Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:
Dines Nordtorp, medlem af FU (DN)
Peter Grønlykke, medlem af FU (PG) - afbud
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent

Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR) - afbud

Referat:

Til siden sidst:  

Informationstavlen  er sat op. Vi har ikke været opmærksomme på, at Naturstyrelsen (Martin Reimers) skulle have haft tavlen til gennemsyn før den blev trykt og sat op. Tavlen er indsat som foto på hjemmesiden - se her  http://nygaard-als.dk/nygaard/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=15:nygard&Itemid=99

 

1     Opfølgning på generalforsamling 2011
Velkommen til Dines Nordtorp som nyt FU-medlem og bestyrelsesmedlem

-       Belysning ved parkeringspladsen – DN har konstrueret en lampe med batteri og led-pærer, der tænder, når man passerer den og slukker et stykke tid efter. Lampen har været opsat til afprøvning ved parkeringspladsen.
DN opsætter 3-4 af lamper i rør, der rager ca. 20 cm op. Lamperne monteres således, at de kan fjernes i sommerperioden, hvor der ikke er behov for dem.

-       Støjdæmpning i salen – der findes lyddæmpende skærme beregnet til skoler og daginstitutioner – er det sådan en eller to vi skal anskaffe?
(se f.eks.: http://www.dica.dk/default.aspx?load=main&data=productinfo&key=172510
og se endvidere vedhæftede fil.)

DN, der har erfaring fra sit arbejdsliv med kontorlandskaber, undersøger mulighederne for selv at lave nogle skærme, som er let at flytte rundt med og som ikke fylder så meget, når de skal opbevares (i biblioteket).

2     Tilrettelæggelse af arbejdslørdagen for aktive medlemmer 16. april 2011 kl. 9.00 - 14.00

Kl.   9.00 - 10.00 Fælles morgenmad, hvorunder arbejdsopgaverne fordeles

kl. 10.00 - 12.30 Arbejde

kl. 12.30 - 13.30 Fælles spisning

Herefter oprydning.

 

ABO kontakter Inge og Martha mht. morgenmad og frokost/middagsmad.

ABO udsender invitation til frivillige og medlemmer med oversigt over opgaverne.

 

OA: Arbejdsopgaver til arbejdsdagen 16.april i brændeholdets regi.             

Prioriteret liste

1.                          Planering af grund til brændeskjul samt nedgravning af cementfødder.

2.                          Såfremt træet ”Himmelstormeren” er fældet, må der blive noget oprydning.

3.                          Reparation af bord i pagode

4.                          Opsætning af stenmur

5.                          Maling med træbeskyttelse

6.                          Brændekløvning og stabling

7.                          Hjemkørsel af træ fra statsskoven

Der er, som man kan se, arbejde til adskillige arbejdsdage.

BR: I tilfælde af dårligt vejr d. 16.4., så folk vil arbejde inde i stedet for ude, har Inge og jeg aftalt disse opgaver i huset:

-       Støvsugning og rengøring af stole, ligeså paneler i stueetagen

-       Biblioteket, rengøring af billeder, paneler

-       Spisekammer øverste hylder rengøres

-       Kælder: fjerne spindelvæv, støv m.m

Havegruppen:

Lugning i bede

Resten af tørre staudetoppe fjernes (bag pergola)

Lavendlerne klippes ned

Den store taks klippes tilbage

Muldvarpeskuddene fjernes/udjævnes

Nedfaldne grene på græsplænen fjernes

De af dådyrene knækkede gyvelbuske ved birketræ fjernes

Hawaibuske og blåskæg flyttes

Huller i det store staudebed fyldes med overskydende jord fra terrassen

Brombær og brændenælder graves op

FU besluttede at 1. prioritet på arbejdsdagen er:
A. Planering af grund til brændeskjul samt nedgravning af cementfødder.
B. Oprydning efter fældning af træet ”Skyrækkeren”, som forventes fældet denne lørdag (Jønne og Egon)

Herudover er det op til tovholderne at fordele og prioritere opgaverne.

DN vil gerne tage sig af at reparere bordet i pagoden (aftales med FBO)             

 

3      Regnskab 2011 – vedhæftet som bilag
BR: Hermed opdateret regnskab. Vi mangler betaling på 3 lejemål, beløb 13.500 ( 2xDong + Sdb kommune)

Forslag: kan vi sætte beløbet for dækning af udgifter op ved vask til 20 kr. pr vask? (pt. 15. kr. pr. vask). Man kan sige, at der er ofte ekstra kørsel pga vask af sengelinned. Vi får 100 kr. ind pr lånt sæt, så der er stadig god økonomi i det.

FU vedtog, at vi fremover dækker udgifter ved vask med 20 kr. pr. maskinfuld.
         

4      Velkomst- mappe til lejere
med de nødvendige oplysninger svarende til dem, der ligger i sommerhuse – måske flere mapper: én om modtagelse og aflevering af huset – og en med oplysning om stedets historie samt brochurer.

ABO vil arbejde videre med denne opgave.

5      Ansøgning til A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
Finansieringplan skal vedlægges ansøgningen: Egenfinansiering besluttet på generalforsamlingen 50.000 kr.

Hertil kommer værdien af eget arbejde. Her er kommet følgende bud:
- OA og BR:
Ole og jeg har lige lavet en hurtig udregning:
Maling af de 6 rum + gang i bagehuset
Hvert rum skal males 2-3 gange, pr rum ca 10 t = 70 t
Nedtagning af tagsten: 6 mand ½ dag=  24 t i alt 94 t.  Så vi kunne evt. skrive 100 t

Jeg tror det bliver for meget at tage vinduesmaling med også, det er mere krævende, og der bliver mange vinduer med sprosser. Dem kan vi vist også købe malede, så det gør vi vel nok.

- FBO: Hvis man tager de forskellige håndværkeropgaver enkeltvis, er det for mig at se kun snedker/tømrer-arbejdet og malerarbejdet, vi med fornuft kan blande os i. Indvendig 'aptering' (montering af lister o.l.) tager vel 100 arbejdstimer. Isolering af loft 20 timer. Indvendigt male-arbejde tager måske 50 timer, udvendig kalkning med jernvitriol-kalk (gul) tager 20 timer.

Måske kan vi også selv lægge loftsbrædderne, hvilket vel tager ca. 20 timer.

Hvis vi så til 'diverse' sætter 40 timer, bliver et meget groft skøn, at vi kunne bidrage med 250 timer frivilligt arbejde.

ABO indsender ansøgning i løbet af den næste uge.

6      Evt.

-       Opgaver der er undervejs:

Brandsikkerhed: Skilte hænges op og brandinstruks sættes op på alle 3 etager. FBO og ABO har opgaven

Havebænk – er bestilt hos Naturværkstedet

Bålsted og flytbart bålkøkken – afventer pt. initiativtagerne – evt. først næste år - sende link til Dines

Oplukkeligt vindue i kælderen – FBO har opgaven

Isolering af skunke i loftsetagen – Leif Melchior har lovet at bistå (udføres inden næste fyringssæson starter)

-       Opgaver der venter pt.:

Genetablering af terrassen

Renovering af pagoden

Søg