Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:
Dines Nordtorp, medlem af FU (DN)
Peter Grønlykke, medlem af FU (PG) – indtil 9.45
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR)
Annelene Christensen (AC)
Ole Andersen (OA)

Referat:

Til siden sidst:

Genfremsending af ansøgning om tilskud til LAG om ”Strøm til Nygård” (j.nr. 2011-080)
Dines indkalder Ole og Finn til et møde om energi på Nygård.

 

Det nye brændeskur er nu færdigt – der er lagt nøddesten i bunden. Der lægges også nøddesten på gangen langs huset ved brændeskuret.

Ny havebænk: kanten er ormstukken, men bænken, også kanten, skulle kunne holde, såfremt vi behandler den med olie hvert år.

1.    Genetablering af terrasse (Annelene og Ole deltog i dette punkt)
Niveau for terrassen som bunden af nederste trin ud mod haven, hvis det er muligt i forhold til soklen.

Vi vælger nye grå fliser – kvadratiske 50 x 50 og blander med de gamle.

AC laver aftale med Egon om udgravning. BR og OA bestiller fliser m.m.

OA byder ind til et fliselæggerhold.

Enighed om at der skal være en bøgehæk i hjørnet af terrassen op mod skoven.

Bevoksningen i indhakket op mod trappen bevares. Der laves en kant af natursten ind mod terrassen.

Møllestenen neden for trappen kan evt. bruge i forbindelse med etablering af trædesten fra huset ud til pagoden sammen med andre natursten.

Det blev besluttet at etablere en ”miniterrasse” foran huset ud til græskanten med samme slags sten som nu.

Efter mødet aftalte ABO med Klaus Witte, at trappevæggen, som er afskallet, repareres først på foråret (pris 1000 kr./eller 3.000 kr?? inkl. materialer).
Denne reparation vil vi skulle foretage med nogle års mellemrum, da trappens konstruktion forårsager, at der kommer vand ind i væggen, hvilket igen forårsager frostsprængninger.

 1. Økonomi og regnskab 2011 – ved Birgitte (bilag udsendt af Birgitte)
  Økonomien ser ok ud.
  Vi kan finansiere etableringen af terrassen, samt evt. nye brandalarmer og vindue i biblioteket.
  Herudover vil vi også næste år kunne afsætte 50.000 kr. til bagehuset og 20.000 kr. til renoveringspuljen – således at puljerne næste år vil være fordoblet – altså i alt hensat 140.000 kr.
   

3.     Videoer fra DR om Nygård (Trier Mørk):
I flg. DR eksisterer der 3-4 udsendelser fra 1972 – pris afventes. Vi siger ja til at købe dem, hvis prisen holder sig til under 2000 kr.
 

4.     Henvendelse vedrørende skovridder Angelos gravsten
Vi siger nej tak til stenen, fordi det vil opleves som om der er et gravsted på Nygård.
 

 1. Brandalarmer
  Vi fortsætter med batteri-modellen indtil FBO siger fra.

   
 2. Arbejdslørdag 20. august kl. 8.30 morgenkaffe – arbejde 9-12 – derefter frokost – slut kl. 13.

  Tovholder BR og OA.
  Arbejdsopgaver: Der vil være opgaver både ude og inde – oppe og nede.
  ABO melder ud til Nygårds medlemmer i dag – tilmelding til BR 
  Afbud fra AC, FBO og ABO
   
 3. Kommende møder 7. september, 5. oktober, 9. november og 7. december
 4. Følgende datoer er fastlagt:
  3. oktober:                 Bestyrelsesmøde kl. 16.30 – 18.30
  10. oktober:               Arbejdseftermiddag 15-20 mandage
 5. Punkter til næste møde:

Evaluering af juni-juli og august mht. varme/fyring / elforbrug.

Fastlægelse af arbejdsdage i foråret
 

Opgaver der er undervejs:

Isolering af skunke i loftsetagen: Understrygningen af taget (Klaus Witte) er næsten færdig. Leif Melchior har påtaget sig at udføre selve isoleringen, inden næste fyringssæson starter.

Folder til hvervning af frivillige er sluppet op – ny udgave følger – ABO har opgaven

Rund bænk omkring træ i haven – ny bænk i stedet for den nuværende, som er gået i stykker er aftalt udført af Naturværkstedet til opsættelse sidst på foråret 2012

Bålsted og flytbart bålkøkken – afventer pt. initiativtagerne – evt. først næste år

Opgaver der venter pt.:

Renovering af pagoden

Akustikregulering i stuen

Etablering af vindue i biblioteket, hvor der nu er et blændet vinduslysning (anslået udgift til murer 10.000 kr.)

Søg