Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Christian, Henrik, Inge, Arne, Asta er sygemeldt, Birgitte referent

Arbejdsdage: Ikke behov for flere i 2017, men der er behov for 2 arbejdsdage isæt med henblik på havearbejde i foråret. Flg dage foreslås:

Mandag d. 19.3.

Mandag d. 7.5.

Bestyrelsesmødet 30. okt.: Birgitte afbud, Arne vil gerne møde op og orientere om økonomien.

Forslag til datoer for FU møde i 2018:

Problemer med 21.2. (Birgitte), vi snakker om at ændre til 7.2. fra 14 - 16.30 (da der er ugevagtmøde kl 16.30. Hvis der ikke er presserende punkter kan mødet måske aflyses.

Dagsorden:

Trappen til stranden : der mangler 4 trin, 2 arbejdstirsdage vil være tilstrækkeligt for at få den færdig.

Stor tilfredshed med gelænderet. Vi synes det pynter på trappen.

Nøgleboksen: er i funktion. Arne siger vi skal ændre i informationsmappen, der står noget om nr 35.

Fyring fremover: vi drøfter muligheder, men afventer fyringsgruppens udmelding.

Istandsættelse af badeværelset: Christian har kontakt til håndværkerne. Vil give dem besked om at de kan starte 2.jan..

EVT: Annelene vil gerne, at der på kontrakterne står, at lejerne må forvente, at der på tirsdage arbejdes udendørs fra 9 -12.

Annelenes børnevenlige tiltag: Den lille høj, der er lidt bagved kirsebærtræet forhøjes lidt og der anbringes nogle pæle, ca 30 cm i dm. Desuden store sten, Begge dele kan børnene hoppe på. Vedligeholdelse: græsset skal ikke slås ugentligt, men klippes x 2-3 i sæsonen med buskrydder.

Annelene finder ud af prisen til næste møde. En balancebom kan sættes op samme sted. Planen med børnevenlige tiltag ved rødbøgen opgives. Annelene har lavet en skitze, som Arne har sendt ud.

Lysdæmpning: regningen er kommet. På den står der, at glødepærerne er midlertidige, da LEDpærer til dæmpning er vanskelige at få fat på.

Birgitte 

Søg