Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)
Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS) 
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

Møder mv. i 2017:


Datoer 2. halvår 2017
(er lagt i kalenderen):
23. august, 27. september, 25. oktober, 22. november, 13. december – alle onsdag kl. 9-11

Arbejdsdage i 2017: (alle datoer er lagt ind i kalenderen)

Tirsdag 20. juni kl. 9 – 15 (klargøring til Sankt Hans) – skrive ud hvem der kommer? Ole og Birgitte, Arne

Fredag 25. august kl. 9 – 14                                        Alle er i kalenderen

Mandag 11. september kl. 14- 19

Lørdag 30. september kl. 9 – 15

Mandag 23. oktober kl. 14 – 19

Referat:


  Til siden sidst :
  

Trappen til stranden –Vi har fået tilladelse af Klaus Sloth fra Naturstyrelsen til at udføre arbejdet. Christian er tovholder og har kontakten til Klaus. Arbejdet er planlagt til at foregå i efteråret.

Træ til bænke af lærketræ. ABO har forespurgt hos Inge Gillesberg om mulighed for enten at købe en lærkestamme eller de egeplanker, der ligger hos Egon.
Svar
: Vi kan ikke lave specialleverancer som f.eks. en lærkestamme. I givet fald skal I finde et savværk, som kan levere. Jeg kan tilbyde, at I må bruge nogle af de egeplanker, der ligger hos Egon – han er underrettet.

Mobilepay. Vi venter stadig – indtil det virker, bruges modellen fra påsken.

1. Arbejdsdag tirsdag 20. juni kl. 9 – 12

Der mangler hjælpere.

Asta skriver ud til alle aktive og beder om hjælp.

Afbud hele den uge fra Christian. Afbud tirsdag fra Inge, Henrik, Finn og Asta

Til Sankt Hans har følgende meldt sig:

Inge, Martha, Annelis & Tage, Ole& Birgitte, Finn & Asta

2. Økonomi (Birgitte).

Pris på maling af stue og køkken og vinduer indvendig på alle 3 etager ønskes. Christian har haft møde med Jan for at se på opgaverne og priserne er således

Vægge i køkken                                      4.170 kr.

Vægge i pejsestuen                                4.070 kr.

3 vinduer 2.sal                                        2.100 kr.

13 vinduer 1.sal                              12.350 kr.

Alle priser er ex. moms. – samlet pris på arbejdet er 33.862,50

Spisestuen – spørge Jan om tid – 3 dage? – finde huller i kalenderen – ellers januar.

Vinduerne på 1. sal er også højt prioriteret.

Asta har skrevet til Martin Reimers og spurgt om der er nyt til udvendig maling af vinduerne. Samt om hvis der ikke er penge nu, om der så vil være mulighed for at få alle vinduerne kittet udvendigt, da vinduespudseren ikke mere tør tage ansvaret for at pudse dem, fordi kittet mangler mange steder.

Christian har undersøgt, hvad der kan gøre ved lydisoleringen, der er snavset. Der kan ikke gøres andet end en forsigtig rengøring:

Følgende har Henrik fundet på nettet:

Rengøring: Tåler daglig støvsugning og aftørring, samt ugentlig aftørring med fugtig klud.

Baderummet

Linoleum - bruseniche                           16.600 kr. inkl.

Pille linoleum ned                                                         5.000 kr.

Malearbejde                                                                  5.000 kr.

El arbejde                                                                      3.000

Rundt regnet 40.000 kr.

Asta rykker Martin på svar på, om væggene kan males og forslag til nye håndtag.

Besked til håndværkerne om at vi forventer at istandsætte badeværelset i januar måned (Christian).

2 af rullegardinerne i skråvinduerne er slidte og skiftes. Bestilles af Birgitte, når farven er tjekket hos firmaet. Efter sommerferien.

Inge anskaffer håndstøvsuger, som installeres i samarbejde med Christian.

Buskrydder anskaffes til haven. Den gamle i stykker. Arne køber en ny – benzindrevet.

3. Evt.

Medlemsaften: tema Grønland er godkendt af FU  NB ikke for speciel mad

Udflugt kun hvert andet år -  I 2019 evt.  en sejltur på Kielerkanalen.

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer:

Forslag til børnevenlige tiltag: Annelene har nogle ideer, som er blevet præsenteret for FU og bestyrelsen i april 2017. Igangsættes muligvis forår 2018.

Stengang fra huset til lysthuset af flade store sten laves. Der er fundet flade sten til formålet. Planlagt til etablering, når græsset er groet op.

Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75

Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.  

Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

- Lysdæmpning af lysene i spisestuen. Pris: kr. 1.360,00 + moms = 1700

Er endnu ikke udført. Glenn rykkes – endnu en gang.

"Københavnerbænk " i vogngrøn anskaffes til bagehuset– afventer besked fra Martin.. Asta rykker.

Gelænder opsættes ved trappen, da det er vanskelig for ældre mennesker at klare trappetrinene uden hjælp. Christian undersøger pris på et gelænder svarende til det, der er opsat ved bagehuset.

Søg