Dagsorden til møde i forretningsudvalget 25. oktober