Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

 

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF) -  

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR) 

+ Suppleant Inge Matzen (IM) -
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

Samt Anne Marie Jensen (AMJ) – kommende kasserer

 

Møder mv. i 2019

 

Mødedatoer i foråret: 20. marts, 24. april, 22. maj og 12.juni 2019 (OBS flyttet fra 19. juni pga, lejemål)

Udflugt til Kielerkanalen: 13. juni 2019

Referat:

 

Til siden sidst :   

De 3 værelser med de nyafslebne og behandlede gulve er blevet rigtig flotte. Christian har monteret gulvlisterne igen. Der er nu også ophængt gardiner. Der anskaffes en lille måtte til at lægge lige inden for døren i de 3 værelser, for at undgå slid på trægulævet-

Vej-situationen / Nørreskovvej og Holmvej - adgangsvejene til Nygård.

Brænde- og havegruppen opfordres til at huske opfyldning af huller på bakken samt ved parkeringspladsen.

Vejen er netop blevet høvlet op igen. Forinden var hullerne blevet fyldt op.

Nyt møde med Sønderborg kommune forventes her i foråret.

Haveplan Asta har aftalt med Martin Trier Mørk at han udarbejder en smuk haveplan ud fra den leverede haveplan med angivelse af de træer, buske og planter, havegruppen gerne vil have tegnet ind.

1.Generalforsamling 2019 18. marts 2019 kl. 19

 

Indkaldelsen er udsendt 18. februar

På generalforsamlingen præsenteres foreningen Nygårds nye forretningsfører Anne- Marie Jensen, som formelt tiltræder efter generalforsamlingen.

FU var enige om, at Birgitte fortsat er tilforordnet som kasserer og dermed fortsat med i FU og bestyrelsen.  Anne-Marie er forretningsfører og varetager den løbende bogføring af regnskabet i et tæt samarbejde med Birgitte.

Konkurrence: Give vores værelser navne (forslag fra Arne) Konkurrencen går ud på at finde en ide / tema til navne til værelserne samt evt. også navne.

Asta fremlægger forslaget på Generalforsamlingen (Arne fraværende, men udarbejdet et skriftligt oplæg)

 

 

  1. Økonomi (Birgitte). Økonomien er forsat ok.
    Vi aftalte at planlægge at fortsætte renoveringen ovenpå i januar 2020 og 2021. Nygård bookes hertil.

2020 og 2021: Det sidste værelse males. Ligeså gang.  Gang og værelser får nye tæpper ud fra Martins beskrivelse.

Vi kigger på nye møbler mv. Vi afprøver inventaret fra bagehuset på 1. salen. Umiddelbart er der flertal for at vi anskaffer inventar magen til.

 

  1. Udflugt 2019: Sejltur på Kielerkanalen. Henrik er tovholder.

Henrik har et overslag på, hvad turen vil koste, nemlig 650 kr. pr. person inkl. bus og sejlads kaffe og rundstykker + buffet + kaffe og kage i bussen. Drikkevarer er for egen regning.

Datoen: torsdag 13. juni 2019

Tilmeldingsfrist med GF 11. april. Vores fristen internt er 8. april.  Minimum 25 deltagere

Vi sender indbydelse ud ca. 1. marts med tilmelding 8. april

Ved tilmelding oplyses navn, mailadresse samt tlf.nr.

PR for udflugten på generalforamslingen.

 

5: Evt.

 

Nyt skab

Huskeliste

 

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

Badebro

 

Indrette det høje skab i pillefyrrummet til værktøjs skab - Finn og Birgitte
Forslag fra Inge om at værktøjsskabet indrettes i den venstre del af skabet lige ved siden af skuffedariet.

 

Fortsat istandsættelse af 2. salen

Næste step: Planen er at fortsætte med et renovere et rum af gangen så vidt vores egen økonomi rækker. Herudover mangler:

  • Reetablering af trægulve/ slibning samt ny tæppebelægning - 2020
  • Anskaffelse af nye møbler (borde – stole – spejle), nye lamper (forslag til sengelamper foreligger fra Martin, vi foretrækker model nr. 3 i grå farve)
  • Nye gardiner
  • Nyt elektronisk brandalarmsystem (se opsamlingslisten)

Projekt: Børnevenlige tiltag: Igangsat sidst på året 2018. Det er aftalt med Naturstyrelsen, at vi kan få udpeget stammer, der kan bruges til projektet.

Den lille høj, der er lidt bagved kirsebærtræet er forhøjet og der anbringes nogle pæle, ca 30 cm i dm. Desuden store sten, Begge dele kan børnene hoppe på. Vedligeholdelse: græsset skal ikke slås ugentligt, men klippes x 2-3 i sæsonen med buskrydder.

Udjævning af græsplænen:  En stor del af arbejdet udført på arbejdsdagen 23. oktober. Der er leveret en ny jordbunke til at færdiggøre udjævningen i løbet vinter/forår 2019

X Udflugt kun hvert andet år

 

X Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75

Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation. 

Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

X Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

X Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård.

Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44.

ABO har spurgt SR på sms, om det er ok, at vi sætter et skilt op på en af laderne med hans navn og telefonnummer. Pt. endnu ikke svar.

Vi sætter også et op inden for på Nygård.

Søg