Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

 

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF) - afbud

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR)

+ Suppleant Inge Matzen (IM) - pt. besked pr. sms
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

Samt Anne Marie Jensen (AMJ) – kommende kasserer

 

Møder mv. i 2018

 

FU-møder normalt onsdage 9 - 11

 1. halvår 2018: OBS: 21. november kl. 13.30 og 12. december

Dato for julefrokost: tirsdag 11. december kl. 11 ABO sender indbydelse ud snarest. Frist 2.12.

 

Dato for medlemsaften 25. januar 2019 kl. 18: Tema Rusland (planlægges i musikgruppen).
Henrik kan bidrage med et indslag om sin Ruslandstur

 

Møder mv. i 2019

 

Mødedatoer i foråret: 16. januar, 20. februar, 20. marts, 24. april, 22. maj og 19.juni 2019

 

Generalforsamling 2019:mandag 18. marts 2019 kl. 19
(alle datoer i kalender)

 

Referat:

 

Til siden sidst :  

Reparation af vinduer: Arbejdet nærmer sig sin afslutning.

Vej-situationen / Nørreskovvej og Holmvej - adgangsvejene til Nygård.

Grusbunke er stadig ikke leveret ovenfor bakken. Flere positive tilbagemeldinger fra både bilister og cyklende. – Rykke for grusbunken.

Udendørs belysning skulle nu fungere. Er der problemer fremover eller skal intervallet ændres kontaktes Finn.

 1. 1. Persondatapolitik for foreningen Nygård. Se vedhæftede forslag Forslaget gennemgået og vedtaget med nogle mindre ændringer og tilføjelser.
  medtages på det kommende bestyrelsesmøde og fremlægges på generalforsamlingen til endelig vedtagelse.
 1. Økonomi (Birgitte)

Velkommen til Anne-Marie Jensen, som deltog mhp. at komme ind i arbejdsrutinerne vedrørende regnskabsføringen. Målet er af AMJ overtager kasserer-jobbet helt formelt efter generalforsamlingen.

 1. Planlægning af januar måneds renovering på 2. sal

Vi tager to rum i 2019 – rummet ud om vandet og det store rum midt i.

Aftale med maler – tilbud på prisen – se efter tidl. tilbud – Christian aftale arbejdet. ABO har orienteret Jan.

Kalkning af hvilerummet i samme periode – hvem gør det? – ikke afklaret – bestille Jan hertil

Maling af handicaptoilettet – bestille Jan hertil.

Hvordan med malingen af vinduerne indvendigt? Christian aftaler med Jan, hvordan det kan udføres i løbet af foråret.

Vi fik pris på maling af vinduerne i juni 2017 (her sakset fra dagsorden til mødet 14. juni 2017J

Pris på maling af stue og køkken og vinduer indvendig på alle 3 etager ønskes. Christian har haft møde med Jan for at se på opgaverne og priserne er således

Vægge i køkken                                      4.170 kr.

Vægge i pejsestuen                                4.070 kr.

 1. vinduer 2.sal                                2.100 kr.
 2. vinduer 1.sal                             12.350 kr.

Alle priser er ex. moms. – samlet pris på arbejdet er 33.862,50 kr.

 

 1. Udflugt 2019: Sejltur på Kielerkanalen. Henrik er tovholder.

Henrik har et overslag på, hvad turen vil koste, nemlig 650 kr. pr. person inkl. bus og sejlads kaffe og rundstykker + buffet + kaffe og kage i bussen.

Datoen ændres – ud fra GFs udmelding til torsdag 13. juni 2019

 

Henrik aftaler tilmeldingsfrist med GF – helst 13. maj (en måned før) Så kan vi sætte fristen internt til 14 dage før

Vi sender indbydelse ud ca. 8. marts med tilmelding senest sidst i april. Betaling sker ved tilmelding.

 

5: Evt.

Give vores værelser navne (forslag fra Arne) evt. som konkurrence i tilknytning til medlemsaftenen

 

 

Nyt skab

Huskeliste

 

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

Indrette det høje skab i pillefyrrummet til værktøjs skab - Finn og Birgitte
Forslag fra Inge om at værktøjsskabet indrettes i den venstre del af skabet lige ved siden af skuffedariet.

 

X Fortsat istandsættelse af 2. salen

Næste step: Renovering af yderligere et rum påtænkes i januar 2019, som er booket i kalenderen.
Planen er at fortsætte med et renovere et rum af gangen så vidt vores egen økonomi rækker. Herudover mangler:

 • Reetablering af trægulve/ slibning samt ny tæppebelægning
 • Anskaffelse af nye møbler (borde – stole – spejle), nye lamper (forslag til sengelamper foreligger fra Martin, vi foretrækker model nr. 3 i grå farve)
 • Nye gardiner
 • Nyt elektronisk brandalarmsystem (se opsamlingslisten)

X Forslag til børnevenlige tiltag: Annelene har præsenteret sine ideer for FU og bestyrelsen i oktober 2017. Igangsættes i løbet af foråret 2018. Det er aftalt med Naturstyrelsen, at vi kan få udpeget stammer, der kan bruges til projektet.

Den lille høj, der er lidt bagved kirsebærtræet forhøjes lidt og der anbringes nogle pæle, ca 30 cm i dm. Desuden store sten, Begge dele kan børnene hoppe på. Vedligeholdelse: græsset skal ikke slås ugentligt, men klippes x 2-3 i sæsonen med buskrydder.

Vi reviderer projektet, så det bliver mere enkelt med en lille høj, nogle store sten og en stor træstamme. Igangsættes her i efteråret.

X Udjævning af græsplænen: En stor del af arbejdet udført på arbejdsdagen 23. oktober. Der er leveret en ny jordbunke til at færdiggøre udjævningen i løbet af kommende tirsdage

X Udflugt kun hvert andet år

 

X Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75

Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.

Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

X Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

X Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård.

Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44.

ABO har spurgt SR på sms, om det er ok, at vi sætter et skilt op på en af laderne med hans navn og telefonnummer. Pt. endnu ikke svar.

Vi sætter også et op inden for på Nygård.

Søg