Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

 

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS) -afbud
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR)

+ Suppleant Inge Matzen (IM) -
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

Samt Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

 

Møder mv. i 2019

 

Mødedatoer i foråret: 12.juni 2019

Forslag til mødedatoer i efteråret: 28. august, 25. september, 30. oktober samt 27. november. Alle onsdage kl. 9 – 11 (skal lægges i kalenderen)

Udflugt til Kielerkanalen: 13. juni 2019

Referat:

Til siden sidst :  

Naturskolen – kode til Nygårds nøgleboks: Andreas Hermann kontakter Asta, som så sørger for at nøglen lægges i boksen, når der er brug for det. Andreas har fået koden.

Vej-situationen / Nørreskovvej og Holmvej - adgangsvejene til Nygård.
Asta har 6.maj skrevet til Jette Bork, Sønderborg Kommune og bedt om et evalueringsmøde. Intet svar pt.

Asta kontakter igen officielt– spørge Ebbe Enøe til råds til råds.

Haveplan MTM udarbejder den endelige haveplan i A# størrelse og farvelægger den. Fra MTM: Stor ros til hvordan haven nu tager sig ud og ros til den smukt indpassede "leg og aktivitet”. Havegruppen står for at få trykt planen i A3 format – indrammet den. Hvorefter vi finder et passende sted til den.

Værelsesnavne på dørene samt billeder af træerne.

Når dørene på2.sal skal males navnene på dørene. Samtidig med også navne på værelserne i bagehuset. Her overvejes det at male navnene på væggen lige ved siden af døren.

Arne aftaler videre med Signe Moos om opsætning af hendes tegninger til billeder i A4 format til 2. salen og i A5 format til bagehuset (her ophænges de under navnene på væggen. Skrives ud på godt papir og sættes i billedrammer med passepartout med smal sort kant.

Færdiggørelse af renoveringen af vinduerne. Det er aftalt at i Jan færdiggør de maleropgaver der er påpeget ved mødet 10. maj – jvf. MTMs referat i uge 21. Asta tjekker MTMs liste og melder tilbage til MTM.

 

Børnehøjen er færdig, men jorden skal sætte sig, før der sås græs. Indtil videre vil området være afspærret og må ikke bruges før afspærringen er fjernet.

 1.Påskeudstillingen

Natur/kulturgruppen indstiller, at vi fortsætter med påskeudstilling hvert år, men forsøger at forenkle processen så meget som muligt.

Det blev besluttet

At påskeudstillingen fortsætter årligt fremover

At der etableres en særlig påskeudstillingsgruppe, der står for tilrettelæggelse og gennemførelse af udstillingen, herunder bemanding af de forskellige arbejdsopgaver og vagter

At alle de gode forslag og ideer der er fremkommet fra de frivillige der har arbejdet i påsken i år indgår i en ajourføring af påskeudstillingsmanualen

At der fremover serveres brø’tort og en slags pladekage - aftales med John og bagegruppen

Christian har meldt sig som tovholder for klargøring af lokalerne, ophængning sammen med kunstnerne samt påpladssætning efter udstillingen

Birthe og Morten Flytkjær er interesserede i at være med i påskeudstillingsgruppen

Helga og Ellis vil fremover være dem, der foreslår kunstnere samt har kontakten til Nordborg Kunstinitiativ.

Asta indkalder til start møde i efteråret.

2.Badebro

Der er i FU enighed om at fastholde badebrosprojektet. Broen forvente ikke at ville tiltrække et stort publikum, da der ikke direkte kørsel til den.

Birgitte nævnte, at Poul Erik Nørgaard har viden om brotyper mv. Christian har ideer til hvordan den vil kunne laves.

Der skal allerførst søges om tilladelse til opførelse af broen.

 1. Økonomi (Birgitte/Anne-Marie)).
  Kassererskiftet er endnu ikke på plads, men forventes inden længe. Birgitte rykker endnu en gang.
 1. Udflugt 2019: Sejltur på Kielerkanalen torsdag 13. juni 2019. Henrik og Arne er tovholdere.

Henrik har udarbejdet en fin folder til turen. Der er 46 deltagere.

 1. Forslag til tema for de næste års medlemsaften
  Musikgruppen foreslår i 2020: Tyskland og 2021: Sverige

Tyskland: Henrik har nogle ideer til en kobling mellem musik og historie

5: Evt.

Anne-Marie vil gerne være ugevagt – næste ugevagtsmøde 7. august 15.30

 

Drøftelse af ugevagtsopgaverne fremover: Det er en vigtig opgave at tjekke lokalerne inden lejemålet, således at alt er klart. *Aftalt, at vi på næste ugevagtsmøde går rundt i huset med tjeklisten i hånden og gennemgår, hvad der skal ses efter og evt. ordnes, f.eks. tømme opvaskemaskine , fjerne fluer, tømme skraldespande mv.

 

Cykeltræf for cykelklubberne, som vi drøftede på sidste møde, er på sidste møde i musikgruppen blevet udsat til 2020

Nyt skab

 

Huskeliste

 

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

Maling af døren i bagehuset. Opgave vi selv påtager os, når der er en der har tid og lyst. Vi har malingen.

 

Fortsat istandsættelse af 2. salen

Næste step: Planen er at fortsætte med et renovere et rum af gangen så vidt vores egen økonomi rækker. Vi mangler:

 • Ny tæppebelægning i forrum og resterende værelser- 2020
 • Anskaffelse af nye møbler (borde – stole – spejle), nye lamper (forslag til sengelamper foreligger fra Martin, vi foretrækker model nr. 3 i grå farve)
 • Nyt elektronisk brandalarmsystem (se nedenfor)
 • Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
  - nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
  På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75
 • Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.
 • Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

Udflugt hvert andet år (ulige år) Forslag:

Århus – Den gamle by – Aros – Moesgård- Dok1

Hamborg f.eks. Elbphilharmonie. Eftermiddagsforestillling?


Arne undersøger

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård.

Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44.

ABO har spurgt SR på sms, om det er ok, at vi sætter et skilt op på en af laderne med hans navn og telefonnummer. Pt. endnu ikke svar.

Vi sætter også et op inden for på Nygård.

Søg