere sekundært.

Træet skal fældes, men behovet er ikke akut, og kan sagtens vente til det er afløvet,

Per har tilbudt at få en af hans erfarne folk til at vælte træet. Kastanjen kan nemt skoves forbi valnøddetræet.

Jeg forslår at vi siger ja til Pers tilbud, om at bruge en af hans erfarne folk til at vælte træet, pga. sikkerheden.

Træet er meget højt, og det ville være fatalt hvis en af vores frivillige kommer til skade ved fældningen.

Tidspunktet skal koordineres med brændegruppen, da den videre ophugning skal varetages af brændegruppen.

Jeg tænker det vil være sidst i oktober eller i starten af november, når træet er afløvet.

 

3.Bygningssyn 2023 (Asta)

Fra Hans Jørgen Ellemand, Naturstyrelsen:

Det er tid til bygningssyn, som sidst er afholdt i 2021. Søren Skærlund Bendixen fra Naturstyrelsens bygningscenter og jeg kommer rundt og syner husene ind- og udvendigt, for at se hvad der bør repareres og forbedres.

Nygård: 20. september 2023 kl. 11.25

Det er samme dag som næste FU-møde, så det vil være i forlængelse heraf.
Vi skal have kigget efter forinden, hvad vi mener bør repareres af Naturstyrelsen.

4.Økonomi (Anne-Marie)
Renovering af trappegangen er udskudt til 2025.

Hvis økonomien er til det, får vi primært malet vægge i spisestuen, sekundært i salen i januar 2024.

Januar er booket til renovering i januar – dog er der et par bookinger.
Asta foreslår, at vi får tilbud og bestiller maler til at male væggene i spisestue og sal i januar 2024. Dette er vigtigt i forbindelse med påskeudstillingen, idet væggene er meget skjoldede og set ses meget, når der fokuseres på væggene.

Fast punkt: Lejeindtægter / forbrug til el og brændsel. Vi følger udviklingen nøje, så vi i tide kan tage højde for prisstigningerne og vores økonomi og vurdere forhøjelse af lejepriserne.

Vi har aftalt, at der holdes øje med prisen på træpiller så vi måske igen kan købe piller på et gunstigt tidspunkt og få dem opmagasineret hos Bygma.

FU har vedtaget, at vi fremover kun booker et år frem, dvs. indeværende år + et år – vi har dog pt. 4 bookinger i 2025.


4.
Kurset ”Klar dig selv i 3 døgn” afholdes tirsdag 14. november kl. 10 – 12
Besked fra Beredskabsstyrelsen:

Du kan planlægge efter, at vi kommer forbi jer med Beredskabsforbundets kursus 'Kriseparat Basis - klar dig selv i 3 døgn' https://beredskab.dk/borgerberedskabet/gratis-kursus-klar-dig-selv-i-3-doegn/
Tirsdag den 14-11-2023 kl. 10:00-12:00
Skulle du erfare, at I vil blive mindre end 10, bedes du kontakte os og aftale en ny dato.
Skulle I forvente flere end 30, må du gerne give besked en uges tid i forvejen, så vi får nok materialer med til jer.
Du er velkommen til at benytte vedhæftede invitation til print.(Bemærk: Billederne må IKKE anvendes i anden sammenhæng, da du ikke har rettigheder til dem) 

Når vi nærmer os datoen, modtager du en bekræftelse, hvor det fremgår, hvem der er underviser.Du vil herefter blive kontaktet af underviseren for at aftale de sidste detaljer. 

Opstår der spørgsmål undervejs, er du meget velkommen til at ringe eller skrive. Vi glæder os til at besøge jer.

5. Frivilligaften januar 2024.  (Asta)
FU står for dette arrangement.
Dato: fredag 19. januar kl. 18 – 21.30
Årets tema? Hvem vil være tovholder?

6. Speciel forespørgel om booking nytår 2023/24 (Birgitte)
Vi har reglen ingen dyr på Nygård.
En mand har henvendt sig.
Han har en hund som har det meget dårligt med nytårsskyderi.Han ville gerne booke 2 overnatninger i BAGEHUSET over nytår. Han vil kun bruge 1 værelse + gang og toilet + bad.

Han vil gerne betale fuld pris, som er 1500 kr pr døgn + rengøring, som jeg har sagt vil koste 750 kr.

Han skal evt medbringe eget sengetøj + linned.

Evt kan jeg selv tage mig af grundig rengøring, støvsugning og udluftning.

Kan vi imødekomme hans ønske?

 

6. Det videre arbejde om Nygårds fremtid/ generationsskifte / ændring af arbejdsopgaver

OBS: Det er vigtigt for Nygård og for de frivillige, at der holdes liv i de aktiviteter, hvor vi mødes. Det er ikke godt for hverken Nygård eller de frivillige, hvis det praktiske arbejde bliver til enkeltpersoners arbejde på tidspunkter spredt over ugen.

Asta har en aftale med Henriette Pilegaard 24. august om evt. at overtage arbejdet med hjemmesiden.

Mht. arrangementer har vi pt. følgende arbejdsgrupper:

Aktivitetsudvalget bestående af Ole, Ken, John, Anne Marie, Tamira Mariann og Asta

Påskeudstillingsgruppen bestående af Tage, Birthe, Morten, Christian, John, Inge og AstaFUs opgaver:

  • Frivilligaftenen i januar måned varetages fremover af FU
    Arne foreslog, at man droppede julefrokosten fremover, da den ofte er for tidspresset for mange af deltagerne.
  • Udflugt for frivillige og medlemmer hvert andet år – dvs. næste gang i 2025

 

5. Evt.

 

 

Huske- og opsamlingsliste samt projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer

 

Renovering af trappegangen mv.  FU har besluttet at udsætte renoveringen til januar 2025 på baggrund af usikkerheden omkring vores fremtidige økonomi. CF har tidligere indhentet tilbud på linoleumsbelægning samt messingkanter hos Als Gulvservice.

Tilbuddet lyder på 68.900 kr. ekskl. moms = 86.125 kr. Vi skal selv reparere evt. skader i gulvet under den nuværende belægning. Så renoveringen vil beløbe sig til min. 90.000 kr.

NB: Vi har aftalt at søge Mads Clausen-fonden om tilskud.
Før vi søger skal vi have prisen bekræftet eller et ny tilbud.

Bookinger i kalenderen: Det vil være fint, hvis Birgitte kan lægge bookinger direkte ind i kalenderen.

Birgitte og Asta aftalte at sætte sig sammen først i det nye år, når den nye hjemmeside er kørt ind.

 

Stormhasper: Der er tre vinduer i stueetagen, der mangler stormhasper (bl.a. det hvor vinduet ikke var haspet). Finn sørger for montering.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Nyt armatur til badekarret i stueetagen?