Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

Julefrokost 5. december – arbejde fra kl. 9 -  frokost 11.30-13.30

Indbydelse er udsendt til alle aktive medlemmer 27. november. Tilmelding til Asta senest mandag 4. december kl. 9.
Pt. 15 tilmeldte

Menu: Hvide sild (Asta), fiskefrikadeller (Christian), sylte, æbleflæsk (Birgitte), ost (Asta) og æbleskiver (rest fra søndag?) og rugbrød (Asta).

Møder mv. i 2018:

FU-møder 1. halvår 2018

10. januar, 14. februar, 21. marts, 11. april, 9. maj og 13. juni – alle onsdage 9-11

Arbejdsdage i foråret 2018: mandag 12. marts og mandag 7. maj

Generalforsamling: mandag 5. marts 2018 kl. 19

Referat:

  Til siden sidst :   

Trappen til stranden: Christian sender billeder til Klaus Sloth og Birgitte regningerne.

Nye bænke/ Annelene: Vi har også træet til den nye model på nogle planker af fyrretræ til at holde ryglænet. Christian bestiller dem

Maling af stue og køkken er i gang. Det lysner meget.

Håndstøvsuger er anskaffet.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

En forstoppelse i kloakafløbet i badeværelset på 1. sat ordnede Christian lige efter mødet.

Glarmesteren har kittet et af sprossevinduerne i det store vindusparti i køkkenet, hvor vi var bange for, at ruderne ville falde ud. Vinduet kunne i øvrigt ikke tages af, da vinduet var rustet fast, så han måtte have en stige op for at kunne kitte det.
Asta har sendt besked herom til Martin Reimers, der har meldt tilbage at vinduernes vedligeholdelse har høj prioritet i 2018 samt at der ville blive bygningssyn i løbet af januar måned.

1.Egon stopper ved Naturstyrelsen, men fortsætter som frivillig. FU er glade for Egons melding, der betyder, athan også fremover fyrer og slår græs.

Derudover viser det sig nu, at dispositionen med at etablere såvel træ – som pillefyr er den rigtige løsning for Nygård., da fyringen, sådan som vi har afprøvet det, bliver en kombination af brug af de to fyr.

2. Fortsat istandsættelse af 2. salen
Christian har udarbejdet tidsplan for arbejdet, som udsendes til alle håndværkerne.

Asta har 30.11. rykket Martin for hans forslag til håndtag til badeværelserne samt oplysningerne til Jan om malingstype og farve.

Baderummet

Linoleum - bruseniche                                                                       16.600 kr. inkl.

Pille linoleum ned                                                                               5.000 kr.

Malearbejde                                                                                           5.000 kr.

El arbejde                                                                                               3.000

Rundt regnet 40.000 kr.

3. Økonomi (Birgitte)

Vi har råd til også at istandsætte værelset ud mod skoven. Christian aftaler det med Jan. Også afdampning af tapet.

Vi havde ens snak om vores økonomi – og det indtægtstab vi får, når Lars & Lars stopper til nytår.
Birgitte mener, at vores økonomi fortsat vil være ok. Herudover pointerede FU, at der ikke forestår større investeringer i renoveringer mv.

4. Jubilæumsår 2017 /2018:

FU besluttede at jubilæet fejres ved

-Festlig sammenkomst på indvielsesdagen 17. maj 2018 kl. 17 – 21.30
invitere tidligere aktive gamle medlemmer med.
Lidt nostalgi – snitter – øl/vand

-Højskoledagen 15. september 2018

5. Medlemsaften: tema Grønland fredag 26. januar.
5. december (ved julefrokosten bl.a.) inviteres de aktive til medlemsaftenen, således at de har mulighed for at tilmelde sig først. Invitation til medlemmer udsendes op til jul.

Forsøge at begrænse deltagerantallet til 40.

6. Tiltag for at få flere lejere på hverdage / forbedre hjemmesiden

Adwords- kampagne på Google
:  Asta har oprettet en adwords-konto (Anbefalet af Arne og John). Vi har fået de første 600 kr. gratis. Foreløbig er budgettet sat til 10 kr. pr. dag.

Det særlige ved Adwords-annoncer hos Google er, at man kun betaler, når der rent faktisk bliver klikket på annoncen. Samtidig vil vi kunne se, hvilke søgeord, der bliver brugt.
Dissesøge ord er pt. brugt: møder, kurser, overnatning, meditationskurser, mødelokaler, yogakurser, familieophold, mødested, kursussted, fordybelse, retræter.

Arne foreslog: kursus – det er tilføjet.

Annoncetekst og søgeord ser foreløbig således ud:
”Kurser i skovens ro

Enkle overnatningsfaciliteter

www.nygaard-als.dk
Ideele omgivelser til meditations og yogakurser samt retræter. Kontakt os”

(OBS: Der er faste rubrikker der skal udfyldes med et begrænset antal tegn – og en skrap politik for sprogbrug og grammatik)

Annonceteksten blev i første omgang afvist, da jeg havde skrevet et /-tegn – som er et forbudt tegn, men efter ens snak med en medarbejder, lykkedes det at få det på plads, så annoncen nu er anerkendt.

Kursus i hjemmesiden

Asta har kontakt til en anden Joomla-ekspert (som underviser på IBC i Kolding) Han vil kunne lave et dagkursus (9 – 16) for os på Nygård. Prisen vil være 4375 kr. inkl. moms og kørsel.

Der var ikke umiddelbart nogen i FU, der ville melde sig som medansvarlig for hjemmesiden, mens der var interesse fra flere for at være med og se, hvad det gik ud på.

Det blev foreslået, at melde kurset ud til alle medlemmer i foreningen for at se, om ikke en af de yngre medlemmer kunne vise sig at være interesseret-

Jeg vil gerne, at vi i givet fald er 2 der deltager, således at jeg ikke er den eneste, der kender til at arbejde med hjemmesiden.

Vedtaget, at der bestilles et kursus til afholdelse på Nygård i løbet af januar måned.

7. Evt.

Mht. sidste mødes referat: ”Annelene vil gerne, at der på kontrakterne står, at lejerne må forvente, at der på tirsdage arbejdes udendørs fra 9 -12.” ønskes dette diskuteret igen, da det kan afholde lejere af netop den type, vi ønsker, fra at leje Nygård.

FU besluttede, at der ikke tilføjes noget i kontrakterne om arbejde på tirsdage samt at tirsdagene ikke fremtræder i kalenderen som arbejdsformiddage.

I stedet skriver Asta - i forbindelse med de konkrete lejemål, der omfatter tirsdage - til lejerne, om de er indforstået med, at der udføres stilfærdigt arbejde i formiddagstimerne. Således at vi får et klart ja eller nej hertil.

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

Forslag til børnevenlige tiltag: Annelene har præsenteret sine ideer for FU og bestyrelsen i oktober 2017. Igangsættes i løbet af foråret 2018. Det er aftalt med Naturstyrelsen, at vi kan få udpeget stammer, der kan bruges til projektet.

Den lille høj, der er lidt bagved kirsebærtræet forhøjes lidt og der anbringes nogle pæle, ca 30 cm i dm. Desuden store sten, Begge dele kan børnene hoppe på. Vedligeholdelse: græsset skal ikke slås ugentligt, men klippes x 2-3 i sæsonen med buskrydder.

Stengang fra huset til lysthuset af flade store sten laves. Der er fundet flade sten til formålet. Planlagt til etablering, når græsset er groet op – forår 2018

Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75

Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.  

Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

"Københavnerbænk " i vogngrøn anskaffes til bagehuset– Asta rykket for besked fra Martin 30.11.

Udflugt kun hvert andet år -  I 2019 evt.  en sejltur på Kielerkanalen.  Henrik er tovholder.

Søg