Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR)

+ Suppleant Inge Matzen (IM) - afbud
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)


Møder mv. i 2017:


Datoer 2. halvår 2017
(er lagt i kalenderen):
 25. oktober, 29. november: onsdag kl. 9-11

Arbejdsdage i 2017: (alle datoer er lagt ind i kalenderen)                           

Fredag den 13. oktober er en mulighed, som vi holder åben. (Nygård udlejet fra kl. 16)

Mandag 23. oktober kl. 14 – 19

Bestyrelsesmøde mandag 30. oktober 2017 kl. 16.30 – 18

Julefrokost 5. december – arbejde 9 – 11 – frokost 11-13

Referat:


  Til siden sidst :
  

Trappen til stranden: Klaus Sloth har givet tilsagn om udskiftning af gelænder

Træ til bænke:  Plankerne er modtaget og opbevares på Nygård, indtil der er tid til at gå i gang med bænkene. Formentlig i foråret.

Gelænder ved trappen ved indgangen er modtaget. Opsættes når det passer ind i planen.

Asta kontakter vores nye kontaktperson  Rune Juelsborg Karsten,  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , tlf. 7254 3521 / 22 19 65 16 og inviterer ham til et af de kommende FU-møder, hvis det passer ind i hans planer.

Jeg vil benytte lejligheden til at invitere ham til at besøge Nygård, når han har tid og mulighed for det.

Inge Adriansens bog ” Als & Sundeved. Mad, mennesker og måltider” udkommer 9. oktober på forlaget Muusmann. I bogen et der et afsnit om Nygård og Inges og Marthas brødtærter. Herudover er Nygård nævnt i afsnittet om Kongejagten.

Bidragydere til bogen er inviteret til præsentationen af den 14. oktober på Det Sønderjyske Hus.

14. november afholder vi sammen med FOF en foredragsaften om bogens tema.

Der er bestilt 30 eksemplarer af bogen – hvoraf de 27 pt. er afsat.

Træpiller modtaget i store ”tårne”, som de flittige frivillige mænd fik anbragt i pilledepotet, som nu er fyldt. Der er ca. til et års forbrug.

 1.  Egon stopper - fyring fremover?

Ole, Knud og Finn er begyndt så småt at sondere terrænet mht. fremtidig fyringsmodel og rejser i den sammenhæng spørgsmålet om betaling for kørsel i forbindelse hermed og i givet fald til hvilken takst.

Der blev summet lidt over blandt de frivillige der deltog i dagens frokost, hvor de forskellige argumenter blev drøftet.

Spørgsmålet sættes på dagsordenen til næste møde.

2. Maling af stue og køkken

Pris på maling af stue og køkken og vinduer indvendig på alle 3 etager er således:

Vægge i køkken                                                       4.170 kr.

Vægge i pejsestuen                   4.070 kr.

3 vinduer 2.sal                                                          2.100 kr.

13 vinduer 1.sal                                         12.350 kr.

Alle priser er ex. moms. – samlet pris på arbejdet er 33.862,50

Maling af køkken og spisestue vægge er bestilt hos Jan i uge 48 (27. - 30. november).

Vinduer venter, så det kan ske samtidig med maling udvendigt.

Naturstyrelsen har pt. ikke midler til opgaven. Martin Reimers prioriterer opgaven højt og melder tilbage så snart der er nyt i sagen.

3. Fortsat istandsættelse af 2. salen

Baderummet

Linoleum - bruseniche                                                                       16.600 kr. inkl.

Pille linoleum ned                                                                               5.000 kr.

Malearbejde                                                                                           5.000 kr.

El arbejde                                                                                               3.000

Rundt regnet 40.000 kr.

20.8.17: spurgt MTM om maling af badeværelsesvæggene samt forslag til håndtag.
Svar pr. tlf. 23. 08: MTM giver Jan besked om malingstype samt farve. Martin sender besked om håndtag til Asta.

Christian giver alle håndværkerne besked om vores plan – især linoleumsmanden, som gerne skal være klar til at gå igang lige efter årsskiftet.

4. Økonomi (Birgitte) - stabilt niveau

5. Jubilæumsår 2017 /2018:  intet nyt

FU besluttede at jubilæet fejres ved

-Festlig sammenkomst på indvielsesdagen 17. maj 2018 kl. 17 – 21.30
invitere tidligere aktive gamle medlemmer med.
Lidt nostalgi –æ snitter – øl/vand

-Højskoledagen 15. – eller 22. september 2018

6. Medlemsaften: tema Grønland fredag 26. januar.

7. Evt.

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

Forslag fra ugevagtsmødet om anskaffelse af nøgleboks med kode i stedet for postkassen i nr. 35.  Birgitte bestiller en boks, der er stor nok til at rumme nøglen med det store vedhæng. Der var enighed om at hænge nøgleskabet rimelig tæt på hoveddøren. Nøglen skal ikke være deri permanent, men anbringes i den på samme vis som postkassen nu  bruges.

Forslag til børnevenlige tiltag: Annelene har nogle ideer, som er blevet præsenteret for FU og bestyrelsen i april 2017. Igangsættes muligvis forår 2018.

Stengang fra huset til lysthuset af flade store sten laves. Der er fundet flade sten til formålet. Planlagt til etablering, når græsset er groet op – forår 2018

Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75

Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.  

Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

- Lysdæmpning af lysene i spisestuen. Pris: kr. 1.360,00 + moms = 1700

Arbejdet er udført – men desværre havde jeg ikke præciseret, at der selvfølgelig skulle anvendes LED-pærer. Det viser sig at der er anvendt matte glødepærer, hvilket ikke er tilladt efter EU-reglerne.

Dette er skriftligt påtalt overfor Glenn, men pt. intet svar.

"Københavnerbænk " i vogngrøn anskaffes til bagehuset– afventer besked fra Martin. Asta har rykket endnu en gang. Martin vil sende et link til, hvor vi skal købe den.

NB: Martin har et ophold på Nygård til gode for sin assistance.

Inge anskaffer håndstøvsuger, som installeres i samarbejde med Christian.

Inge anskaffer en opbevaringsreol på hjul, som skal stå mellem køleskab og væg, idet der mangler tom opbevaringsplads til lejerne, da alle skabe er fyldt op

Udflugt kun hvert andet år -  I 2019 evt.  en sejltur på Kielerkanalen.

Søg