Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:
Dines Nordtorp, medlem af FU (DN)
Peter Grønlykke, medlem af FU (PG)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR)

Glenn Bernecker, El-hjørnet i Centrum a/s deltog i punkt 1 og 2

Referat:

Til siden sidst:  
Kommende møder:
FU-møder: 8. februar, 11. april, 9. maj og 13. juni (alle onsdage kl. 9)
Bestyrelsesmøde: mandag 27. februar kl. 16.30 – flyttes til enten 20. februar eller 5. marts
Generalforsamling: mandag 26. marts kl. 19
Arbejdslørdag        31. marts 8.30-13 (se dvd med tv-udsendelse med Trier-Mørk)
Arbejdseftermiddag mandag 14. maj 15-20

Samt 27. januar 2012: Irsk/Skotsk aften for foreningens medlemmer

1.    Vi starter på parkeringspladsen med at se på forslaget til belysning ved parkeringspladsen til brug i vinterhalvåret.

Vi besluttede at anskaffe i alt 4 pullerter og 1 parklampe fordelt med 2 pullerter på parkeringspladsen, parklampen i området ved skraldespandene og 2 pullerter langs stengærdet op mod Nygård.
Placeringen af lamperne blev aftalt med GB på stedet.

Fra GB modtaget pr. mail efter mødet:
Revideret tilbud på det udv. lys.

Vi aftalte følgende:
4 stk. Pullerter med LED lyskilde                  akr. 2.350,00 kr.     9.400,00
1 stk. Parklampe 3 meter med LED                                    kr.       4.300,00
1 stk. Timer f.eks. 2 timer                                                  kr.         1.250,00
Mont. og gravearbejde, 4.700/60mx95m                            kr.        7.500,00
I alt                                                                                  kr.          22.450,00
Moms 25 %                                                                      kr.            5.612,50
I alt incl. moms                                                          kr.              28.062,50

Lamper er sat i ordre og jeg regner med, vi påbegynder i næste uge.

 1. Belysning Nygård                                            
  Vi har fået en ny kontaktperson til SydEnergi-belysning Michael Sønnichsen, som har sendt et revideret prisforslag til udskiftning til LED – forslaget vedhæftes.
  1. prisforslag var på 15.645 kr. inkl. moms – dette er på 14.113 kr. inkl. moms – og hertil kommer at der kan gives yderligere 5 % rabat, hvis der ikke skal finansieres, i en kontant handel – dvs. 13.407,65 kr. inkl. moms

Vi mener, at beregningsgrundlaget for tilbuddet fra SydEnergi er fejlbehæftet, idet der er regnet med for stort nuværende forbrug til lamper end der reelt kan være tale om, når vi ser på det samlede forbrugsmønster.

Vi ønsker ikke at gøre brug af SydEnergis tilbud, men besluttede at foretage en gradvis udskiftning til LED-pærer, bl.a. vente med udskiftning af nuværende sparepærer.
Vi  besluttede følgende udskiftning nu:
I gangen i kælderen
I forrummet i kælderen
I køkkenet
I salen for så vidt angår de nuværende halogenspot.

Efterfølgende har vi fået følgende tilbud på denne udskiftning fra Glenn Bernecker:
Vedr. LED lyskilder:
Køkken           2 stk. sparepære overbord     a kr.      39,00 kr.       78,00
Køkken           2 stk. LED overkøkkenvask   a kr.    106,00  kr.      212,00
Sal                  9 stk. LED GU10 m/dæmp     a kr.    210,00  kr.   1.890,00
Kældergang    8 stk. LED GU10 u/dæmp      a kr.    145,00  kr.   1.160,00
Kælder / cafe  6 stk. sparepære                   a kr.      39,00 kr.      234,00
I alt                                                                                  kr.  3.574,00
Moms 25 %                                                                      kr.     893,50
I alt incl. moms                                                                 kr.   4.467,50

GB vil sørge for udskiftning og garanterer ombytning af evt. fejlbehæftede LED-pærer inden for de første 2 år.

 1. Henvendelse fra Dorthe Johansen, kasserer i bestyrelsen for Svenstrup Friskole:
  Er det muligt for friskolen at leje sig ind på Nygård i efteråret/næste skoleår?

  Skolen er i den situation, at man forudser, at lokalerne i skolen i Svenstrup ikke er klar til 1. august, hvor man forventer at 52 børn starter i skolen. Handlen med kommunen er ikke klar, og bankerne er ikke rigtig imødekommende pt. Man leder derfor efter alternative muligheder at starte i, bl.a. Svenstrup forsamlingshus, indtil skolen er klar.

  Jeg har gjort opmærksom på, at Nygård jo er forhåndsbooket en hel del datoer i efteråret, så som sådan er det ikke muligt at leje Nygård til midlertidig skoledrift i efteråret 2012.
  Skolen ønsker imidlertid en tilkendegivelse fra os, om hvorvidt det vil være muligt at leje Nygård på udvalgte dage, så en skolegang måske kan kombineres med f.eks. forsamlingshuset.
  se i øvrigt http://www.svenstrupfriskole.dk/

ABO svarer Friskolen, at FU mener, at Nygård ikke er egnet til udlejning til skoleformål, men henviser Friskolen til at kontakte Naturskolen mht. mulig anvendelse af Jagtstuen til formålet.

 1. Forslag fra kasseren:
  Nygård betaler den bookingansvarlige/hjemmesideansvarlige og kassereren et beløb pr. måned bagud for en form for leje af computer.

Nu bortfalder multimedieskatten, så der vil ikke skulle betales skat af beløbet.

Beløbet kunne måske være 100 kr. pr. måned eller 150 kr.

Beslutning (DN +PG): 150 kr. mdl. udbetalt årligt bagud.

 1. Økonomi og regnskab 2011 (BR) Regnskab vedhæftet som fil.
  Det skal bemærkes, at regnskabet indeholder ”udgifter” til hensættelser på 70.000 kr. (50.000 kr. til bagehuset og 20.000 kr. til større vedligeholdelsesopgaver).

Forslag om at hensætte tilsvarende beløb i 2012.
Besluttet hensat henholdsvis 50.000 kr. til bagehuset og 20.000 kr. til vedligehold i 2012

Budget 2012 – planlagte forbedringer
LED-pære- udskiftning i nogle rum                     4.500 kr.
Udendørslamper                                                28.000 kr.
Rund bænk                                                          6.000 kr.
Vindue                                                                25.000 kr.
Frilægning af soklen til bagehuset                      1.000 kr.

 1. ”Et grønnere Nygård” - Strøm og alternativ energi til Nygård /bagehuset
  Vi sigter på at have ansøgning klar til LAG-fristen 1. april.

DN har på foranledning af Peter Rathje haft kontakt til Povl Valdemar, som PR anser for at være eminent til at skrive ansøgninger. PV er villig til et samarbejde.
FU var enige om, at det er op til DN, om han ønsker til bruge PV som sparringspartner til LAG-ansøgningen.

I forbindelse med Torben Esbensen-rapporten er det vigtigt hurtigt at få afklaret, om der er nogen chance overhovedet for at få dispensation fra Strandbeskyttelseslinien til solcelleanlæg, da Inge Gillesbergs udtalelser på sidste bestyrelsesmøde er blevet opfattet forskelligt af Fus medlemmer.

ABO beder Inge Gillesberg om en klar udmelding for mulighederne mht. solcelleanlæg på Nygård, således at vi hurtigst muligt kan melde ud til Torben Esbensen (inden tirsdag 10. januar, hvor han igen skal besigtige Nygård inden færdiggørelse af rapporten)

 1. Ansøgning om støtte fra projektet ”Byggeriets ildsjæle”
  Peter Grønlykke har udarbejdet et forslag blev gennemgået og revideret på FU-mødet. Der skal ansøges med udgangen af januar.
  ABO arbejder videre med ansøgningen bl.a. mht. de manglende elementer.

ABO kontakter projektudbyderen vedrørende Nygårds ejerforhold.

 1. Evt.
  Leif kontaktes for maling af porten (er betalt) og tætning af køkkenvinduet (reklamation)

Punkt til kommende møde: Anskaffelse af møbler til terrassen. Annelenes forslag udsendes til alle FU-medlemmer som bilag til dagsordenen til næste møde.

Opgaver der er undervejs: Folder til hvervning af frivillige er sluppet op – ny udgave følger – ABO har opgaven

Rund bænk omkring træ i haven – ny bænk i stedet for den nuværende, som er gået i stykker er aftalt udført af Naturværkstedet til opsættelse sidst på foråret 2012

Bålsted og flytbart bålkøkken – afventer pt. initiativtagerne – evt. først næste år

Opgaver der venter pt.: Renovering af pagoden

Etablering af vindue i biblioteket, hvor der nu er et blændet vinduslysning (anslået udgift til murer 10.000 kr.)


 

Søg