Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF) - afbud

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB) 

Møder mv. i 2018:

FU-møder 1. halvår 2018

14. februar, 21. marts, 11. april, 9. maj og 13. juni – alle onsdage 9-11

Arbejdsdage i foråret 2018: mandag 12. marts og mandag 7. maj

Generalforsamling: mandag 5. marts 2018 kl. 19

Referat:


 Til siden sidst :
  

Nye bænke/ Annelene: Vi har også træet til den nye model på nogle planker af fyrretræ til at holde ryglænet. Christian bestiller dem

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Glarmesteren har kittet et af sprossevinduerne i det store vinduesparti i køkkenet, hvor vi var bange for, at ruderne ville falde ud. Vinduet kunne i øvrigt ikke tages af, da vinduet var rustet fast, så han måtte have en stige op for at kunne kitte det.
Asta har sendt besked herom til Martin Reimers, der har meldt tilbage at vinduernes vedligeholdelse har høj prioritet i 2018 samt at der ville blive bygningssyn i løbet af januar måned. Bygningssynet finder sted 24. januar kl.15.15. Christian og Asta deltager.

Naturstyrelsens Brugerråd holdt møde på Nygård 13. december.
I den sammenhæng havde vi bedt Rune Juelsborg Karsten kigge på hullerne i vejen op til Nygård. Han har efterfølgende svaret følgende:

”Jeg har set vejen op til Nygård, og kan konstatere at den ligner resten af vejene i Nørreskoven. Der vil blive repareret veje til foråret, og jeg vil holde jer i tankerne, når vi når dertil. Jeg får også undersøgt om vi kan lægge en bunke grus til jer, så i selv kan stå for mindre reparationer. ”

Hvis hullerne bliver for slemme inden, må vi selv sørge for grus/reparation.

1.Forslag til fyringsmodel fra brændegruppen vedhæftet som bilag

Det kan oplyses, at der er ok som tilbagemelding fra alle involverede.

I de tilfælde hvor Nygård er udlejet på tirsdage, sørger fyrmesteren for påfyldning af piller i den uge.

2. Fortsat istandsættelse af 2. salen

Arbejdet er godt i gang og forventes klart til tiden. Christian har 13. januar kritiseret vinylarbejdet for bla.a manglende svejsninger og ønsker det ordnet.

Baderummet

Linoleum - bruseniche                                                                       16.600 kr. inkl.

Pille linoleum ned                                                                               5.000 kr.

Malearbejde                                                                                           5.000 kr.

El arbejde                                                                                               3.000

Rundt regnet 40.000 kr.

På sidste FU-møde besluttede vi at istandsætte det andet loftsværelse ud mod skoven også. Det vil beløbe sig til ca. 12.000 kr. (?)

3. Økonomi (Birgitte) Bilag er udsendt.

4. Jubilæumsår 2017 /2018 fejres ved:

-Festlig sammenkomst på indvielsesdagen 17. maj 2018 kl. 17 – 21.30
invitere tidligere aktive gamle medlemmer med.
Lidt nostalgi – snitter – øl/vand

Forslag om diasshow med billedkavalkade fra alle årene.

-Højskoledagen 15. september 2018 – en del af programmet er på plads. Der søges om støtte fra forskellig side.

5. Medlemsaften: tema Grønland fredag 26. januar.
Der er pt. 40 tilmeldte, dvs. det antal vi besluttede var max. Aftenen er planlagt. Og de fleste aftaler på plads.

6.  Opfølgning på tiltag for at få flere lejere på hverdage / forbedre hjemmesiden

Ad Words- kampagne på Google
:  Droppet.

Kursus i hjemmesiden

Asta har kontakt til en anden Joomla-ekspert (som underviser på IBC i Kolding) Han vil kunne lave et dagkursus (9 – 16) for os på Nygård. Prisen vil være 4375 kr. inkl. moms og kørsel.

Der var ikke umiddelbart nogen i FU, der ville melde sig som medansvarlig for hjemmesiden, mens der var interesse fra flere for at være med og se, hvad det gik ud på.

Det blev foreslået, at melde kurset ud til alle medlemmer i foreningen for at se, om ikke en af de yngre medlemmer kunne vise sig at være interesseret-

Jeg vil gerne, at vi i givet fald er 2 der deltager, således at jeg ikke er den eneste, der kender til at arbejde med hjemmesiden.

Vedtaget, at der bestilles et kursus til afholdelse på Nygård i løbet af januar måned.

Jeg har pt. endnu ikke bestilt kurset (pga. juletravlhed mv.)

Andet:

Aftalt at Arne kontakter Information for at få dem til at skrive et stykke i anledning af vores jubilæum.

7.Nygårds bestyrelse.
Elisabeth Vestergaard, fhv. direktør for Grænseforskningsinstituttet, har sag ja til at træde ind i den plads, som Inge Adriansen havde.

Vi er fortsat på udkig efter en person, der kan repræsentere natur- området. Derudover mener vi i FU, at bestyrelsens bredde er ok i forhold til vedtægterne.

8. Evt.

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

Forslag til børnevenlige tiltag: Annelene har præsenteret sine ideer for FU og bestyrelsen i oktober 2017. Igangsættes i løbet af foråret 2018. Det er aftalt med Naturstyrelsen, at vi kan få udpeget stammer, der kan bruges til projektet.

Den lille høj, der er lidt bagved kirsebærtræet forhøjes lidt og der anbringes nogle pæle, ca 30 cm i dm. Desuden store sten, Begge dele kan børnene hoppe på. Vedligeholdelse: græsset skal ikke slås ugentligt, men klippes x 2-3 i sæsonen med buskrydder.

Stengang fra huset til lysthuset af flade store sten laves. Der er fundet flade sten til formålet. Planlagt til etablering, når græsset er groet op – forår 2018

Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75

Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.  

Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

"Københavnerbænk " i vogngrøn anskaffes til bagehuset– Asta rykket for besked fra Martin 30.11.

Udflugt kun hvert andet år -  I 2019 evt.  en sejltur på Kielerkanalen.  Henrik er tovholder.

Søg