Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:
Dines Nordtorp, medlem af FU (DN) - afbud
Peter Grønlykke, medlem af FU (PG)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR)

Ole Andersen (OA), Finn Broesby-Olsen (FBO) deltog i behandlingen af punkt 1

DN meddelte kort inden mødet, at han trækker sig fra FU af forskellige årsager. ABO tager en drøftelse med DN for at få ham til at genoverveje sin udtræden.

Referat:

Siden sidst:

DVDer fra DR om Nygård (Trier Mørk):
Vi har nu via Ole & Birgittes gode forbindelse fået kopi af udsendelsen fra Nygård med Troels Trier Mørk fra 1972 – uden omkostninger (!!). Må anvendes inden for foreningens, dvs. vi kan vise dem til medlemsmøder.
Vi har fået 3 kopier af tv-udsendelsen som varer ½ time og bl.a. handler om jagt og juletraditioner.
Vil kunne lånes af medlemmer.

Henvendelse fra Laura Boelskilde vedrørende: Byggeriets ildsjæle
I september måned lanceres en Realdania hjemmeside for Byggeriets Ildsjæle og i den forbindelse vil jeg spørge, om Foreningen Nygård Als kunne være interesseret i at oprette en profil på hjemmesidens projektbørs? Projektbørsen – er en virtuel opslagstavle, hvor frivillige ildsjæle kan hjælpe hinanden - udveksle viden og erfaringer og hvor organisationer fx. kommuner, museer m.m. kan se hvilke ressourcer, der er til rådighed i lokalmiljøet
 

 1. Strøm og alternativ energi til Nygård (ved Energiudvalget)

Varme og energi på Nygård

Anledningen til at temaet er taget op, er LAGs opfordring til at genindsende ansøgning på strømforsyningen til Nygård med fokus på nedsættelse af energiforbrug samt anvendelse af alternativ energi med henvisning til ProjectZero.

DN har truffet aftale med ProjectZero, som bl.a. ønsker vores vision for varme- og energiforsyningen til Nygård.

FU har tidligere (inden igangsættelse af renovering af brændeskuret) - på baggrund af OAs grundige undersøgelser - truffet beslutning om træfyring som primær varmeforsyning til Nygård.

Renovering af bagehuset kræver beslutning om varmeforsyning hertil. Derfor er en fornyet overvejelse af varme- og energiforsyningen relevant – ikke bare i relation til en ny ansøgning til LAG, men for Nygård i det hele taget - hvad vil vi.

OA gennemgik sin oversigt, og de forskellige løsninger blev grundigt gennemdrøftet og vurderet.

Den nuværende varmekilde på Nygård nu er et 60 kw træfyr.
Årligt træforbrug ca. 60 m2. Årlige udgifter til træ har været mellem 5000 og 10.000 kr. (gennemsnit over 4 fyringssæsoner) den lave pris er opnået ved et stort antal frivillige arbejdstimer og gratis træ i skoven.  Skal vi købe årsforbruget i træ vil det beløbe sig til 30.000 kr.
Fordele:           Uden sammenligning den billigste løsning
Ulemper:         Rigtig mange timers timer frivilligt arbejde.       
Afhængighed af at skoven stiller en mand til daglig fyring op til 3 gange daglig.

Alternative løsninger til hovedhuset:
Jordvarme:      Her har vi fået et tilbud i 2009 fra Broager VVS på 255.000 kr.
Prisen baseret på at vi fyrer delvis med fastbrændsel. Driftsudgifter til el ca. 45.000 kr.

Luft/Vand varmepumpe:         Tilbud i 2009 fra Broager VVS på 241.000 kr. Driftsudgifter som til jordvarme.

Forslagene om jordvarme og luft/vand-varmepumpe er baseret at give en grundtemperatur, som skal suppleres med træfyret i spidsbelastningsperioder.

Træpillefyr:      Intet tilbud men et nyt træpillefyr koster fra ca. 25.000 til 60.000 kr. Udgifter til træpiller følger olieprisen.  Træpilleudgift ½ oliepris i øjeblikket ca. 35.000 kr.

Her skal man ikke fyre hver dag. Der findes træpillefyr, som kan tage både træpiller og træ.

Solceller:          Kan vi finde plads og tilladelse til opstilling af cellerne

Muligheder for opvarmning af bagehuset:

 1. Varme fra hovedhusets varmekilde.
 2. Luft/vand varmepumpe i bagehuset. (evt. kombineret med solceller)
 3. Elradiatorer (evt. kombineret med solceller) 

Vi drøftede, hvorvidt opvarmningen af bagehuset skal være uafhængig af hovedhuset.

Lang drøftelse af, hvorvidt det er foreneligt med Nygårds bygninger og natur at opsætte solceller. 

FU nåede frem til følgende konklusioner:

For hovedhuset satser FU fortsat på træfyring.
Alternativt til selv at skove, kan vi købe alt træ eller evt. kun halvdelen.

Såfremt træfyret - af forskellige årsager – på et tidspunkt skal skiftes ud, er løsningen at anskaffe et træpillefyr (evt. et kombinationsfyr – træ + træpiller).

FU prioriterer herudover at satse på solceller, såfremt der kan findes en mulighed for at anbringe dem på en rimelig og godkendt måde.
Solenergien vil kunne bruges både til elforsyning af hovedhus som bagehus.


Til bagehuset prioriterer FU solceller kombineret med en luft/vand varmepumpe.


Energiudvalgets møde med ProjectZero 21. september 2011 kl. 8.30 på Nygård.
Peter Rathje fra Project Zero har foreslået følgende agenda: 

 • Kort rundtur i bygningskomplekset
 • Aktuel status for renovering af Nygaard
 • Bestyrelsens visioner for en færdiggørelse og egen VE-forsyning
 • Den relaterede økonomi, fundraising og fundraising-argumenter
 • ZERObolig´s evt. rolle
 • Actions 

ABO deltager i mødet og fremlægger FUs visioner. 

Relationen til skoven i forbindelse med energiforsyningen:
Dette punkt blev ikke behandlet, da Karsten Romme ikke kunne deltage i dette møde. KR deltager i mødet med ProjectZero. 

 1. Evaluering af juni-juli og august mht. varme/fyring / elforbrug.

FU besluttede på baggrund af dels FBOs analyse over forbruget dels tilbagemeldingerne fra ugevagterne fremover ikke at fyre i juni – juli og august måneder.
Vigtigt at alle gæster i disse måneder får kendskab til muligheden for at tænde op i kaminen og i pejsen.
Der opsættes en tørresnor i brændeskuret.

Herudover vil det være hensigtsmæssigt, at der kun fyres én gang dagligt, når der ikke er gæster på Nygård.

 1. Økonomi og regnskab 2011 (BR) – økonomien ser stadigvæk fornuftig ud.
   
 2. Forespørgsel vedrørende lejemål for frivillige (ABO)

Kræver et frivilliglejemål, at man selv er til stede? eller må man – undtagelsesvis forære - et frivilliglejemål til f.eks. en kræftsyg i ens familie, som man synes har brug for det?

FU vil vurdere særlige ønsker i forbindelse med frivilliglejemål fra gang til gang.

 1. Planlægning af bestyrelsesmøde 3. oktober 2011 kl. 16.30 – 18.30 (ABO)

ABO indkalder stof til nyhedsbrev som udsendes til alle samt til bestyrelsen som bilag til dagsordenen til mødet.

ABO indkalder punkter til mødet

Valg af havemøbler til terrassen

Fra Annelene: Måske ville det være en god idé, at der bliver taget stilling til hvilke terrassemøbler, vi skal have, inden terrassen lægges.
Forleden faldt jeg over en brochure fra byggeforretningen og lægger den på Nygård i morgen (6.9.) til inspiration på FU-mødet.

FU udsatte stillingtagen til hvilke terrassemøbler vi skal have til et senere FU-møde.

BR påtog sig at vurdere om størrelsen på de foreslåede møbler vil få indflydelse på terrassens mål. BR er nået frem til, at der  er god plads til de borde, FU skulle overveje. De kan stå både den ene vej og den anden vej. Der kan nemt være 2 sæt.

 1. Punkter til næste møde:
  Valg af møbler til terrassen

   
 2. Fastlæggelse af arbejdsdage mv. i efteråret/foråret

I stedet for det aflyste arbejdslørdag her i august og den planlagte arbejdseftermiddag 10. oktober, besluttede FU at fastlægge en arbejdsmandag 14. november kl. 15 – 20, hvor vi slutter af med at se tv-udsendelsen med Trier Mørk.

FU-møder: 11. januar, 8. februar, 11. april, 9. maj og 13. juni (alle onsdage kl. 9)

Bestyrelsesmøde: mandag 27. februar kl. 16.30

Generalforsamling: mandag 26. marts kl. 19

Arbejdslørdag 8.30-13: lørdag 31. marts

Arbejdseftermiddag mandag 15-20: mandag 14. maj

Kommende FU- møder i 2011: 5. oktober, 9. november og 7. december

Følgende datoer er allerede fastlagt:
3. oktober 2011:               Bestyrelsesmøde kl. 16.30 – 18.30

27. januar 2012:               Skotsk aften for foreningens medlemmer

Opgaver der er undervejs:

Folder til hvervning af frivillige er sluppet op – ny udgave følger – ABO har opgaven

Rund bænk omkring træ i haven – ny bænk i stedet for den nuværende, som er gået i stykker er aftalt udført af Naturværkstedet til opsættelse sidst på foråret 2012

Bålsted og flytbart bålkøkken – afventer pt. initiativtagerne – evt. først næste år 

Opgaver der venter pt.:

Renovering af pagoden

Etablering af vindue i biblioteket, hvor der nu er et blændet vinduslysning (anslået udgift til murer 10.000 kr.)


 

Søg